شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

db x-trackers FTSE 250 UCITS DR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,505 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 134.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 162.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,873 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 233.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,971 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 331.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.22%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی