شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ص س پشتوانه طلای مفید

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,496 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,805 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,242 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 58.21%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی