شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,249 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 126 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 356 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی