شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,992 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,969 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,937 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 123.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.24%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی