شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DHG Pharmaceutical JSC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 80,289 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,711 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 81,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,455 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 89,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 91,537 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,537 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.29%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی