شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صد روپیه پاکستان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,019 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 351 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 493 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,055 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 387 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,604 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 936 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.65%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی