شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/SYP Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.702 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 523 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 41.298 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 499 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 65.298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 71.298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.46%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی