شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Alphabet Inc C

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,012 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,088 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 82.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,251 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 245.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,206 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 200.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.95%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی