شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات / دلار هنگ کنگ

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار هنگ کنگ 7.7521 7.7516 7.7525 7.7524 (0.01%) 0.0006 ۰۲:۳۶:۰۵
درهم امارات / دلار 0 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 29.6313 29.6313 29.6477 29.6477 (0.05%) 0.0136 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / 0 45.497 45.88 45.88 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / پزوی آرژانتین 17.7485 17.7485 17.7485 17.7485 (0.02%) 0.0035 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / دلار استرالیا 0.4366 0.4366 0.4376 0.4368 (0.07%) 0.0003 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / رئال برزیل 1.4028 1.3941 1.4028 1.3952 (0.51%) 0.0071 ۰۲:۰۷:۱۶
درهم امارات / دلار کانادا 0.382 0.3814 0.3821 0.3817 (0.1%) 0.0004 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / فرانک سوئیس 0.2644 0.2644 0.2649 0.2649 (0.15%) 0.0004 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / پزو شیلی 230.5 230.13 230.5 230.16 (0.19%) 0.43 ۰۱:۲۸:۱۴
درهم امارات / یوان چین 0 1.9225 1.9259 1.9248 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / کرون چک 6.7906 6.7906 6.8304 6.8304 (0.59%) 0.04 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / کرون دانمارک 1.8705 1.8705 1.8725 1.8715 (0.08%) 0.0015 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / یورو 0.2508 0.2508 0.2509 0.2508 (0.08%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۱
درهم امارات / پوند انگلیس 0.2198 0.2197 0.22 0.2197 (0%) 0 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 2.1104 2.1104 2.1106 2.1106 (0%) 0.0001 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / فورینت مجارستان 89.83 89.83 89.95 89.93 (0.1%) 0.09 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / روپیه هند 0 20.565 20.81 20.68 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / کرونا ایسلند 39.14 39.14 39.15 39.14 (0.08%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۳
درهم امارات / 330.78 330.78 331.27 331.12 (0.06%) 0.19 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 2.7971 2.7964 2.7989 2.797 (0.07%) 0.002 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 6.5489 6.5393 6.5696 6.5416 (0.22%) 0.0145 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 2.7947 2.7947 2.7979 2.7973 (0.1%) 0.0027 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / 0.4524 0.4524 0.4534 0.4533 (0.29%) 0.0013 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / 13.75 13.74 13.77 13.77 (0.22%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۳
درهم امارات / 1.1357 1.1356 1.1379 1.1356 (0%) 0 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 20.4519 20.4023 20.4519 20.4023 (0.23%) 0.0474 ۰۱:۲۸:۱۴
درهم امارات / 0 1.023 1.0245 1.0245 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 2.741 2.741 2.747 2.7464 (0.24%) 0.0067 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / 0.3882 0.3882 0.3883 0.3883 (0.05%) 0.0002 ۰۲:۰۷:۱۶
درهم امارات / 8.9133 8.9106 8.9188 8.9161 (0.06%) 0.0055 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 1.8459 1.8443 1.8465 1.8445 (0.11%) 0.002 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 27491.4255 27491.4255 27491.4255 27491.4255 (4.5%) 1183.6427 ۰۱:۴۲:۱۳
درهم امارات / 0 164.31 164.32 164.32 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 0.7378 0.7405 0.7405 (0%) 0 ۱۹ فروردین
درهم امارات / 4.9679 4.9536 4.969 4.9565 (0.01%) 0.0004 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / دلار باربادوس 0 0.5473 0.5556 0.5554 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / دینار بحرین 0 0.1027 0.1029 0.1029 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 0.1933 0.1936 0.1933 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 4.9492 5.0202 4.9794 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 0.1048 0.1049 0.1049 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 0.9915 0.9985 0.9915 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 37.58 37.58 37.58 37.58 (0.03%) 0.01 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 0 28.86 29.06 28.91 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 52.68 53.63 52.82 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 1.2117 1.2117 1.2133 1.2132 (0.09%) 0.0011 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 0 413.41 413.9 413.46 (0%) 0 ۲۰ فروردین
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
درهم امارات / 0 33.03 33.27 33.27 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 0.2722 0.2723 0.2722 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / پوند مصر 0 4.3015 4.3017 4.3015 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / روپیه اندونزی 0 4406.3 4453.94 4410.38 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 8.2022 8.1992 8.2044 8.1992 (0.07%) 0.0057 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 0 1.1813 1.1897 1.1843 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 165.58 165.58 165.58 165.58 (0.13%) 0.22 ۰۰:۲۸:۱۵
درهم امارات / 0 0.0842 0.0849 0.0849 (0%) 0 ۲۰ فروردین
AUD/HKD 4.835 4.825 4.8352 4.8352 (0.01%) 0.0005 ۰۲:۲۸:۱۴
ARS/HKD 0.1193 0.1193 0.1193 0.1193 (0.25%) 0.0003 ۰۰:۴۹:۱۴
BRL/HKD 1.5071 1.5071 1.5139 1.5132 (0.52%) 0.0079 ۰۲:۲۸:۱۴
CAD/HKD 5.527 5.5256 5.5361 5.5291 (0.07%) 0.0038 ۰۲:۲۸:۱۴
CHF/HKD 7.9837 7.973 7.9837 7.9765 (0.08%) 0.0062 ۰۲:۲۸:۱۳
CNY/HKD 0 1.0967 1.1009 1.0977 (0%) 0 ۲۰ فروردین
DKK/HKD 1.1284 1.1274 1.1284 1.1279 (0.08%) 0.0009 ۰۲:۲۸:۱۴
EUR/HKD 8.422 8.3965 8.422 8.4182 (0.06%) 0.0052 ۰۲:۲۸:۱۴
GBP/HKD 9.605 9.552 9.605 9.552 (0%) 0 ۰۰:۴۹:۱۴
SGD/HKD 5.4389 5.4334 5.439 5.439 (0.1%) 0.0056 ۰۲:۰۷:۱۴
NZD/HKD 4.6675 4.6283 4.6675 4.6591 (0.27%) 0.0124 ۰۲:۲۸:۱۴
JPY/HKD 0 0.0711 0.0714 0.0712 (0%) 0 ۲۰ فروردین
KRW/HKD 0.6383 0.6363 0.6383 0.6378 (0.24%) 0.0015 ۰۲:۲۸:۱۴
MXN/HKD 0.3227 0.3171 0.3229 0.3229 (1.83%) 0.0058 ۰۲:۲۸:۱۴
MYR/HKD 1.7842 1.7841 1.7859 1.7842 (0.1%) 0.0017 ۰۲:۰۷:۱۵
ZAR/HKD 0.4255 0.4221 0.4265 0.4262 (0.97%) 0.0041 ۰۲:۰۷:۱۴
INR/HKD 0 0.1015 0.1025 0.1021 (0%) 0 ۲۰ فروردین
NOK/HKD 0.7557 0.7555 0.756 0.756 (0.03%) 0.0002 ۰۲:۲۸:۱۷
PHP/HKD 0.1536 0.1533 0.1536 0.1533 (0.26%) 0.0004 ۰۱:۴۲:۱۵
PLN/HKD 1.8589 1.8562 1.8589 1.8567 (0.11%) 0.002 ۰۲:۲۸:۱۷
RUB/HKD 0.1033 0.1033 0.1034 0.1034 (0.19%) 0.0002 ۰۱:۲۸:۱۷
SAR/HKD 2.0611 2.0611 2.0612 2.0612 (0%) 0 ۰۱:۲۸:۱۷
SEK/HKD 0.7704 0.7689 0.7704 0.7693 (0.13%) 0.001 ۰۲:۲۸:۱۷
THB/HKD 0.2368 0.2364 0.2369 0.2368 (0.04%) 0.0001 ۰۲:۲۸:۱۲
TRY/HKD 1.1436 1.1436 1.145 1.1449 (0.13%) 0.0015 ۰۲:۲۸:۱۷
TWD/HKD 0.2574 0.2574 0.2581 0.2575 (0.23%) 0.0006 ۰۲:۲۸:۱۲
VEF/HKD 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۴ دی
CNH/HKD 0 1.0956 1.0956 1.0956 (0%) 0 ۲۰ فروردین
XAU/HKD 0 12753.907 12753.907 12753.907 (0%) 0 ۲۰ فروردین
IDR/HKD 0 0.0005 0.0005 0.0005 (0%) 0 ۲۰ اسفند
XAG/HKD 0 116.6158 116.6158 116.6158 (0%) 0 ۲۰ فروردین
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی