شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DB Physical Silver

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.07 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.07 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.58%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی