شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BPH Multi Inwestycja

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.88%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی