شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CBOE S&P 500 VIX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.075 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.075 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 60.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 104.2%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی