شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/RWF Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,049 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,046 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.83%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی