شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

GBP/IQD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,447 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,482 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,531 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 52.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.54%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی