شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات /

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ین ژاپن 108.41 108.4 108.52 108.5 (0.06%) 0.06 ۰۱:۵۱:۰۴
درهم امارات / دلار 0.2722 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۰۲:۰۱:۰۴
دلار / ین ژاپن 0 108.44 108.95 108.47 (0%) 0 ۲۱ فروردین
یورو / ین ژاپن 118.46 118.094 118.59 118.094 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
دلار استرالیا / ین ژاپن 68.7 67.832 68.79 67.832 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
پوند / ین ژاپن 135.16 135.069 135.25 135.069 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
فرانک سوییس / ین ژاپن 112.19 111.942 112.31 111.942 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
دلار کانادا / ین ژاپن 77.45 77.45 77.681 77.681 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 65.84 65.408 65.98 65.408 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / 29.5252 29.5252 29.628 29.628 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / 45.74 45.57 45.74 45.57 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / پزوی آرژانتین 0 17.7178 17.7485 17.7474 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / دلار استرالیا 0.43 0.4293 0.4401 0.4401 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / رئال برزیل 1.3882 1.3877 1.3882 1.3877 (0.56%) 0.0077 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / دلار کانادا 0.3815 0.3806 0.3816 0.3816 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / فرانک سوئیس 0.2632 0.263 0.2643 0.2643 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / پزو شیلی 229.43 229.42 229.43 229.42 (0.01%) 0.02 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / یوان چین 0 1.9172 1.9254 1.9176 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / کرون چک 6.7286 6.7286 6.734 6.734 (0.32%) 0.0218 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / کرون دانمارک 1.8603 1.8588 1.8699 1.8699 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / یورو 0.2493 0.249 0.2505 0.2505 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / پوند انگلیس 0.2186 0.2183 0.22 0.22 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 2.111 2.1108 2.111 2.1108 (0%) 0.0001 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / فورینت مجارستان 88.05 88.02 88.05 88.02 (0.23%) 0.2 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / روپیه هند 20.77 20.727 20.77 20.727 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / کرونا ایسلند 38.9 38.86 38.9 38.86 (0.1%) 0.04 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 330.04 329.73 330.04 329.73 (0.12%) 0.38 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 2.7876 2.7871 2.7876 2.7871 (0.03%) 0.0008 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 6.4555 6.4215 6.4555 6.4215 (0.2%) 0.0126 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 2.7923 2.7846 2.7923 2.7894 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / 0.4489 0.448 0.4544 0.4544 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / 13.77 13.74 13.77 13.74 (0.07%) 0.01 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 1.1347 1.1325 1.1347 1.1325 (0.03%) 0.0003 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 20.2501 20.2047 20.2501 20.2047 (0.51%) 0.102 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 1.0246 1.023 1.0246 1.023 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / 2.71 2.7051 2.7398 2.7398 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / 0.3859 0.3859 0.386 0.386 (0.05%) 0.0002 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 8.9024 8.8997 8.9024 8.8997 (0.06%) 0.0054 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 1.8209 1.8174 1.8209 1.8174 (0.2%) 0.0037 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 0 27491.4255 27492.5482 27491.4255 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / 0 164.25 164.41 164.41 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / 0 0.7378 0.7405 0.7405 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / 4.929 4.9226 4.9393 4.9393 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / دلار باربادوس 0.5554 0.5554 0.5554 0.5554 (1.46%) 0.008 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / دینار بحرین 0.1028 0.1027 0.1028 0.1027 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
درهم امارات / 0 0.1933 0.1935 0.1933 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / 4.9296 4.923 4.9296 4.923 (0.29%) 0.0144 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 0 0.1048 0.1049 0.1049 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / 0 0.9915 0.9985 0.9915 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 37.58 37.58 37.58 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / 0 28.83 28.93 28.87 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / 0 52 52.14 52.14 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / 1.2057 1.2041 1.2057 1.2041 (0.07%) 0.0008 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 413.46 413.46 413.46 413.46 (0.02%) 0.08 ۰۰:۴۹:۱۵
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
درهم امارات / 0 33.16 33.33 33.23 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / 0 0.2722 0.2723 0.2722 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / پوند مصر 0 4.2988 4.3017 4.3015 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / روپیه اندونزی 0 4312.37 4424 4312.37 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / 8.1913 8.1886 8.1913 8.1886 (0.06%) 0.0052 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 0 1.1802 1.1829 1.1802 (0%) 0 ۲۱ فروردین
درهم امارات / 165.25 165.25 165.25 165.25 (0.02%) 0.04 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 0 0.0842 0.085 0.085 (0%) 0 ۲۱ فروردین
ARS/JPY 1.6694 1.6694 1.673 1.673 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
BRL/JPY 21.275 21.252 21.309 21.252 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
CNY/JPY 15.3973 15.394 15.4015 15.394 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
CZK/JPY 4.3887 4.3527 4.394 4.3527 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
DKK/JPY 15.8709 15.8709 15.8905 15.8905 (0.07%) 0.0108 ۰۰:۴۹:۱۶
EGP/JPY 6.8685 6.8685 6.906 6.906 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
HKD/JPY 13.9859 13.9859 14.045 14.045 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
HUF/JPY 0.3354 0.329 0.3356 0.329 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
IDR/JPY 0.6863 0.6726 0.6865 0.6726 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
INR/JPY 1.4212 1.4212 1.424 1.424 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
ISK/JPY 0.7596 0.7596 0.7606 0.7606 (0.07%) 0.0005 ۰۰:۴۹:۱۷
JOD/JPY 152.92 152.92 152.96 152.96 (0.16%) 0.24 ۰۰:۴۹:۱۷
NOK/JPY 10.5842 10.5842 10.6458 10.6458 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
PLN/JPY 26.0392 26.0392 26.0922 26.069 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
TRY/JPY 16.2337 16.067 16.264 16.067 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
THB/JPY 3.3182 3.3182 3.3263 3.3263 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
ZAR/JPY 5.9929 5.967 6.0057 5.967 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
MXN/JPY 4.5761 4.543 4.6061 4.543 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
SEK/JPY 10.9048 10.7871 10.9234 10.7871 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
SGD/JPY 76.54 76.33 76.56 76.33 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
KRW/JPY 8.9479 8.93 8.9563 8.93 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
MYR/JPY 25.0393 25.029 25.0508 25.029 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
TWD/JPY 3.6077 3.6077 3.6089 3.6089 (0.07%) 0.0024 ۰۰:۴۹:۱۷
PHP/JPY 2.145 2.145 2.1504 2.1504 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PKR/JPY 0.6478 0.6478 0.6508 0.6508 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۹
RUB/JPY 1.4579 1.4579 1.4614 1.4599 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
SAR/JPY 28.827 28.827 28.926 28.926 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
VEF/JPY 931.508 931.2074 931.508 931.2074 (0.16%) 1.4621 ۰۰:۴۹:۱۷
KWD/JPY 347.5 347.5 347.6 347.6 (0.16%) 0.55 ۰۰:۴۹:۱۷
BDT/JPY 0 1.2796 1.2796 1.2796 (0%) 0 ۲۱ فروردین
BWP/JPY 0 10.644 10.654 10.644 (0%) 0 ۳۱ خرداد
CNH/JPY 0 15.39 15.39 15.39 (0%) 0 ۲۱ فروردین
XAU/JPY 0 179083.7 179083.7 179083.7 (0%) 0 ۲۰ فروردین
LFX/JPY 0 51.916 51.916 51.916 (0%) 0 ۲۱ فروردین
NGN/JPY 0 0.2967 0.2967 0.2967 (0%) 0 ۲۱ فروردین
XAG/JPY 0 1641.16 1641.16 1641.16 (0%) 0 ۲۱ فروردین
VND/JPY 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 (2.22%) 0.0001 ۰۵:۲۱:۱۳
BTC/JPY 0 763439 763439 763439 (0%) 0 ۱۸ فروردین
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی