شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/LBP Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,854 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,935 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 80.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,950 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 95.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.16%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی