شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/LKR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 209 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.645 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 206 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.645 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 203 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.645 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 202 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.645 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.28%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی