ویتنام ویتنام
ویتنام

ویتنام

ویتنام با نام رسمی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، کشوری است مستقر در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است. جمعیت آن بیش از ۹۷ میلیون نفر و زبان رسمی این کشور ویتنامی است. ویتنام، از شمال با چین از غرب با لائوس و از جنوب غربی با کشور کامبوج هم مرز است.
 • نرخ فعلی : 1,019.8
 • بالاترین قیمت روز : 1,020.06
 • پایین ترین قیمت روز : 1,014.53
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,015.62
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۴:۵۹
 • نرخ روز گذشته : 1,014.32
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.54%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.48
 • نرخ فعلی : 23,145
 • بالاترین قیمت روز : 23,145
 • پایین ترین قیمت روز : 23,129
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23,130
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۲۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 23,131
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 14
 • نرخ فعلی : 28,074.9
 • بالاترین قیمت روز : 28,095.7
 • پایین ترین قیمت روز : 27,658
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 369.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.51%
 • نرخ بازگشایی بازار : 27,986.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۱:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 27,988.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 86.4
 • نرخ فعلی : 2.344
 • بالاترین قیمت روز : 2.344
 • پایین ترین قیمت روز : 2.344
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.344
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۲:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 2.37
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.026

بازارهای ارزی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
روبل روسیه / دونگ ویتنام 308.2 - 307.12 308.33 0.24 0.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
یورو / دونگ ویتنام 28074.9 - 27658 28095.7 416.90 1.51% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۱
پوند انگلیس / دونگ ویتنام 31028 30825 30808 31042 220.00 0.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۱
دلار / دونگ ویتنام 23145 23135 23129 23145 14.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۷:۲۹
دونگ ویتنام / فرانک آفریقا 0.0235 - 0.0235 0.0237 0.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۰۰

شاخص های بورس ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 1265970.12 - 1265970.12 1265970.12 7580.26 0.60% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۲
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riverway Management 3 4000 - 4000 4000 100.00 2.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۱۲
Thai Duong Petrol 2340 - 2340 2340 150.00 6.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۱۲
VINACONEX 9 JS 4400 - 4400 4400 100.00 2.27% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۱۲
VINACONEX 21 4000 - 4000 4000 400.00 10.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۱۲
VICS 1000 - 1000 1000 100.00 10.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۱۲

بازار اوراق قرضه ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 2Y 0.307 - 0.307 0.307 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
Vietnam 3Y 0.477 - 0.477 0.477 0.02 3.70% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
Vietnam 5Y 1.146 - 1.146 1.146 0.02 1.75% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
Vietnam 7Y 1.374 - 1.374 1.374 0.03 1.82% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
Vietnam 10Y 2.344 - 2.344 2.344 0.03 1.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 16650 16540 16440 16650 200.00 1.22% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۳۲
SSIAM VNX50 ETF 14400 14490 14400 14500 10.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۳۲

شاخص‌های اقتصادی ویتنام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 1341 0 : 1343 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 12 1179 16 : 1195 روزانه 2020-12

Coronavirus Deaths

0 2020 11 34 0 : 35 روزانه 2020-11

آدرس های IP

0 2017 03 8120243 739771 : 8616202 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 69 68 : 99 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-203441.00 2019 12 -191500 -203441 : 13000 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 43

استخراج معدن

-5.20 2020 06 -11.2 -17.7 : 14.8 ماهیانه

افراد بیکار

1.10 2019 12 1.1 0.8 : 2.3 سه ماهه 2019-12

افراد شاغل

53.15 2020 06 55.33 23.5 : 55.33 سه ماهه 2020-06

اندازه اصل تورم

1.61 2020 11 1.88 1.18 : 3.25 ماهیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

2.43 2020 11 2.38 0.12 : 17.1 روزانه

بودجه دولت

-4.40 2019 12 -3.5 -9.9 : 1.2 سالیانه

بدهی خارجی

108118.10 2019 12 112114 10345 : 112114 سالیانه

بازار سهام

1010.22 2020 11 1006 100 : 1211 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

57.50 2018 12 58.2 31.4 : 59.7 سالیانه 2018-12

پول

23140.00 2020 11 23160 10981 : 23650 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

16489.00 2020 06 4688 3044 : 22163 سه ماهه

تولید نفت خام

188.00 2020 06 194 125 : 415 ماهیانه

تولید ناخالص ملی

5686985.00 2019 12 5154552 39284 : 5686985 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

8041.20 2019 12 7586 1673 : 8041 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2082.20 2019 12 1964 378 : 2082 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2578108.00 2020 06 707223 480455 : 3738546 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

127315.00 2020 06 37786 37786 : 240462 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

359775.00 2020 06 72406 65298 : 510632 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

156366.00 2020 06 35837 24018 : 244890 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

518967.00 2020 06 147153 90932 : 712447 سه ماهه

تولید صنعتی

9.20 2020 11 5.4 -10.5 : 28.4 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

991228.00 2020 06 285964 216604 : 1453677 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

157662.00 2019 12 148644 530 : 157662 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

72787.00 2020 06 21475 15783 : 111683 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

8.50 2020 11 6.1 -26 : 76.75 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

5.40 2020 06 43.9 -49.33 : 102 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1462994.00 2019 12 1321906 5495 : 1462994 سالیانه

تورم مواد غذایی

6.08 2020 11 5.74 -10.12 : 74.29 ماهیانه

تولید الکتریسیته

20200.00 2020 10 20100 671 : 21700 ماهیانه

تولید صنعتی

4.70 2020 06 1.4 -12.4 : 26.3 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

261.92 2019 12 245 6.29 : 262 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

69860.00 2020 06 19670 13398 : 98116 سه ماهه

ثبت خودرو

31607.00 2020 10 26848 2992 : 32511 ماهیانه

جمعیت

96.48 2019 12 95.39 34.74 : 96.48 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

4420.00 2020 12 4180 1000 : 4420 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-323.00 2020 06 4153 -10823 : 9471 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

5.00 2019 12 2.4 -12.7 : 6 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

1551074.00 2019 12 1424914 19 : 1551074 سالیانه

دستمزد

6340.00 2020 06 7199 1399 : 7199 سه ماهه 2020-06

دستمزد در تولید

6154.00 2020 06 7126 2871 : 7126 سه ماهه 2020-06

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

10825600.00 2018 12 10960700 10160800 : 11876600 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 5040600 5040600 : 6981300 سالیانه

ذخایر ارزی

84118.60 2020 06 82843 878 : 83367 ماهیانه

رابطه مبادله

0 2019 12 102 94.81 : 110 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 77 56 : 77 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 117 43 : 123 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 8250 703 : 9504 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

17.20 2020 11 15.8 0.4 : 20.38 ماهیانه

سن بازنشستگی زنان

55.00 2019 12 55 55 : 55 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی مردان

60.00 2019 12 60 60 : 60 سالیانه 2019-12

شاخص PMI تولید

51.80 2020 09 45.7 32.7 : 56.5 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.66 0 : 1 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 58.05 4.02 : 61.54 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 33 24 : 37 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

80.17 2020 11 89.87 73.16 : 154 ماهیانه

صادرات

24.80 2020 11 27.26 0.54 : 27.26 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

103.33 2020 11 103 23.16 : 116 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

117.00 2020 06 126 88 : 129 سه ماهه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

161.49 2019 12 159 0.11 : 182 سالیانه

عرضه پول M0

1198095.00 2019 12 1085018 55 : 1198095 سالیانه

عرضه پول M1

2456665.00 2019 12 2174033 109 : 4613262 سالیانه

عرضه پول M2

10573725.00 2019 12 9211848 112 : 10573725 سالیانه

قیمت تولید

99.05 2020 06 101 97.41 : 121 سه ماهه

قیمت صادرات

108.40 2019 12 113 88.1 : 125 سالیانه

قیمت گازوئیل

0.62 2020 11 0.61 0.34 : 1.18 ماهیانه

قیمت واردات

106.80 2019 12 111 88.4 : 121 سالیانه

گردش سرمایه

309.00 2019 06 7691 -5250 : 10710 سه ماهه

مخارج نظامی

5451.00 2018 12 5074 702 : 5451 سالیانه

موازنه تجاری

0.60 2020 11 2.94 -3.89 : 4.98 ماهیانه 2020-11

نرخ تورم

0.08 2020 11 0.09 -1.54 : 3.91 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

76.60 2018 12 76.4 76.4 : 77.5 سه ماهه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

20.00 2020 12 20 20 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2019 12 35 35 : 40 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

21.50 2019 12 21.5 15 : 22 سالیانه

نرخ تورم

1.48 2020 11 2.47 -2.6 : 28.24 ماهیانه 2020-11

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.62 2020 09 0.39 0.39 : 8.48 سه ماهه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

10.50 2019 12 10.5 5 : 10.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

32.00 2019 12 32 20 : 32 سالیانه

نرخ بیکاری جوانان

6.98 2020 06 7.01 5.09 : 7.86 سه ماهه 2020-06

نرخ بیکاری

2.73 2020 06 2.22 1.81 : 4.5 سه ماهه 2020-06

نرخ بهره سپرده

4.78 2019 12 4.74 3.65 : 22.04 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

1.25 2020 11 1.25 1.18 : 19.77 روزانه

نرخ بهره

4.00 2020 08 4.5 4.5 : 15 روزانه 2020-08

واردات

24.20 2020 11 24.32 0.74 : 24.32 ماهیانه

ورود توریست

17.70 2020 11 14.8 8.8 : 1994 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

4752300.00 2018 12 4693900 4693900 : 5258200 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

7763600.00 2018 12 7633800 7633800 : 8250400 سالیانه

هزینه های دولت

390051.00 2019 12 358592 3164 : 390051 سالیانه

هزینه های مالی

1754515.00 2019 12 1616414 35 : 1754515 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

4115186.00 2019 12 3745063 37572 : 4115186 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -203441.00 -222584 -241029 -241029 -222584 -241029
استخراج معدن -5.20 1.5 6.5 4.5 1.5 3.5
افراد بیکار 1.10 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 2019-12
افراد شاغل 53.15 53 53.5 54 53.2 54 2020-06
اندازه اصل تورم 1.61 1.8 2.1 2.2 1.9 2
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.43 2.44 2.47 2.5 2.41 2.55
بودجه دولت -4.40 -7.5 -7 -7 -7.5 -7
بدهی خارجی 108118.10 150000 130000 130000 150000 130000
بازار سهام 1010.22 969 950 932 988 896
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 62 67 67 62 67 2018-12
پول 23140.00 23161 23161 23161 23161 23161
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16489.00 22813 4993 11075 22510 23613
تولید نفت خام 188.00 210 220 250 190 250
تولید ناخالص ملی 5686985.00 5305735 5489598 5592689 5218984 5650608
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8041.20 7400 7800 7800 7400 7800
تولید ناخالص داخلی سرانه 2082.20 1990 2030 2030 1990 2030
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2578108.00 3848198 753192 1729642 3822058 4009339
تولید ناخالص داخلی از معادن 127315.00 216637 40242 91558 227332 238472
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 359775.00 525609 77112 250548 547660 574496
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 156366.00 252073 38166 97280 245582 257615
تولید ناخالص داخلی از ساخت 518967.00 733343 156718 348657 700399 734719
تولید صنعتی 9.20 5.5 7.5 6.5 5.5 6.9
تولید ناخالص داخلی از خدمات 991228.00 1496313 304552 650257 1482255 1554886
تغییرات موجودی انبار 157662.00 145500 159000 159000 145500 159000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 72787.00 114959 22871 49132 111978 117465
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.50 2 6.5 7.7 8.5 10.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.40 2.8 3.5 0.5 2.3 2.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1462994.00 1505904 1558089 1587348 1338430 1603787
تورم مواد غذایی 6.08 3.5 2.3 2.5 4.5 3
تولید الکتریسیته 20200.00 20500 20500 21000 20500 21500
تولید صنعتی 4.70 9.5 11 9.5 9.5 9.8
تولید ناخالص داخلی 261.92 260 290 290 260 290
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 69860.00 100994 20949 49160 103079 108130
ثبت خودرو 31607.00 21000 23000 27000 19500 31200
جمعیت 96.48 97.6 98.7 98.7 97.6 98.7 2019-12
حداقل دستمزد 4420.00 4420 4650 4650 4420 4650 2020-12
حساب جاری -323.00 2300 2700 2500 1900 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.00 -0.5 1 1 -0.5 1 2019-12
درآمدهای دولت 1551074.00 1597091 1700746 1700746 1597091 1700746
دستمزد 6340.00 7400 6500 6890 6990 7150 2020-06
دستمزد در تولید 6154.00 7300 6320 6890 6800 6950 2020-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12900000 12300000 14500000
ذخایر ارزی 84118.60 102668 108206 113745 97129 119284
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17.20 21 21.3 23 22.5 27
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60 2019-12
شاخص PMI تولید 51.80 50 51 52 47 51
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 80.17 95.05 89.02 80.31 94.24 96.6
صادرات 24.80 22.6 22.5 22.4 20.6 22.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.33 106 106 106 116 119
ضریب اطمینان مصرف کننده 117.00 116 117 121 115 120
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161.49 165 166 167 163 172
عرضه پول M0 1198095.00 1308991 1418723 1418723 1308991 1418723
عرضه پول M1 2456665.00 2744146 2908079 2908079 2744146 2908079
عرضه پول M2 10573725.00 11772717 13044221 13044221 11772717 13044221
قیمت تولید 99.05 100 105 102 99 104
قیمت صادرات 108.40 107 107 107 107 107
قیمت گازوئیل 0.62 0.55 0.52 0.5 0.66 0.63
قیمت واردات 106.80 108 108 108 108 108
گردش سرمایه 309.00 1700 2100 2000 1500 1500
مخارج نظامی 5451.00 5000 5500 5500 5000 5500
موازنه تجاری 0.60 1 2.1 2.5 1600 1600 2020-11
نرخ تورم 0.08 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 75.5 76 76.6 75.6 77.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 17 17 20 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تورم 1.48 2.5 3.5 3.7 2.2 4 2020-11
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.62 4.4 6.5 8.5 2.5 6.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
نرخ تامین اجتماعی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ بیکاری جوانان 6.98 7.5 7.5 7.2 7.3 7 2020-06
نرخ بیکاری 2.73 3.2 3.5 3.3 3 3.2 2020-06
نرخ بهره سپرده 4.78 4.48 4.48 4.48 5.2 4.73
نرخ بهره بین بانکی 1.25 1.55 1.55 1.55 3.73 3.48
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4.25 2020-08
واردات 24.20 21.6 20.4 19.9 19.1 21.5
ورود توریست 17.70 550 990 1000 30 1000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4300000 4220000 4300000
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7800000 7580000 8000000
هزینه های دولت 390051.00 401491 415404 423205 363074 427588
هزینه های مالی 1754515.00 1871553 1994895 1994895 1871553 1994895
هزینه های مصرف کننده 4115186.00 4235884 4382673 4464977 3791876 4511217
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی