ویتنام ویتنام
ویتنام

ویتنام

ویتنام با نام رسمی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، کشوری است مستقر در جنوب شرقی آسیا واقع در خاور شبه جزیره ی هند که از شمال با چین و از باختر با لائوس و از جنوب باختری با کامبوج همسایه است و از خاور به دریای چین جنوبی پیوند می خورد. پایتخت آن هانوی است. جمعیت آن بیش از ۹۷ میلیون نفر و زبان رسمی این کشور ویتنامی است. مساحت ویتنام حدود ۳۳۱،۰۰۰ کیلومتر مربع است. ویتنام، از شمال با چین ( ۱،۲۹۷ کیلومتر) ، از غرب با لائوس( ۲،۱۶۱ کیلومتر) و از جنوب غربی با کشور کامبوج ( ۱،۱۵۸ کیلومتر) ‌مرز مشترک دارد.ویتنام دارای خط ساحلی به طول ۳،۴۴۴ کیلومتر است.
 • نرخ فعلی : 1,272.71
 • بالاترین قیمت روز : 1,273.92
 • پایین ترین قیمت روز : 1,256.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 7.96
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,261.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۳۳:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 1,268.83
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.88
 • نرخ فعلی : 23,001.91
 • بالاترین قیمت روز : 23,025
 • پایین ترین قیمت روز : 23,001.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 15
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23,012
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۹:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 23,009
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.09
 • نرخ فعلی : 27,170.2
 • بالاترین قیمت روز : 27,172.5
 • پایین ترین قیمت روز : 27,036
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 136.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.5%
 • نرخ بازگشایی بازار : 27,093.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۹:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 27,097.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 72.5
 • نرخ فعلی : 2.064
 • بالاترین قیمت روز : 2.076
 • پایین ترین قیمت روز : 2.064
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.076
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۳۳:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 2.077
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.63%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.013

بازارهای ارزی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / دونگ ویتنام 31804 31795 31621 31804 153.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۴۹
دونگ ویتنام / فرانک آفریقا 0.0249 0.0242 0.0241 0.0249 0.00 2.89% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۴۹
دلار / دونگ ویتنام 23001.91 23010 23001.07 23025 7.09 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۴۹
یورو / دونگ ویتنام 27170.2 27036 27036 27172.5 64.20 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۴۹
روبل روسیه / دونگ ویتنام 311.72 311.44 310.07 312.06 0.30 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۸

شاخص های بورس ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 5913.96 - 5913.96 5913.96 112991.81 1910.59% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۰۴
Bursatil 1265970.12 - 1265970.12 1265970.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Binh Dinh Tunnel Brick 3400 - 3400 3400 200.00 5.88% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۴۶
Phu Khanh Railway 8100 - 8100 8100 1000.00 14.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۴۶
TRT 5100 - 5100 5100 100.00 1.96% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۴۶
North Books Educational 10100 - 10100 10100 1400.00 13.86% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۴۶
VVMI Quantrieu Cement 7000 - 7000 7000 600.00 9.38% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۴۶

بازار اوراق قرضه ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 0.356 0.357 0.356 0.357 0.00 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Vietnam 2Y 0.568 - 0.568 0.568 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۹:۳۳
Vietnam 3Y 0.775 0.767 0.767 0.775 0.01 0.91% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۹:۳۳
Vietnam 5Y 1.004 1.033 1.004 1.033 0.03 2.99% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۹:۳۳
Vietnam 7Y 1.328 - 1.328 1.328 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۹:۳۳

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 23960 23630 23330 23960 140.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
SSIAM VNX50 ETF 20500 20450 20300 20500 50.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
VFMVN Diamond 24400 24300 23940 24400 100.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
VinaCapital VN100 17550 17670 17010 17670 170.00 0.97% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
SSIAM VNFIN LEAD 21090 19990 19850 21090 10.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳

شاخص‌های اقتصادی ویتنام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 71144 0 : 78269 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 4478757 377 : 4535741 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 334 0 : 370 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 4.6 0 : 4.66 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 6519 16 : 6764 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 8120243 739771 : 8616202 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 69 68 : 99 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-203441.00 2019 12 -191500 -203441 : 13000 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 43

