ب نمودار Amman SE AllShare | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Amman SE AllShare

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,526 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,550 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 75.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,525 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.05%