ویتنام ویتنام
ویتنام

ویتنام

ویتنام با نام رسمی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، کشوری است مستقر در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است. جمعیت آن بیش از ۹۷ میلیون نفر و زبان رسمی این کشور ویتنامی است. ویتنام، از شمال با چین از غرب با لائوس و از جنوب غربی با کشور کامبوج هم مرز است.
 • نرخ فعلی : 1,168.69
 • بالاترین قیمت روز : 1,169.51
 • پایین ترین قیمت روز : 1,155.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 1,168.69
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 23,035
 • بالاترین قیمت روز : 23,045
 • پایین ترین قیمت روز : 23,022
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 23,035
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 27,455
 • بالاترین قیمت روز : 27,455
 • پایین ترین قیمت روز : 27,455
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 27,455
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 2.293
 • بالاترین قیمت روز : 2.333
 • پایین ترین قیمت روز : 2.293
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 2.293
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دونگ ویتنام 27455 - 27455 27455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
پوند انگلیس / دونگ ویتنام 31777 - 31777 31777 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
دونگ ویتنام / فرانک آفریقا 0.0239 - 0.0239 0.0239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
دونگ ویتنام / ین ژاپن 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۹:۳۵
دلار / دونگ ویتنام 23035 - 23022 23045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۶

شاخص های بورس ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 2441750 - 2441750 2441750 48261.50 2.02% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۱:۰۲
Bursatil 1265970.12 - 1265970.12 1265970.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hai Phong Cua Cam 8000 - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۳۶
Vietnam Machinery Installation 18900 - 18900 18900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۷
Dong Anh Licogi 26500 - 26500 26500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۷
Tan Tien Plastic 46200 - 46200 46200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۷
Bao Long Insurance 12900 - 12900 12900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۷

بازار اوراق قرضه ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 0.266 - 0.266 0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 2Y 0.441 - 0.441 0.441 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 3Y 0.592 - 0.592 0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 5Y 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 7Y 1.517 - 1.517 1.517 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۳۱

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 19740 - 19200 19740 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
VFMVN Diamond 19600 - 19450 19690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
SSIAM VNX50 ETF 17300 - 16900 17300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱

شاخص‌های اقتصادی ویتنام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 03 2488 0 : 2501 روزانه 2021-03

Coronavirus Recovered

0 2021 03 1898 16 : 1920 روزانه 2021-03

Coronavirus Deaths

0 2021 03 34 0 : 35 روزانه 2021-03

آدرس های IP

0 2017 03 8120243 739771 : 8616202 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 69 68 : 99 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-203441.00 2019 12 -191500 -203441 : 13000 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 03 : ماهیانه 43

استخراج معدن

-23.00 2021 02 1.9 -23 : 14.8 ماهیانه

افراد بیکار

1.10 2019 12 1.1 0.8 : 2.3 سه ماهه 2019-12

افراد شاغل

53.15 2020 06 55.33 23.5 : 55.33 سه ماهه 2020-06

اندازه اصل تورم

0.79 2021 02 0.49 0.49 : 3.25 ماهیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

2.34 2021 03 2.38 0.12 : 17.1 روزانه

بودجه دولت

-4.40 2019 12 -3.5 -9.9 : 1.2 سالیانه

بدهی خارجی

108118.10 2019 12 112114 10345 : 112114 سالیانه

بازار سهام

1168.69 2021 03 1169 100 : 1211 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

46.70 2020 12 43.5 24.8 : 47.6 سالیانه 2020-12

پول

23033.00 2021 03 23019 10981 : 23650 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

23384.00 2020 12 16489 3044 : 23384 سه ماهه

تولید نفت خام

186.00 2020 10 182 125 : 415 ماهیانه

تولید ناخالص ملی

5686985.00 2019 12 5154552 39284 : 5686985 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

8041.20 2019 12 7586 1673 : 8041 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2082.20 2019 12 1964 378 : 2082 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

3847182.00 2020 12 2578108 480455 : 3847182 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

198636.00 2020 12 127315 37786 : 240462 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

524326.00 2020 12 359775 65298 : 524326 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

261445.00 2020 12 156366 24018 : 261445 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

753940.00 2020 12 518967 90932 : 753940 سه ماهه

تولید صنعتی

-7.20 2021 02 22.5 -10.5 : 28.4 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1487626.00 2020 12 991228 216604 : 1487626 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

157662.00 2019 12 148644 530 : 157662 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

109583.00 2020 12 72787 15783 : 111683 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

8.20 2021 02 6.4 -26 : 76.75 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

5.40 2020 09 1.6 -49.33 : 102 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1462994.00 2019 12 1321906 5495 : 1462994 سالیانه

تورم مواد غذایی

7.64 2021 02 6.1 -10.12 : 74.29 ماهیانه

تولید الکتریسیته

16900.00 2021 02 19600 671 : 21700 ماهیانه

تولید صنعتی

11.90 2020 11 8.3 -12.4 : 26.3 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

261.92 2019 12 245 6.29 : 262 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

104277.00 2020 12 69860 13398 : 104277 سه ماهه

ثبت خودرو

24216.00 2021 01 44987 2992 : 44987 ماهیانه

جمعیت

97.58 2020 12 96.48 34.74 : 97.58 سالیانه 2020-12

حداقل دستمزد

4420.00 2021 01 4420 1000 : 4420 سالیانه 2021-01

حساب جاری

8368.00 2020 09 -323 -10823 : 9471 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

5.00 2019 12 2.4 -12.7 : 6 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

1551074.00 2019 12 1424914 19 : 1551074 سالیانه

دستمزد

6340.00 2020 06 7199 1399 : 7199 سه ماهه 2020-06

دستمزد در تولید

6154.00 2020 06 7126 2871 : 7126 سه ماهه 2020-06

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

10825600.00 2018 12 10960700 10160800 : 11876600 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 5040600 5040600 : 6981300 سالیانه

ذخایر ارزی

88351.20 2020 09 87790 878 : 88351 ماهیانه

رابطه مبادله

0 2019 12 102 94.81 : 110 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 77 56 : 77 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 96 43 : 123 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 8250 703 : 9504 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

2.50 2021 02 1.51 0.4 : 20.38 ماهیانه

سن بازنشستگی زنان

55.00 2020 12 55 55 : 55 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی مردان

60.00 2020 12 60 60 : 60 سالیانه 2020-12

شاخص PMI تولید

51.60 2021 02 51.3 32.7 : 56.5 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 1 0 : 1 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 58.05 4.02 : 61.54 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 37 24 : 37 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

95.18 2021 02 93.73 73.16 : 154 ماهیانه

صادرات

20.00 2021 02 28.55 0.54 : 28.55 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.84 2021 02 103 23.16 : 116 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

117.00 2020 06 126 88 : 129 سه ماهه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

161.49 2019 12 159 0.11 : 182 سالیانه

عرضه پول M0

1198095.00 2019 12 1085018 55 : 1198095 سالیانه

عرضه پول M1

2456665.00 2019 12 2174033 109 : 4613262 سالیانه

عرضه پول M2

10573725.00 2019 12 9211848 112 : 10573725 سالیانه

قیمت تولید

99.22 2020 12 99.05 97.41 : 121 سه ماهه

قیمت صادرات

108.40 2019 12 113 88.1 : 125 سالیانه

قیمت گازوئیل

0.74 2021 02 0.71 0.34 : 1.18 ماهیانه

قیمت واردات

106.80 2019 12 111 88.4 : 121 سالیانه

گردش سرمایه

309.00 2020 06 1241 -5250 : 10710 سه ماهه

مخارج نظامی

5451.00 2018 12 5074 702 : 5451 سالیانه

موازنه تجاری

-0.80 2021 02 2.09 -3.89 : 4.99 ماهیانه 2021-02

نرخ تورم

1.52 2021 02 0.06 -1.54 : 3.91 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

76.60 2019 12 76.4 76.4 : 77.5 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

20.00 2021 12 20 20 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 35 : 40 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

21.50 2020 12 21.5 15 : 22 سالیانه

نرخ تورم

0.70 2021 02 -0.97 -2.6 : 28.24 ماهیانه 2021-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.48 2020 12 2.69 0.39 : 8.48 سه ماهه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

10.50 2020 12 10.5 5 : 10.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

32.00 2020 12 32 20 : 32 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

6.98 2020 06 7.01 5.09 : 7.86 سه ماهه 2020-06

نرخ بیکاری

2.37 2020 12 2.5 1.81 : 4.5 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره سپرده

4.78 2019 12 4.74 3.65 : 22.04 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

1.40 2021 03 1.4 1.18 : 19.77 روزانه

نرخ بهره

4.00 2020 11 4 4 : 15 روزانه 2020-11

واردات

20.80 2021 02 26.46 0.74 : 27.9 ماهیانه

ورود توریست

10.95 2021 02 17.74 8.8 : 1994 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

4752300.00 2018 12 4693900 4693900 : 5258200 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

7763600.00 2018 12 7633800 7633800 : 8250400 سالیانه

هزینه های دولت

390051.00 2019 12 358592 3164 : 390051 سالیانه

هزینه های مالی

1754515.00 2019 12 1616414 35 : 1754515 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

4115186.00 2019 12 3745063 37572 : 4115186 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -203441.00 -241029 -241029 -241029 -241029 -259474
استخراج معدن -23.00 6.5 4.5 3.5 1.5 4
افراد بیکار 1.10 1.7 1.3 1.3 1.7 1.2 2019-12
افراد شاغل 53.15 54 54 54 53.5 55 2020-06
اندازه اصل تورم 0.79 2.1 2.2 2 1.8 2
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.34 2.4 2.43 2.46 2.37 2.51
بودجه دولت -4.40 -7 -7 -7 -7 -5
بدهی خارجی 108118.10 130000 130000 130000 130000 110000
بازار سهام 1168.69 1124 1103 1081 1146 1039
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 47 47 47 47 46 2020-12
پول 23033.00 23033 23033 23033 23033 23033
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 23384.00 11075 17231 24904 4960 26523
تولید نفت خام 186.00 220 250 250 210 250
تولید ناخالص ملی 5686985.00 6170379 5942899 6056639 6016830 6450321
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8041.20 7800 7800 7800 7800 8200
تولید ناخالص داخلی سرانه 2082.20 2030 2030 2030 2030 2070
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3847182.00 1729642 2694123 4097249 748242 4363570
تولید ناخالص داخلی از معادن 198636.00 91558 133044 211547 39978 225298
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 524326.00 250548 375965 558407 76606 594704
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 261445.00 97280 163402 278439 37916 296537
تولید ناخالص داخلی از ساخت 753940.00 348657 542321 802946 155688 855138
تولید صنعتی -7.20 7.5 6.5 6.5 6.5 6.9
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1487626.00 650257 1035833 1584322 302550 1687303
تغییرات موجودی انبار 157662.00 145500 159000 159000 145500 160000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 109583.00 49132 76062 116706 22721 124292
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.20 6.5 7.7 7.7 2 10.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.40 3.5 0.5 0.5 2.8 2.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1462994.00 1587348 1528829 1558089 1547848 1659364
تورم مواد غذایی 7.64 2.3 2.5 3 3.5 3
تولید الکتریسیته 16900.00 20500 21000 21500 20500 21500
تولید صنعتی 11.90 11 9.5 9.8 9.5 8.7
تولید ناخالص داخلی 261.92 290 250 290 290 310
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 104277.00 49160 73004 111055 20811 118274
ثبت خودرو 24216.00 23000 27000 27000 21000 32500
جمعیت 97.58 98.7 98.7 98.7 98.7 99.7 2020-12
حداقل دستمزد 4420.00 4420 4420 4420 4420 4650 2021-01
حساب جاری 8368.00 2500 2650 2650 2700 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 1 1 1 1 1.5 2019-12
درآمدهای دولت 1551074.00 1700746 1700746 1700746 1700746 1804401
دستمزد 6340.00 6500 6890 7150 7400 7340 2020-06
دستمزد در تولید 6154.00 6320 6890 6950 7300 7250 2020-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12900000 12300000 14500000
ذخایر ارزی 88351.20 108206 113745 119284 102668 137747
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2.50 10 15 22 4 25
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55 2020-12
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60 2020-12
شاخص PMI تولید 51.60 51 52 51 50 53
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.18 78.75 91.46 83.78 88.07 87.13
صادرات 20.00 22.5 22.4 22.6 22.6 25.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.84 104 105 106 105 110
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.00 121 123 120 117 120
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161.49 164 164 165 164 171
عرضه پول M0 1198095.00 1418723 1418723 1418723 1418723 1528454
عرضه پول M1 2456665.00 2908079 2908079 2908079 2908079 3072013
عرضه پول M2 10573725.00 13044221 13044221 13044221 13044221 14315724
قیمت تولید 99.22 105 102 104 100 104
قیمت صادرات 108.40 100 107 107 100 110
قیمت گازوئیل 0.74 0.64 0.61 0.58 0.67 0.55
قیمت واردات 106.80 105 108 108 105 110
گردش سرمایه 309.00 2100 2000 1500 1700 1500
مخارج نظامی 5451.00 5500 5500 5500 5500 5600
موازنه تجاری -0.80 1 2.1 1600 1600 1600 2021-02
نرخ تورم 1.52 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.6 77 77 76 77.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تورم 0.70 1.5 1.7 2 1.4 4 2021-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 8.5 4.5 6.5 5.8 6.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
نرخ تامین اجتماعی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ بیکاری جوانان 6.98 7.2 7.2 7 7.5 7 2020-06
نرخ بیکاری 2.37 3 3.1 3.2 2.5 3.3 2020-12
نرخ بهره سپرده 4.78 4.48 4.48 4.48 5.2 4.73
نرخ بهره بین بانکی 1.40 1.55 1.55 3.48 3.73 3.48
نرخ بهره 4.00 4 4 4.25 4 4.75 2020-11
واردات 20.80 20.4 19.9 21.5 21.6 23.6
ورود توریست 10.95 990 1000 1000 550 1100
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4300000 4220000 4300000
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7800000 7580000 8000000
هزینه های دولت 390051.00 423205 407603 415404 412674 442406
هزینه های مالی 1754515.00 1994895 1994895 1994895 1994895 2118237
هزینه های مصرف کننده 4115186.00 4464977 4300369 4382673 4353867 4667547
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی