iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / فیدر گاو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.48%