iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FTSE NSE Kenya 25

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 225 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 213 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.47%