شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / شیر (Class III)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی