iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Aspen Pharmacare Holdings

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 154 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,307 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 507 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.03%