استخراج معدن

-4.90 2021 06 -9.8 -23 : 14.8 ماهیانه

افراد بیکار

1.10 2019 12 1.1 0.8 : 2.3 سه ماهه 2019-12

افراد شاغل

53.15 2020 06 55.33 23.5 : 55.33 سه ماهه 2020-06

اندازه اصل تورم

1.14 2021 06 1.13 0.49 : 3.25 ماهیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

2.10 2021 07 2.1 0.12 : 17.1 روزانه

بودجه دولت

-5.80 2020 12 -4.4 -9.9 : 1.2 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

46.70 2020 12 43.5 24.8 : 47.6 سالیانه 2020-12

بدهی خارجی

108118.10 2019 12 112114 10345 : 112114 سالیانه

بازار سهام

1299.31 2021 07 1294 100 : 1424 روزانه

پول

23170.00 2019 12 23009 10981 : 23650 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

13721.00 2021 06 6288 3044 : 23384 سه ماهه

تولید نفت خام

179.00 2021 03 189 113 : 415 ماهیانه

تولید ناخالص ملی

5686985.00 2019 12 5198567 39284 : 5686985 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

8200.33 2020 12 8041 1673 : 8200 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2123.46 2020 12 2082 378 : 2123 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2443187.00 2021 06 1189216 480455 : 3847182 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

74796.00 2021 06 41016 37786 : 240462 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

265008.00 2021 06 125510 65298 : 524326 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

146647.00 2021 06 65949 24018 : 261445 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

591082.00 2021 06 280485 90932 : 753940 سه ماهه

تولید صنعتی

6.80 2021 06 11.8 -10.5 : 28.4 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1027529.00 2021 06 508697 216604 : 1487626 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

157661.84 2019 12 148645 530 : 157662 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1462993.64 2019 12 1321906 5495 : 1462994 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-6.60 2021 06 -1 -26 : 76.75 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

124986.00 2021 06 67264 15783 : 124986 سه ماهه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-3.20 2021 06 -3.5 -49.33 : 102 ماهیانه

تولید الکتریسیته

23200.00 2021 06 22500 671 : 23200 ماهیانه

تولید صنعتی

8.10 2021 06 14.6 -12.4 : 29.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

271.16 2020 12 262 6.29 : 271 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

47238.00 2021 06 20470 13398 : 104277 سه ماهه

تورم مواد غذایی

4.41 2021 06 4.28 -10.12 : 74.29 ماهیانه

ثبت خودرو

20562.00 2021 06 22152 2992 : 44987 ماهیانه

جمعیت

97.58 2020 12 96.48 34.74 : 97.58 سالیانه 2020-12

حداقل دستمزد

4420.00 2021 01 4420 1000 : 4420 سالیانه 2021-01

حساب جاری

350.00 2021 03 1698 -10823 : 9471 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

5.00 2019 12 2.4 -12.7 : 6 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

10825600.00 2018 12 10960700 10160800 : 11876600 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 5040600 5040600 : 6981300 سالیانه

دستمزد در تولید

6154.00 2020 06 7126 2871 : 7126 سه ماهه 2020-06

دستمزد

6340.00 2020 06 7199 1399 : 7199 سه ماهه 2020-06

درآمدهای دولت

1551074.00 2019 12 1424914 19 : 1551074 سالیانه

ذخایر ارزی

100438.60 2021 04 97920 878 : 100439 ماهیانه

رابطه مبادله

0 2019 12 102 94.81 : 110 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 77 56 : 77 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 96 43 : 123 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 8250 703 : 9504 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

10.50 2021 07 9.24 0.4 : 20.38 ماهیانه

سن بازنشستگی زنان

55.00 2020 12 55 55 : 55 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی مردان

60.00 2020 12 60 60 : 60 سالیانه 2020-12

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

99.82 2021 06 98.95 73.16 : 154 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 37 24 : 37 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 58.05 4.02 : 61.54 سالیانه

شاخص PMI تولید

44.10 2021 06 53.1 32.7 : 56.5 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 1 0 : 1 سالیانه

صادرات

26.50 2021 06 26.19 0.54 : 29.65 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.86 2021 06 105 23.16 : 105 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

117.00 2020 06 126 88 : 129 سه ماهه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

161.49 2019 12 159 0.11 : 182 سالیانه

عرضه پول M0

1198095.00 2019 12 1085018 55 : 1198095 سالیانه

عرضه پول M1

2456665.00 2019 12 2174033 109 : 4613262 سالیانه

عرضه پول M2

10573725.00 2019 12 9211848 112 : 10573725 سالیانه

قیمت گازوئیل

0.86 2021 06 0.8 0.34 : 1.18 ماهیانه

قیمت واردات

106.80 2019 12 111 88.4 : 121 سالیانه

قیمت صادرات

108.40 2019 12 113 88.1 : 125 سالیانه

قیمت تولید

103.39 2021 06 100 97.41 : 121 سه ماهه

گردش سرمایه

5284.00 2021 03 5297 -5076 : 10889 سه ماهه

مخارج نظامی

5603.00 2018 12 5202 711 : 5603 سالیانه

موازنه تجاری

-1.00 2021 06 -2.07 -3.89 : 4.99 ماهیانه 2021-06

نرخ مشارکت نیروی کار

68.50 2021 06 68.7 67.2 : 77.5 سه ماهه 2021-06

نرخ مالیات شرکت

20.00 2021 12 20 20 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 35 : 40 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.61 2021 06 4.65 0.39 : 8.48 سه ماهه

نرخ تورم

0.17 2021 06 0.16 -1.54 : 3.91 ماهیانه

نرخ تورم

2.40 2021 06 2.9 -2.6 : 28.24 ماهیانه 2021-06

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

10.50 2021 12 10.5 5 : 10.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

32.00 2021 12 32 20 : 32 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

7.47 2021 06 7.44 5.09 : 7.86 سه ماهه 2021-06

نرخ بیکاری

2.62 2021 06 2.42 1.81 : 4.5 سه ماهه 2021-06

نرخ بهره سپرده

4.12 2020 12 4.98 3.65 : 22.04 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

1.63 2021 07 1.62 1.18 : 19.77 روزانه

نرخ بهره

4.00 2021 06 4 4 : 15 روزانه 2021-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

21.50 2021 12 21.5 15 : 22 سالیانه

واردات

27.50 2021 06 28.27 0.74 : 28.46 ماهیانه

ورود توریست

7.20 2021 06 13.47 7.2 : 1994 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

4752300.00 2018 12 4693900 4693900 : 5258200 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

7763600.00 2018 12 7633800 7633800 : 8250400 سالیانه

هزینه های دولت

390050.63 2019 12 358591 3164 : 390051 سالیانه

هزینه های مالی

1754515.00 2019 12 1616414 35 : 1754515 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

4115186.37 2019 12 3745063 37572 : 4115186 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -203441.00 -241029 -239474 -239474 -241029 -239474
استخراج معدن -4.90 3.5 2.5 2.5 4.5 4
افراد بیکار 1.10 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 2019-12
افراد شاغل 53.15 54 54 54 54 55 2020-06
اندازه اصل تورم 1.14 2 1.5 1.5 2.2 2
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.10 2.2 2.25 2.3 2.16 2.39
بودجه دولت -5.80 -5 -4.5 -4.5 -5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 47 47 47 47 46 2020-12
بدهی خارجی 108118.10 130000 110000 110000 130000 110000
بازار سهام 1299.31 1180 1138 1098 1224 1022
پول 23170.00 23005 23005 23005 23005 23005
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 13721.00 23613 24904 6684 10932 26523
تولید نفت خام 179.00 210 210 210 210 200
تولید ناخالص ملی 5686985.00 6056639 6045265 5971334 5942899 6450321
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8200.33 7800 7800 7800 7800 8200
تولید ناخالص داخلی سرانه 2123.46 2030 2070 2070 2030 2070
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2443187.00 4009339 4097249 1264137 1707324 4363570
تولید ناخالص داخلی از معادن 74796.00 238472 211547 43600 90376 225298
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 265008.00 574496 558407 133417 247315 594704
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 146647.00 257615 278439 70104 96025 296537
تولید ناخالص داخلی از ساخت 591082.00 734719 802946 298156 344158 855138
تولید صنعتی 6.80 6.5 5.5 5.5 6.5 6.9
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1027529.00 1554886 1584322 540745 641866 1687303
تغییرات موجودی انبار 157661.84 159000 160000 160000 159000 160000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1462993.64 1558088 1555162 1536143 1528828 1659364
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.60 7.7 3.5 5.5 7.7 5
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 124986.00 117465 116706 71502 48498 124292
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.20 0.5 1.5 1.5 0.5 2.3
تولید الکتریسیته 23200.00 21500 21500 21500 21000 21500
تولید صنعتی 8.10 9.8 5.5 5.5 9.5 8.7
تولید ناخالص داخلی 271.16 290 310 310 250 310
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47238.00 108130 111055 21760 48526 118274
تورم مواد غذایی 4.41 4.5 2.5 2.5 4.5 3
ثبت خودرو 20562.00 27000 29500 29500 27000 32500
جمعیت 97.58 98.7 99.7 99.7 98.7 99.7 2020-12
حداقل دستمزد 4420.00 4420 4650 4650 4420 4650 2021-01
حساب جاری 350.00 2650 1500 1500 2650 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 1.5 1 1 1.5 1 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12900000 12300000 14500000
دستمزد در تولید 6154.00 6950 7400 7400 6890 7250 2020-06
دستمزد 6340.00 7150 7500 7500 6890 7340 2020-06
درآمدهای دولت 1551074.00 1700746 1804401 1804401 1700746 1804401
ذخایر ارزی 100438.60 109254 113435 113435 105074 125975
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10.50 22 5 9 15 25
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.82 85.1 101 103 92.81 88.08
شاخص PMI تولید 44.10 53 53 51 55 53
صادرات 26.50 23.6 23.9 23.9 25.4 25.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.86 107 108 108 106 111
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.00 120 121 121 123 120
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161.49 167 167 167 167 173
عرضه پول M0 1198095.00 1418723 1528454 1528454 1418723 1528454
عرضه پول M1 2456665.00 2908079 3072013 3072013 2908079 3072013
عرضه پول M2 10573725.00 13044221 14315724 14315724 13044221 14315724
قیمت گازوئیل 0.86 0.78 0.74 0.7 0.82 0.67
قیمت واردات 106.80 108 110 110 108 110
قیمت صادرات 108.40 110 115 115 110 115
قیمت تولید 103.39 105 104 104 110 104
گردش سرمایه 5284.00 1500 1100 1100 2000 1500
مخارج نظامی 5603.00 5500 5500 5500 5500 5600
موازنه تجاری -1.00 1600 1600 1.1 1 1.8 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.50 77 77 77 77 77.8 2021-06
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.61 6.5 6.3 5 4.5 6.5
نرخ تورم 0.17 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3
نرخ تورم 2.40 3.6 3.4 3.3 3.2 3.5 2021-06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
نرخ تامین اجتماعی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ بیکاری جوانان 7.47 7 7 7 7.2 7 2021-06
نرخ بیکاری 2.62 3.2 2.9 2.9 3.1 3.3 2021-06
نرخ بهره سپرده 4.12 4.12 4.37 4.37 4.12 4.62
نرخ بهره بین بانکی 1.63 1.88 1.88 2.13 1.63 2.13
نرخ بهره 4.00 4.25 4.25 4.5 4 4.75 2021-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
واردات 27.50 22.5 23.1 23.1 23.3 23.6
ورود توریست 7.20 650 900 900 450 1100
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4300000 4220000 4300000
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7800000 7580000 8000000
هزینه های دولت 390050.63 415404 414624 409553 407603 442405
هزینه های مالی 1754515.00 1994895 2118237 2118237 1994895 2118237
هزینه های مصرف کننده 4115186.37 4382673 4374443 4320946 4300370 4667547
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی