iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,914 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,015 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 127.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.75%