شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس / دینار عراق تقاضا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,458 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.92 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,471 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 53.08 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.61%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی