شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 64.95%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی