شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گازوییل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 291 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 269 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 295 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 150.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.23%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی