ب نمودار General Madrid | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

General Madrid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 989 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 975 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 956 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.17%