iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیکل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 457.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,869 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 406.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,095.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,722.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.85%