iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 75.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,159 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 113.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,261 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 215.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 273.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.37%