شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/CLP Bid

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو شیلی 0 865.84 867.75 867.75 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / دلار 0 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۱۵ فروردین
درهم امارات / 29.5461 29.5461 29.5461 29.5461 (0.02%) 0.0055 ۰۰:۰۷:۱۳
درهم امارات / 0 45.318 45.74 45.74 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / پزوی آرژانتین 0 17.6742 17.6744 17.6744 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / دلار استرالیا 0 0.4537 0.4541 0.4541 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / رئال برزیل 0 1.4471 1.457 1.457 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / دلار کانادا 0 0.385 0.3864 0.3864 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / فرانک سوئیس 0 0.2661 0.2662 0.2661 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / پزو شیلی 0 236.24 236.24 236.24 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / یوان چین 1.9292 1.9288 1.9329 1.9315 (0.11%) 0.0022 ۲۰:۲۸:۱۶
درهم امارات / کرون چک 0 7.0035 7.0139 7.0066 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / کرون دانمارک 0 1.8808 1.8816 1.8816 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / یورو 0 0.2518 0.252 0.252 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / پوند انگلیس 0 0.2219 0.2222 0.2219 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 0 2.1107 2.1109 2.1108 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / فورینت مجارستان 0 92.16 92.47 92.16 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / روپیه هند 0 20.76 21.088 20.76 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / کرونا ایسلند 0 39.16 39.22 39.22 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 0 336.84 337.58 336.94 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 0 2.7958 2.7972 2.7971 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 0 6.7471 6.81 6.7961 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 0 2.8335 2.8968 2.8968 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / 0 0.4643 0.4645 0.4645 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / 0 13.81 13.84 13.81 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 0 1.1527 1.1573 1.1569 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 0 20.8247 20.8688 20.8249 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 0 1.0234 1.0241 1.0241 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / 0 2.7704 2.7804 2.7804 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / 0 0.3916 0.3921 0.3917 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 0 8.9896 8.9926 8.9924 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 0 1.8322 1.8356 1.8343 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 0 23592.2516 23592.5727 23592.5727 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 164.28 164.27 165.36 165.36 (0.66%) 1.09 ۱۶:۰۷:۱۸
درهم امارات / 0.7378 0.7378 0.7405 0.7405 (0%) 0 ۲۱:۴۲:۱۷
درهم امارات / 0 5.1755 5.1851 5.1851 (0%) 0 ۱۷ فروردین
درهم امارات / دلار باربادوس 0.5555 0.5554 0.5556 0.5554 (0%) 0 ۲۳:۰۷:۱۸
درهم امارات / دینار بحرین 0.103 0.1026 0.103 0.1026 (0.1%) 0.0001 ۲۰:۰۷:۱۴
درهم امارات / 0 0.1938 0.1938 0.1938 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 5.048 5.0311 5.1294 5.1237 (1.41%) 0.0714 ۱۹:۴۹:۱۴
درهم امارات / 0.1049 0.1048 0.1049 0.1048 (0%) 0 ۱۸:۴۲:۱۷
درهم امارات / 0 1.0004 1.0004 1.0004 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 37.07 37.06 37.19 37.19 (0.35%) 0.13 ۲۱:۴۲:۱۷
درهم امارات / 28.78 28.72 28.89 28.89 (0.31%) 0.09 ۲۱:۰۷:۱۶
درهم امارات / 51.59 51.59 52 52 (0.52%) 0.27 ۰۹:۴۹:۱۵
درهم امارات / 0 1.216 1.2176 1.2176 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 0 413.47 413.47 413.47 (0%) 0 ۱۶ فروردین
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
درهم امارات / 33.12 33.03 33.2 33.2 (0.73%) 0.24 ۱۶:۲۱:۱۹
درهم امارات / 0.2723 0.2722 0.2723 0.2722 (0%) 0 ۱۸:۰۷:۱۷
درهم امارات / پوند مصر 0 4.2963 4.3017 4.3015 (0%) 0 ۱۴ فروردین
درهم امارات / روپیه اندونزی 0 4478.51 4478.51 4478.51 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 0 8.2382 8.2387 8.2385 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / 1.1884 1.1843 1.1903 1.1873 (0.03%) 0.0003 ۱۸:۰۷:۱۷
درهم امارات / 164.53 159.86 166.34 166.2 (1.03%) 1.7 ۲۲:۴۲:۱۷
درهم امارات / 0.0848 0.0848 0.0848 0.0848 (0.35%) 0.0003 ۱۱:۴۹:۱۸
AUD/CLP 0 518.832 520.13 520.13 (0%) 0 ۱۷ فروردین
ARS/CLP 0 13.3552 13.37 13.37 (0%) 0 ۱۷ فروردین
BOB/CLP 0 125.85 125.85 125.85 (0%) 0 ۱۶ فروردین
BRL/CLP 0 161.81 162.224 162.224 (0%) 0 ۱۷ فروردین
CAD/CLP 0 610.84 611.48 611.48 (0%) 0 ۱۷ فروردین
CHF/CLP 0 885.799 887.91 887.91 (0%) 0 ۱۷ فروردین
EUR/CLP 937.9 937.9 937.9 937.9 (0.05%) 0.43 ۰۰:۰۷:۱۴
GBP/CLP 1062.76 1062.76 1062.76 1062.76 (0.01%) 0.08 ۰۰:۰۷:۱۴
CNY/CLP 0 121.6303 122.34 122.34 (0%) 0 ۱۷ فروردین
DKK/CLP 125.69 125.54 125.73 125.56 (0.05%) 0.06 ۰۱:۴۲:۱۶
HKD/CLP 111.92 111.92 111.93 111.93 (0.05%) 0.06 ۰۱:۰۷:۱۵
HUF/CLP 2.5548 2.5548 2.565 2.565 (0.48%) 0.0123 ۰۱:۴۲:۱۶
INR/CLP 11.3 11.3 11.39 11.38 (0.62%) 0.07 ۲۲:۰۰:۴۶
ISK/CLP 6.0364 6.03 6.0364 6.03 (0.01%) 0.0007 ۰۱:۴۲:۱۶
JPY/CLP 0 7.9834 8.0025 8.0025 (0%) 0 ۱۷ فروردین
MXN/CLP 0 34.76 34.8583 34.76 (0%) 0 ۱۷ فروردین
NOK/CLP 82.13 81.84 82.13 81.94 (0.09%) 0.07 ۰۱:۴۲:۱۶
NZD/CLP 508.75 508.41 508.76 508.76 (0.11%) 0.58 ۰۱:۴۲:۱۶
PHP/CLP 17.06 17.06 17.11 17.11 (0.35%) 0.06 ۰۱:۲۱:۱۸
PKR/CLP 5.1883 5.1883 5.1883 5.1883 (0.05%) 0.0028 ۰۰:۲۱:۱۸
PLN/CLP 204.97 204.3 204.97 204.5 (0.11%) 0.23 ۰۱:۴۲:۱۶
RUB/CLP 11.34 11.32 11.34 11.34 (0.18%) 0.02 ۰۱:۰۷:۱۵
SAR/CLP 230.71 230.71 230.71 230.71 (0.06%) 0.13 ۰۰:۲۱:۱۸
SEK/CLP 85.25 85.18 85.27 85.18 (0.06%) 0.05 ۰۱:۴۲:۱۶
SGD/CLP 602.68 602.68 603.36 603.17 (0.11%) 0.66 ۰۱:۴۲:۱۶
THB/CLP 26.27 26.27 26.29 26.28 (0%) 0 ۰۰:۴۲:۱۵
TRY/CLP 128.81 128.77 129 128.83 (0.01%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۶
TWD/CLP 28.68 28.68 28.69 28.69 (0.07%) 0.02 ۰۰:۴۲:۱۵
VEF/CLP 0 0.01 0.01 0.01 (0%) 0 ۱۴ دی
ZAR/CLP 45.57 45.54 45.68 45.6 (0.02%) 0.01 ۰۱:۴۲:۱۶
PYG/CLP 0.1327 0.1327 0.1327 0.1327 (0.08%) 0.0001 ۰۰:۲۱:۱۸
UYU/CLP 19.61 19.61 19.62 19.62 (0.51%) 0.1 ۰۰:۲۱:۱۸
COP/CLP 0 0.2136 0.2154 0.2154 (0%) 0 ۱۷ فروردین
PEN/CLP 0 250.5651 250.86 250.86 (0%) 0 ۱۷ فروردین
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی