شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / روپیه اندونزی تقاضا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 100.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 66.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,689 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 75.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 181.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.89%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی