شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,178 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 179 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 249 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,380 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.53%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی