شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو /

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 126 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.02%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی