شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/GNF Bid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,314 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 175.17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 251.17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,279 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 210.17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 165.17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.6%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی