شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام ویتنام
ویتنام

ویتنام

ویتنام با نام رسمی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، کشوری است مستقر در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است.
 • نرخ فعلی : 991.46
 • بالاترین قیمت روز : 991.46
 • پایین ترین قیمت روز : 985.81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 991.46
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 23,172
 • بالاترین قیمت روز : 23,172
 • پایین ترین قیمت روز : 23,149.71
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 22.29
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23,149.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۵۷:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 23,172
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 25,526.3
 • بالاترین قیمت روز : 25,549.5
 • پایین ترین قیمت روز : 25,526.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 16.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 25,535.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۶:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 25,533.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 6.9
 • نرخ فعلی : 3.056
 • بالاترین قیمت روز : 3.056
 • پایین ترین قیمت روز : 3.056
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 3.056
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/VND Ask 25526.3 25542.5 25526.3 25549.5 6.90 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۵۶
GBP/VND Ask 30161 30168 30161 30279 88.00 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۵۶
RUB/VND Ask 368.51 369.32 367.93 369.32 0.28 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۴۳
دلار / دونگ ویتنام 23172 23149.71 23149.71 23172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۵۷
VND/GBP Ask 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۵:۰۷

شاخص های بورس ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 108272.44 - 108272.44 108272.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۷
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dong Nai Brick and Tile 24000 - 24000 24000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۵:۰۳
Thuduc Centrifugal 17500 - 17500 17500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۵:۰۳
Thang Long Urban 4430 - 4430 4430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Song Da N0. 6 JSC 2700 - 2700 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
PSI 2000 - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷

بازار اوراق قرضه ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 2Y 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲
Vietnam 3Y 1.448 - 1.448 1.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲
Vietnam 5Y 1.822 - 1.822 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲
Vietnam 7Y 2.469 - 2.469 2.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲
Vietnam 10Y 3.056 - 3.056 3.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 15100 - 15060 15100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
SSIAM VNX50 ETF 13050 - 13050 13050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۲

شاخص‌های اقتصادی ویتنام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آسانی کسب و کار

0 2019 12 69 68 : 99 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 8120243 739771 : 8616202 سه ماهه IP

اندازه اصل تورم

2.78 2019 12 2.18 1.18 : 2.78 ماهیانه ٪

اوراق قرضه دولتی ده ساله

3.11 2020 01 3.11 0.12 : 17.1 روزانه

افراد شاغل

55.03 2019 12 54.56 23.5 : 55.03 سه ماهه میلیون

استخراج معدن

-5.30 2019 11 -0.2 -17.7 : 14.8 ماهیانه ٪

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

افراد بیکار

1.10 2018 12 1.1 0.8 : 2.3 سه ماهه میلیون

ارزش بودجه دولت

-191500.00 2018 12 -174300 -191500 : 13000 سالیانه VND - میلیارد

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

57.50 2018 12 58.2 31.4 : 59.7 سالیانه ٪

بودجه دولت

-4.40 2019 12 -3.5 -9.9 : 1.2 سالیانه ٪

بدهی خارجی

112114.00 2018 12 104079 10345 : 112114 سالیانه USD - میلیون

بازار سهام

991.46 2020 01 986 100 : 1211 روزانه

پول

23169.00 2020 01 23169 10981 : 23425 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

510632.00 2019 12 352698 65298 : 510632 سه ماهه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

22163.00 2019 12 15794 3044 : 22163 سه ماهه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از ساخت

712447.00 2019 12 495670 90932 : 712447 سه ماهه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از معادن

210464.00 2019 12 134642 38180 : 240462 سه ماهه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

244890.00 2019 12 148892 24018 : 244890 سه ماهه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6608.60 2018 12 6234 1458 : 6609 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1453677.00 2019 12 977261 216604 : 1453677 سه ماهه VND - میلیارد

تولید نفت خام

223.00 2019 08 214 125 : 415 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص ملی

5154552.00 2018 12 4628741 39284 : 5154552 سالیانه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

1964.50 2018 12 1853 378 : 1964 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

3738546.00 2019 12 2522978 480455 : 3738546 سه ماهه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

98116.00 2019 12 65913 13398 : 98116 سه ماهه VND - میلیارد

تورم مواد غذایی

0.82 2019 12 0.53 -10.12 : 74.29 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

148644.00 2018 12 140220 530 : 148644 سالیانه VND - میلیارد

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

8.70 2019 12 -0.6 -49.33 : 102 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

12.00 2019 12 12.6 -20.73 : 76.75 ماهیانه ٪

تولید الکتریسیته

18400.00 2019 12 18800 671 : 21100 ماهیانه گیگاوات ساعت

تولید صنعتی

6.20 2019 12 5.4 -10.1 : 28.4 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1321905.90 2018 12 1190475 5495 : 1321906 سالیانه VND - میلیارد

تولید ناخالص داخلی

244.95 2018 12 224 6.29 : 245 سالیانه USD - میلیارد

تولید صنعتی

6.50 2019 11 10.8 -12.4 : 26.3 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

111683.00 2019 12 75470 15783 : 111683 سه ماهه VND - میلیارد

ثبت خودرو

31425.00 2019 12 27989 2992 : 32511 ماهیانه

جمعیت

96.48 2019 12 95.39 34.74 : 96.48 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

3.00 2018 12 2.9 -12.7 : 6 سالیانه ٪

حساب جاری

5919.00 2019 09 -107 -10823 : 9471 سه ماهه USD - میلیون

حداقل دستمزد

4180.00 2019 01 3980 1000 : 4180 سالیانه VND هزار / ماه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

5372100.00 2018 12 5040600 5040600 : 6981300 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

10825600.00 2018 12 10960700 10160800 : 11876600 سالیانه

دستمزد

5622.00 2018 06 5788 1399 : 5788 سه ماهه VND هزار / ماه

دستمزد در تولید

5524.00 2018 06 5760 2871 : 5760 سه ماهه VND هزار / ماه

درآمدهای دولت

1424914.00 2018 12 1288665 19 : 1424914 سالیانه VND - میلیارد

ذخایر ارزی

68812.10 2019 09 66351 878 : 68812 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2019 12 117 43 : 123 سالیانه

رابطه مبادله

0 2018 12 100 94.81 : 110 سالیانه امتیاز

رتبه رقابتی

0 2019 12 77 56 : 77 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

55.00 2018 12 55 55 : 55 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

20.38 2019 12 17.62 0.4 : 20.38 ماهیانه USD - میلیارد

سرعت اینترنت

0 2017 03 8250 703 : 9504 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2019 12 33 24 : 37 سالیانه امتیاز

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

93.00 2019 12 92.44 76.88 : 154 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.66 0 : 1 سالیانه

شاخص PMI تولید

50.80 2019 12 51 43.6 : 56.5 ماهیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 58.05 4.02 : 61.54 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

116.65 2019 12 115 100 : 117 ماهیانه امتیاز

صادرات

22560.00 2019 12 22790 537 : 25885 ماهیانه USD - میلیون

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

158.65 2018 12 153 0.11 : 182 سالیانه امتیاز

ضریب اطمینان مصرف کننده

125.00 2019 12 128 88 : 129 سه ماهه امتیاز

عرضه پول M1

2174032.77 2018 12 1982009 109 : 4613262 سالیانه VND - میلیارد

عرضه پول M2

9211848.05 2018 12 8192548 112 : 9211848 سالیانه VND - میلیارد

عرضه پول M0

1085018.14 2018 12 977907 55 : 1085018 سالیانه VND - میلیارد

قیمت واردات

111.20 2018 12 121 88.4 : 121 سالیانه امتیاز

قیمت گازوئیل

0.86 2019 12 0.84 0.34 : 1.18 ماهیانه USD / لیتر

قیمت تولید

100.52 2019 12 101 97.41 : 121 سه ماهه امتیاز

قیمت صادرات

113.30 2018 12 121 88.1 : 125 سالیانه امتیاز

گردش سرمایه

835.00 2019 06 7691 -5250 : 10710 سه ماهه USD - میلیون

موازنه تجاری

259.00 2019 12 1450 -3888 : 3435 ماهیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

5451.00 2018 12 5074 702 : 5451 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.00 2018 12 18 15 : 18 سالیانه ٪

نرخ تورم

1.40 2019 12 0.96 -1.14 : 3.91 ماهیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2019 12 10 10 : 10 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2018 12 35 35 : 40 سالیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

76.60 2018 06 76.7 76.4 : 77.5 سه ماهه ٪

نرخ مالیات شرکت

20.00 2019 12 20 20 : 35 سالیانه ٪

نرخ تورم

5.23 2019 12 3.52 -2.6 : 28.24 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.97 2019 12 7.48 3.12 : 8.48 سه ماهه ٪

نرخ بهره بین بانکی

3.90 2020 01 3.9 2.37 : 19.77 روزانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

8.00 2018 12 8 5 : 8 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

4.68 2018 12 4.78 3.65 : 22.04 سالیانه ٪

نرخ بهره

6.00 2019 12 6 4.8 : 15 روزانه ٪

نرخ بیکاری

2.15 2019 12 2.17 1.81 : 4.5 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی

26.00 2018 12 26 20 : 26 سالیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

6.31 2019 12 6.53 5.09 : 7.86 سه ماهه ٪

واردات

22300.00 2019 12 21340 740 : 23190 ماهیانه USD - میلیون

ورود توریست

1710.20 2019 12 1810 529 : 1810 ماهیانه هزار

هزینه های مصرف کننده

3745063.00 2018 12 3405750 37572 : 3745063 سالیانه VND - میلیارد

هزینه زندگی خانواده

7763600.00 2018 12 7633800 7633800 : 8250400 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

4752300.00 2018 12 4693900 4693900 : 5258200 سالیانه

هزینه های دولت

358592.00 2018 12 325804 3164 : 358592 سالیانه VND - میلیارد

هزینه های مالی

1616414.00 2018 12 1462965 35 : 1616414 سالیانه VND - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 2.78 1.5 1.6 1.7 1.8 1.7 ٪
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.11 3.44 3.47 3.51 3.41 3.57
افراد شاغل 55.03 56 55.2 55.6 55.2 55.6 میلیون
استخراج معدن -5.30 0.8 3.5 3.3 2.5 3.3 ٪
افراد بیکار 1.10 1.2 1.2 1.3 1.1 1.3 میلیون
ارزش بودجه دولت -191500.00 -120000 -120000 -120000 -120000 -120000 VND - میلیارد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 58 58 58 58 56 ٪
بودجه دولت -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4 ٪
بدهی خارجی 112114.00 150000 150000 150000 150000 160000 USD - میلیون
بازار سهام 991.46 948 939 930 956 914
پول 23169.00 23168 23168 23168 23168 23168
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 510632.00 235499 363984 532421 74826 567028 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 22163.00 10141 16299 23109 4541 24611 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 712447.00 315617 511531 742847 143309 791132 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 210464.00 91958 138951 219444 39535 233708 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 244890.00 88449 153657 255339 35555 271937 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6608.60 6800 6800 6800 6800 6800 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1453677.00 614316 1008533 1515705 286750 1614226 VND - میلیارد
تولید نفت خام 223.00 260 260 280 260 280 BBL/D/1K
تولید ناخالص ملی 5154552.00 5313828 5319498 5374497 5337539 5723839 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964.50 2100 2100 2100 2100 2100 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3738546.00 1614084 2603713 3898070 705186 4151444 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98116.00 44074 68022 102303 19419 108952 VND - میلیارد
تورم مواد غذایی 0.82 2.5 1.9 3 2.7 3 ٪
تغییرات موجودی انبار 148644.00 159000 159000 159000 159000 159000 VND - میلیارد
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.70 0.8 0.6 2.3 2.5 2.3 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.00 10 11.5 10.6 10.5 10.6 ٪
تولید الکتریسیته 18400.00 21000 19500 20500 19900 21500 گیگاوات ساعت
تولید صنعتی 6.20 8 9.5 6.9 7 6.9 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321905.90 1362753 1364207 1378312 1368834 1467902 VND - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 244.95 278 278 278 278 295 USD - میلیارد
تولید صنعتی 6.50 11 10.5 9.6 9.5 9.8 ٪
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 111683.00 48126 77885 116449 22425 124018 VND - میلیارد
ثبت خودرو 31425.00 25000 26000 31200 30500 31200
جمعیت 96.48 97.6 97.6 97.6 97.6 98.7 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 ٪
حساب جاری 5919.00 1500 2500 2730 2500 2730 USD - میلیون
حداقل دستمزد 4180.00 4360 4360 4360 4360 4650 VND هزار / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 4927000 4927000 5207510 4927000 5833800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12900000 12300000 14500000
دستمزد 5622.00 6200 6000 6600 6400 6800 VND هزار / ماه
دستمزد در تولید 5524.00 6100 5700 6550 6340 6550 VND هزار / ماه
درآمدهای دولت 1424914.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000 VND - میلیارد
ذخایر ارزی 68812.10 75838 78505 81172 73170 91841 USD - میلیون
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20.38 10.1 15.1 22.5 5 27 USD - میلیارد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.00 96.73 95.53 96.13 91.87 98.53
شاخص PMI تولید 50.80 51.2 50.9 51 51 50.9 امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.65 116 117 121 115 124 امتیاز
صادرات 22560.00 22100 23500 23700 23600 25400 USD - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158.65 164 164 164 163 168 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 125.00 120 120 115 126 120 امتیاز
عرضه پول M1 2174032.77 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000 VND - میلیارد
عرضه پول M2 9211848.05 9150000 9150000 9150000 9150000 9150000 VND - میلیارد
عرضه پول M0 1085018.14 925000 925000 925000 925000 925000 VND - میلیارد
قیمت واردات 111.20 108 108 108 108 108 امتیاز
قیمت گازوئیل 0.86 0.97 0.99 1.02 0.94 1.02 USD / لیتر
قیمت تولید 100.52 103 103 106 102 104 امتیاز
قیمت صادرات 113.30 107 107 107 107 107 امتیاز
گردش سرمایه 835.00 2500 2500 700 3000 700 USD - میلیون
موازنه تجاری 259.00 500 1000 1600 2000 1600 USD - میلیون
مخارج نظامی 5451.00 5800 5800 5800 5800 5800
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ تورم 1.40 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.6 76.6 77.8 76.6 77.8 ٪
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 17 ٪
نرخ تورم 5.23 3.1 3.6 3.4 3 2.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.97 6.18 6.4 6.4 7.1 6.5 ٪
نرخ بهره بین بانکی 3.90 3.45 3.45 3.2 3.45 2.95 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8 ٪
نرخ بهره سپرده 4.68 4.18 4.18 3.93 4.18 3.68 ٪
نرخ بهره 6.00 5.5 5.5 5.25 5.5 5 ٪
نرخ بیکاری 2.15 2.3 2.4 2.4 2.2 2.6 ٪
نرخ تامین اجتماعی 26.00 26 26 26 26 26 ٪
نرخ بیکاری جوانان 6.31 6.2 6.2 6.5 6.4 6.5 ٪
واردات 22300.00 21600 22500 22700 22700 23800 USD - میلیون
ورود توریست 1710.20 1400 1550 1800 1600 1950 هزار
هزینه های مصرف کننده 3745063.00 3860785 3864905 3904865 3878013 4158681 VND - میلیارد
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7800000 7580000 8000000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4300000 4220000 4300000
هزینه های دولت 358592.00 369672 370067 373893 371322 398196 VND - میلیارد
هزینه های مالی 1616414.00 1570000 1570000 1570000 1570000 1570000 VND - میلیارد