شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Direxion Daily Russia Bull 3X Shares

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 239.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 292.75%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی