iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FTSE 250

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,492 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 869.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,515 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 892.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 874.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,716 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 93.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.45%