شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرب

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 59.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,787 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 71.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.15%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی