شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
 • نرخ فعلی : 5,717.7
 • بالاترین قیمت روز : 5,759.9
 • پایین ترین قیمت روز : 5,717.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ دی
 • نرخ روز گذشته : 5,717.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 17.5555 (ZAR)
 • بالاترین قیمت روز : 17.5947
 • پایین ترین قیمت روز : 17.5466
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 17.5623
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 17.5626
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0071
 • نرخ فعلی : 6.1481 (ZAR)
 • بالاترین قیمت روز : 6.1534
 • پایین ترین قیمت روز : 6.1314
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6.1429
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 6.14
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0081
 • نرخ فعلی : 8.895 (ZAR)
 • بالاترین قیمت روز : 9.02
 • پایین ترین قیمت روز : 8.895
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 8.895
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
راند آفریقای جنوبی / لسوتو لوتی تقاضا 0.9997 - 0.9997 0.9997 0.01 1.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۳:۰۷
دلار کانادا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 12.75 12.7491 12.7407 12.7685 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
فرانک سوییس / راند آفریقای جنوبی تقاضا 18.2641 18.266 18.2484 18.2779 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
درهم امارات / راند آفریقای جنوبی 4.7794 4.7799 4.7775 4.7859 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
دلار استرالیا / راند آفریقای جنوبی تقاضا 11.699 11.7078 11.6963 11.7179 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲

شاخص های بورس افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE South Africa 2906.69 - 2906.69 2906.69 79.86 2.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۳:۳۰
FTSE/JSE Top 40 46544.79 - 46493.7 47308.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE/JSE All Share 50438.82 - 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 - 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Naspers 278829 - 278829 284501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۰۹
Richemont DRC 10213 - 10135 10226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۰۹
Firstrand 4013 - 3981 4057 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۰۹
Standard Bank Grp 10103 - 10044 9981 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۰۹
Vodacom Group 12623 - 12555 12840 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۰۹

بازار اوراق قرضه افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 3M 3.85 - 3.72 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۰۱
South Africa 10Y 8.895 - 8.895 9.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
South Africa 20Y 10.91 - 10.815 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
South Africa 30Y 10.93 - 10.835 10.965 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
South Africa 2Y 5.24 - 5.235 5.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investec Opportunity Fund R 12.476 - 12.476 12.476 0.07 0.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
Investec Opportunity Fund H 12.491 - 12.491 12.491 0.07 0.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
Investec Opportunity Fund G 12.464 - 12.464 12.464 0.07 0.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
Investec Opportunity Fund I 12.495 - 12.495 12.495 0.07 0.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
Investec Opportunity Fund Z 12.513 - 12.513 12.513 0.07 0.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰

صندوق های معاملاتی افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NewGold Platinum 14410 - 14117 14571 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۰
ABSA Capital NewWave USD 1751 - 1745 1764 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
Satrix 40 4680 - 4680 4775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
db X-trackers MSCI USA 4967 - 4967 5020 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱
Satrix Resi 4818 - 4767 4867 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۰۱

شاخص‌های اقتصادی افریقای جنوبی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospital Beds

0 2010 12 2.4 2.32 : 3.13 سالیانه 2010-12

Coronavirus Cases

0 2020 05 25937 1 : 25937 روزانه 2020-05

Gold Production

11.50 2020 01 24.1 -47.1 : 75.7 ماهیانه

CPI مسکن آب و برق

115.60 2020 03 115 56.8 : 116 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 05 552 0 : 552 روزانه 2020-05

Coronavirus Recovered

0 2020 05 13451 0 : 13451 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 82 32 : 84 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 3727821 520279 : 6727656 سه ماهه

افراد شاغل

10213000.00 2019 12 10142000 3694977 : 10213000 سه ماهه 2019-12

انتظارات تورم

4.63 2020 03 4.84 3.9 : 8.72 سه ماهه

اندازه اصل تورم

3.70 2020 03 3.8 2.9 : 8.3 ماهیانه 2020-03

اوراق قرضه دولتی ده ساله

8.90 2020 05 8.94 5.75 : 20.69 روزانه

افراد بیکار

6700.00 2019 12 6700 3873 : 6700 سه ماهه 2019-12

استخراج معدن

7.00 2020 01 0.1 -17.4 : 23.2 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 46

ارزش بودجه دولت

-2581.00 2020 03 -3633 -107881 : 37586 ماهیانه 2020-03

اعتبار بخش خصوصی

7.37 2020 04 7.75 -2.35 : 35.88 ماهیانه 2020-04

استفاده از ظرفیت

79.90 2019 12 80.4 76.9 : 86.2 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

18.00 2020 03 26 12 : 92 سه ماهه 2020-03

بدهی های دولت

77987.00 2019 12 70836 11594 : 81061 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

62.20 2019 12 56.7 27.8 : 62.2 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-6.30 2019 12 -4.2 -7.4 : 1 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

185236.00 2019 12 177676 33262 : 185236 سه ماهه 2019-12

بازار سهام

50483.00 2020 05 51389 4395 : 61777 روزانه

بدهی خانوار به درآمد

72.80 2019 12 71.9 40.3 : 86.4 سالیانه 2019-12

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

34.30 2019 12 34.1 33.1 : 43.9 سه ماهه 2019-12

پول

17.53 2020 05 17.5 2.71 : 19.35 روزانه

پی ام آی مرکب

35.10 2020 04 44.5 35.1 : 52.7 ماهیانه

پس انداز های شخصی

-0.20 2019 12 -0.1 -2.5 : 23.8 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

101881.74 2019 12 105755 14702 : 110107 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

67423.54 2019 12 69058 33531 : 89121 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

661316.99 2019 12 656905 66256 : 661317 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

380805.12 2019 12 383117 228221 : 393955 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

63851.66 2019 12 64509 46747 : 70556 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

227400.35 2019 12 226361 214554 : 251120 سه ماهه

تولید ناخالص ملی

3155933.00 2019 12 3122800 504385 : 3155933 سه ماهه

تولیدات صنعتی

-2.30 2020 01 -3 -8.7 : 9.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

266439.80 2019 12 271490 89069 : 278623 سه ماهه

تولید نفت خام

1.00 2019 04 1 1 : 58 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

12143.47 2018 12 12233 9014 : 12388 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

7433.60 2018 12 7476 4624 : 7583 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

3142811.30 2019 12 3153592 565040 : 3160551 سه ماهه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

597190.00 2019 12 613640 73065 : 644549 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

2.00 2020 02 1.3 -6.3 : 15.5 ماهیانه 2020-02

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-0.40 2020 02 0.5 -4.8 : 3.9 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

488670.67 2019 12 488806 90907 : 488806 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

1066023.00 2020 04 1061216 543 : 1066023 ماهیانه 2020-04

ترازنامه بانک

6579309.00 2020 03 6070834 114781 : 6579309 ماهیانه 2020-03

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 -9526 -59774 : 66699 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

3.30 2020 03 4.5 2.3 : 8.8 ماهیانه 2020-03

تولید فولاد

0 2020 03 370 182 : 885 ماهیانه

تولید صنعتی

-2.10 2020 01 -5.9 -23.2 : 18.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

350.00 2019 12 366 7.58 : 416 سالیانه 2019-12

تولید الکتریسیته

20093.00 2020 02 20437 10439 : 23801 ماهیانه

تورم مواد غذایی

4.40 2020 03 4.2 0.6 : 15.6 ماهیانه 2020-03

ثبت خودرو

105.00 2020 03 29644 5155 : 43659 ماهیانه

جمعیت

58.80 2019 12 58.78 17.46 : 58.8 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

8508676.00 2020 02 5719074 218553 : 11840324 ماهیانه 2020-02

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.00 2019 12 -3.5 -7.5 : 6 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

20.76 2020 03 20 20 : 20.76 ماهیانه 2020-03

حساب جاری

-68069.00 2019 12 -188132 -246452 : 15627 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

22600.00 2018 12 20300 19000 : 22600 سالیانه

دستمزد در تولید

19377.00 2019 12 19122 6250 : 19377 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 3960 3840 : 4380 سالیانه

دستمزد

22500.00 2019 12 21966 6742 : 22500 سه ماهه 2019-12

درآمدهای دولت

139465.00 2020 03 144778 36 : 160730 ماهیانه 2020-03

درآمد قابل تصرف شخص

3110292.00 2019 12 3068290 3520 : 3110292 سه ماهه 2019-12

ذخایر طلا

0 2020 03 125 123 : 184 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

53003.00 2020 03 54710 5316 : 55058 ماهیانه 2020-04

رتبه رقابتی

0 2019 12 67 35 : 67 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 73 23 : 73 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 12 109 42.2 : 110 سه ماهه

سن بازنشستگی مردان

60.00 2020 12 60 60 : 65 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی زنان

60.00 2020 12 60 60 : 60 سالیانه 2020-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

10528.00 2019 12 17329 -13910 : 52712 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6596 686 : 6737 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

115.50 2020 03 116 81.7 : 117 ماهیانه

شاخص همزمان

77.80 2020 04 89.9 77.8 : 141 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 43 41 : 56.8 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.26 0.22 : 4.51 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 60.76 4.31 : 62.44 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

0.70 2020 02 -0.3 -3.6 : 4.6 ماهیانه

شاخص PMI تولید

46.10 2020 03 44.3 38.38 : 57.89 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

115.60 2020 03 115 1.2 : 116 ماهیانه 2020-03

صادرات

118445.41 2020 03 109603 55.8 : 122786 ماهیانه 2020-03

ضریب اطمینان مصرف کننده

-9.00 2020 03 -7 -33 : 26 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M3

4072977.00 2020 04 3968717 4796 : 4072977 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M2

3233262.00 2020 03 3039985 2887 : 3233262 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M0

276080.00 2020 04 304938 415 : 304938 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M1

2047747.00 2020 03 1827995 1482 : 2047747 ماهیانه 2020-03

فروش اسلحه

0 2018 12 103 1 : 235 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

115.10 2020 03 114 63.3 : 115 ماهیانه 2020-03

قیمت گازوئیل

0.70 2020 05 0.74 0.43 : 1.44 ماهیانه 2020-05

قیمت واردات

0 2019 12 156 1.2 : 157 سه ماهه 2019-12

قیمت صادرات

0 2019 12 170 0.6 : 172 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

115.20 2020 03 115 4.1 : 219 ماهیانه 2020-03

موازنه تجاری

-35020.00 2020 04 24250 -35020 : 24250 ماهیانه 2020-04

مخارج نظامی

3449.00 2018 12 3639 224 : 5472 سالیانه

مجموع فروش خودرو

574.00 2020 04 33546 574 : 65689 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.50 2019 12 0.1 -2.6 : 7.1 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

4.10 2020 03 4.6 0.2 : 20.7 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2019 12 15 14 : 15 سالیانه 2019-12

نرخ مشارکت نیروی کار

59.80 2019 12 59.9 53.6 : 60.8 سه ماهه 2019-12

نرخ وام بانکی

7.25 2020 05 7.75 5.5 : 25.5 ماهیانه 2020-05

نرخ تورم

0.30 2020 03 1 -0.7 : 6.7 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

28.00 2020 12 28 28 : 37.8 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

45.00 2020 12 45 40 : 45 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-1.40 2019 12 -0.8 -6.1 : 7.6 سه ماهه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

1.00 2019 12 1 1 : 2 سالیانه 2019-12

نرخ اشتغال

42.40 2019 12 42.4 41 : 46.17 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

1.00 2019 12 1 1 : 1 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

4.03 2020 05 4.03 4.03 : 16.96 روزانه 2020-05

نرخ بهره

3.75 2020 05 4.25 3.75 : 23.99 روزانه 2020-05

نرخ بهره سپرده

6.14 2020 03 6.72 5.08 : 21.6 ماهیانه 2020-03

نرخ بیکاری جوانان

58.10 2019 12 58.2 48.8 : 58.2 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

2.00 2019 12 2 2 : 3 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

29.10 2019 12 29.1 21.5 : 30.4 سه ماهه 2019-12

واردات

94197.40 2020 03 95451 66.1 : 125717 ماهیانه 2020-03

وام به بخش خصوصی

0 2020 03 3877700 4051 : 4003046 ماهیانه 2020-03

ورود توریست

1218468.00 2020 01 1559368 37430 : 1598893 ماهیانه

ورشکستگی

164.00 2020 02 125 63 : 511 ماهیانه 2020-02

هزینه های مصرف کننده

1966371.00 2019 12 1961051 260612 : 1966371 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

6570.00 2018 12 6140 6140 : 6570 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

11300.00 2018 12 10700 10700 : 11300 سالیانه

هزینه های دولت

653065.00 2019 12 653236 65991 : 653236 سه ماهه 2019-12

هزینه های کار

0 2019 09 161 1 : 161 سه ماهه 2019-09

هزینه های مالی

142046.00 2020 03 148411 46 : 182477 ماهیانه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
Gold Production 11.50 -14 -13 -13 -10 -15
CPI مسکن آب و برق 115.60 118 119 120 115 125
افراد شاغل 10213000.00 10280000 10251000 10251000 10350000 10300000 2019-12
انتظارات تورم 4.63 5.63 5.64 5.63 5.66 5.63
اندازه اصل تورم 3.70 3.7 3.8 4 4 4 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.90 9.17 9.27 9.38 9.06 9.59
افراد بیکار 6700.00 6500 6500 6500 6300 6430 2019-12
استخراج معدن 7.00 0.4 1.1 1.1 -3 1.4
ارزش بودجه دولت -2581.00 -5000 20500 20500 39000 21000 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 7.37 6 5.7 6.1 5.7 6.1 2020-04
استفاده از ظرفیت 79.90 81 81 81.3 80 81.4
اطمینان کسب و کار 18.00 10 8 12 13 16 2020-03
بدهی های دولت 77987.00 80000 82000 82000 80500 85000 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.20 66 66 66 66 74 2019-12
بودجه دولت -6.30 -6.8 -6.8 -6.5 -6.8 -6.5 2019-12
بدهی خارجی 185236.00 179000 175600 175600 174000 180000 2019-12
بازار سهام 50483.00 49226 48177 47150 50295 45094
بدهی خانوار به درآمد 72.80 69 69 69 69 70 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.30 33 36 36 33 36 2019-12
پول 17.53 17.91 18.1 18.29 17.73 18.67
پی ام آی مرکب 35.10 45 47 48.1 40 49
پس انداز های شخصی -0.20 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 101881.74 103270 95667 99844 104567 97772 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67423.54 67436 63311 66075 68436 64704 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 661316.99 641468 620977 648091 642494 634638
تولید ناخالص داخلی از ساخت 380805.12 374114 357576 373189 379986 365443
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 63851.66 62993 59957 62575 64142 61276
تولید ناخالص داخلی از معادن 227400.35 221042 213529 222852 225807 218227
تولید ناخالص ملی 3155933.00 3049414 2963421 3092814 3085250 3028616
تولیدات صنعتی -2.30 -1.8 0.5 -1.4 2.2 0.6
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 266439.80 265110 250187 261111 270326 255691
تولید نفت خام 1.00 2 2 2 1 3 BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12143.47 11791 11791 11791 11791 11974
تولید ناخالص داخلی سرانه 7433.60 7218 7218 7218 7218 7330
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3142811.30 3079482 2951100 3079955 3098811 3016024 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 597190.00 599219 560761 585246 595933 573098
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00 0.9 0.6 1.2 -3 2 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.4 -2.7 1.3 0.6 -2.4 2020-02
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 488670.67 477319 458862 478897 477197 468957
ترازنامه بانک مرکزی 1066023.00 860000 950000 950000 791000 965000 2020-04
ترازنامه بانک 6579309.00 6040000 6000000 6000000 5730000 6565085 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 4.2 4 3.8 4.2 4.3 2020-03
تولید صنعتی -2.10 2 1.5 1.5 1.6 1.3
تولید ناخالص داخلی 350.00 380 380 412 380 412 2019-12
تولید الکتریسیته 20093.00 20730 20050 20050 21940 21670
تورم مواد غذایی 4.40 3.6 3.4 3.2 3.8 3.5 2020-03
ثبت خودرو 105.00 30650 26380 26380 28400 28600
جمعیت 58.80 59.83 59.83 60.88 59.83 60.88 2019-12
جواز ساختمان 8508676.00 6700000 5600000 6400000 7500000 6000000 2020-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -4.3 2019-12
حداقل دستمزد 20.76 20.76 20.76 21.5 20.76 21.5 2020-03
حساب جاری -68069.00 -185000 -120000 -150000 -275000 -135000 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00 22100 22100 23200 22100 23200
دستمزد در تولید 19377.00 18500 19000 19000 18500 19000 2019-12
دستمزد 22500.00 21000 21600 21600 21000 21600 2019-12
درآمدهای دولت 139465.00 125000 165000 165000 149000 167000 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 3110292.00 2996185 2920564 3048086 2982565 2984817 2019-12
ذخایر ارزی 53003.00 52000 52500 50300 47000 53000 2020-04
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10528.00 13200 2300 12000 15000 6800 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.50 119 121 121 120 126
شاخص همزمان 77.80 92 91.4 90.7 91.2 91.7
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 0.3 0.2 0.3 -0.2 0.3
شاخص PMI تولید 46.10 44 47 48 40 49
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.60 117 118 120 116 123 2020-03
صادرات 118445.41 78000 92000 102000 65700 104000 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -18 -20 -13 -15 4 2020-03
عرضه پول M3 4072977.00 3715000 3715000 3715000 3715000 3883648 2020-04
عرضه پول M2 3233262.00 2938000 2938000 2938000 2938000 2941486 2020-03
عرضه پول M0 276080.00 273000 273000 273000 273000 284333 2020-04
عرضه پول M1 2047747.00 1769000 1769000 1769000 1769000 1768608 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 115.10 117 117 120 116 122 2020-03
قیمت گازوئیل 0.70 0.81 0.77 0.73 0.86 0.7 2020-05
قیمت تولید 115.20 119 119 120 119 124 2020-03
موازنه تجاری -35020.00 -2000 -1258 12000 -9300 -1542 2020-04
مخارج نظامی 3449.00 3250 3250 3250 3250 3050
مجموع فروش خودرو 574.00 49000 43000 47400 44300 45500
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 -4.7 -6.1 -2 -3.6 2.2 2019-12
نرخ تورم 4.10 3.1 3.8 4.1 3.2 4.5 2020-03
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.80 59.1 59 59 59.4 60.4 2019-12
نرخ وام بانکی 7.25 7 10.5 6.5 7.25 10 2020-05
نرخ تورم 0.30 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 2020-03
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 -4.7 -5 0.3 -5.8 1.2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1.00 2 2 2 2 2 2019-12
نرخ اشتغال 42.40 43 43.3 43.3 43 44.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.00 1 1 1 1 1 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 4.03 4.6 4.6 4.35 4.6 5.35 2020-05
نرخ بهره 3.75 3.5 3.25 3 3.75 4 2020-05
نرخ بهره سپرده 6.14 6.72 6.72 6.47 6.72 7.47 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 58.10 53.4 58 58 53.8 57.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 2.00 2 2 2 2 2 2019-12
نرخ بیکاری 29.10 38.6 37 36.7 37.5 35 2019-12
واردات 94197.40 80000 82000 90000 75000 86000 2020-03
ورود توریست 1218468.00 1320000 1315000 1315000 1180000 1400000
ورشکستگی 164.00 170 183 180 200 220 2020-02
هزینه های مصرف کننده 1966371.00 1914966 1846422 1927044 1924799 1887044 2019-12
هزینه زندگی انفرادی 6570.00 6630 6630 6700 6630 6700
هزینه زندگی خانواده 11300.00 10500 10500 10630 10500 10630
هزینه های دولت 653065.00 635925 607350 634779 636529 630430 2019-12
هزینه های مالی 142046.00 130000 144500 144500 110000 146000 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی