شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام ویتنام
 • نرخ فعلی : 869.13
 • بالاترین قیمت روز : 869.27
 • پایین ترین قیمت روز : 861.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.56
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 864.19
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۳۱:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 859.04
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.09
 • نرخ فعلی : 23,338
 • بالاترین قیمت روز : 23,339
 • پایین ترین قیمت روز : 23,302
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23,302
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۲۲:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 23,314
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 24
 • نرخ فعلی : 25,627.5
 • بالاترین قیمت روز : 25,627.5
 • پایین ترین قیمت روز : 25,395.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 30.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 25,407.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۸:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 25,409.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.86%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 217.6
 • نرخ فعلی : 2.978
 • بالاترین قیمت روز : 2.982
 • پایین ترین قیمت روز : 2.978
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.982
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۳۰:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 2.983
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.005

بازارهای ارزی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
روبل روسیه / دونگ ویتنام تقاضا 329.77 329.76 324.96 330.06 4.61 1.42% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۹
یورو / دونگ ویتنام تقاضا 25627.5 25622.8 25395.9 25627.5 217.60 0.86% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۸
پوند انگلیس / دونگ ویتنام تقاضا 28794 28806 28420 28825 360.00 1.27% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۸
دونگ ویتنام / فرانک آفریقا تقاضا 0.0257 - 0.0257 0.0257 0.00 0.39% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۵:۴۲
دلار / دونگ ویتنام 23338 23339 23302 23339 24.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲

شاخص های بورس ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 306374.12 - 306374.12 306374.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ساعت ۲:۰۰
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Transport Chartering 3600 - 3600 3600 300.00 8.33% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۰۸
Song Da 19 900 - 900 900 100.00 12.50% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۰۸
TAKCO 3000 2900 2900 3000 100.00 3.33% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۰۸
HAD 14200 - 14200 14200 100.00 0.71% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۰۸
CPC 15600 15000 15000 15600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۰۸

بازار اوراق قرضه ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 0.902 0.962 0.902 0.962 0.06 6.76% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۹:۳۰
Vietnam 2Y 1.295 1.303 1.295 1.303 0.01 0.69% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۹:۳۰
Vietnam 3Y 1.605 1.586 1.586 1.605 0.02 1.13% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۹:۳۰
Vietnam 5Y 2.007 1.969 1.969 2.007 0.04 1.88% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۹:۳۰
Vietnam 7Y 2.619 2.579 2.579 2.619 0.04 1.51% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۹:۳۰

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 13580 13540 12800 13600 180.00 1.34% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۲:۳۱
SSIAM VNX50 ETF 11850 11800 11700 11850 200.00 1.72% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۲:۳۱

شاخص‌های اقتصادی ویتنام + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 324 2 : 325 روزانه 2020-05

Coronavirus Recovered

0 2020 05 266 16 : 267 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 04 0 0 : 0 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 69 68 : 99 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 8120243 739771 : 8616202 سه ماهه

اندازه اصل تورم

2.71 2020 04 2.95 1.18 : 3.25 ماهیانه 2020-04

اوراق قرضه دولتی ده ساله

3.05 2020 05 3.03 0.12 : 17.1 روزانه

افراد شاغل

55.03 2019 12 54.56 23.5 : 55.03 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 43

ارزش بودجه دولت

-191500.00 2018 12 -174300 -191500 : 13000 سالیانه 2018-12

افراد بیکار

1.10 2018 12 1.1 0.8 : 2.3 سه ماهه 2018-12

استخراج معدن

-10.70 2020 04 -9.5 -17.7 : 14.8 ماهیانه

بودجه دولت

-4.40 2019 12 -3.5 -9.9 : 1.2 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

57.50 2018 12 58.2 31.4 : 59.7 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

112114.00 2018 12 104079 10345 : 112114 سالیانه 2018-12

بازار سهام

864.29 2020 05 853 100 : 1211 روزانه

پول

23300.00 2020 05 23267 10981 : 23650 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

72406.00 2020 03 510632 65298 : 510632 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

35837.00 2020 03 244890 24018 : 244890 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

4688.00 2019 12 15794 3044 : 22163 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

37786.00 2019 12 134642 38180 : 240462 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

147153.00 2019 12 495670 90932 : 712447 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1964.50 2018 12 1853 378 : 1964 سالیانه

تولید نفت خام

208.00 2020 01 196 125 : 415 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص ملی

5154552.00 2018 12 4628741 39284 : 5154552 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6608.60 2018 12 6234 1458 : 6609 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

285964.00 2019 12 977261 216604 : 1453677 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

707223.00 2020 03 3738546 480455 : 3738546 سه ماهه 2020-03

تولید الکتریسیته

17900.00 2020 04 20000 671 : 21100 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

148644.00 2018 12 140220 530 : 148644 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

21475.00 2019 12 75470 15783 : 111683 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-26.00 2020 04 -0.8 -26 : 76.75 ماهیانه 2020-04

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1321905.90 2018 12 1190475 5495 : 1321906 سالیانه

تورم مواد غذایی

5.10 2020 04 2.55 -10.12 : 74.29 ماهیانه 2020-04

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-8.10 2020 03 -7.2 -49.33 : 102 ماهیانه 2020-03

تولید ناخالص داخلی

255.00 2019 12 245 6.29 : 255 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

19670.00 2019 12 65913 13398 : 98116 سه ماهه

تولید صنعتی

-11.30 2020 04 7.3 -12.4 : 26.3 ماهیانه

تولید صنعتی

-10.50 2020 04 5.4 -10.5 : 28.4 ماهیانه

ثبت خودرو

10816.00 2020 03 16696 2992 : 32511 ماهیانه

جمعیت

96.48 2019 12 95.39 34.74 : 96.48 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

4420.00 2020 12 4180 1000 : 4420 سالیانه 2020-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

3.00 2018 12 2.9 -12.7 : 6 سالیانه 2018-12

حساب جاری

5219.00 2019 12 5919 -10823 : 9471 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

10825600.00 2018 12 10960700 10160800 : 11876600 سالیانه

دستمزد در تولید

5874.00 2018 12 5740 2871 : 5874 سه ماهه 2018-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 5040600 5040600 : 6981300 سالیانه

دستمزد

5981.00 2018 12 5844 1399 : 5981 سه ماهه 2018-12

درآمدهای دولت

1424914.00 2018 12 1288665 19 : 1424914 سالیانه 2018-12

ذخایر ارزی

80741.00 2020 01 77955 878 : 81145 ماهیانه 2020-01

رتبه رقابتی

0 2019 12 77 56 : 77 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 117 43 : 123 سالیانه

رابطه مبادله

0 2018 12 100 94.81 : 110 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

60.00 2019 12 60 60 : 60 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی زنان

55.00 2019 12 55 55 : 55 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 8250 703 : 9504 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

6.70 2020 05 6.7 0.4 : 20.38 ماهیانه 2020-05

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

74.81 2020 04 74.82 74.81 : 154 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 33 24 : 37 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.66 0 : 1 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 58.05 4.02 : 61.54 سالیانه

شاخص PMI تولید

32.70 2020 03 49 41.9 : 56.5 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

115.24 2020 04 115 100 : 118 ماهیانه 2020-04

صادرات

8260.00 2020 04 19700 537 : 25885 ماهیانه 2020-04

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

158.65 2018 12 153 0.11 : 182 سالیانه 2018-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

126.00 2020 03 125 88 : 129 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M2

9211848.05 2018 12 8192548 112 : 9211848 سالیانه 2018-12

عرضه پول M1

2174032.77 2018 12 1982009 109 : 4613262 سالیانه 2018-12

عرضه پول M0

1085018.14 2018 12 977907 55 : 1085018 سالیانه 2018-12

قیمت گازوئیل

0.47 2020 04 0.51 0.34 : 1.18 ماهیانه 2020-04

قیمت واردات

111.20 2018 12 121 88.4 : 121 سالیانه 2018-12

قیمت صادرات

113.30 2018 12 121 88.1 : 125 سالیانه 2018-12

قیمت تولید

101.05 2020 03 101 97.41 : 121 سه ماهه 2020-03

گردش سرمایه

835.00 2019 06 7691 -5250 : 10710 سه ماهه 2019-06

موازنه تجاری

-128.00 2020 04 -700 -3888 : 3435 ماهیانه 2020-04

مخارج نظامی

5451.00 2018 12 5074 702 : 5451 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.82 2020 03 6.79 3.12 : 8.48 سه ماهه 2020-03

نرخ تورم

-1.54 2020 04 -0.72 -1.54 : 3.91 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 10 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

76.60 2018 12 76.4 76.4 : 77.5 سه ماهه 2018-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

10.50 2019 12 10.5 5 : 10.5 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

20.00 2020 12 20 20 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2019 12 35 35 : 40 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

2.93 2020 04 4.9 -2.6 : 28.24 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره

4.50 2020 05 5 4.5 : 15 روزانه 2020-05

نرخ تامین اجتماعی

32.00 2019 12 32 20 : 32 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

2.61 2020 05 2.66 2.37 : 19.77 روزانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

21.50 2019 12 21.5 15 : 22 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

4.68 2018 12 4.78 3.65 : 22.04 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری جوانان

6.31 2019 12 6.53 5.09 : 7.86 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری

2.15 2019 12 2.17 1.81 : 4.5 سه ماهه 2019-12

واردات

9540.00 2020 04 20400 740 : 23190 ماهیانه 2020-04

ورود توریست

26.20 2020 04 450 26.2 : 1994 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

3745063.00 2018 12 3405750 37572 : 3745063 سالیانه 2018-12

هزینه زندگی خانواده

7763600.00 2018 12 7633800 7633800 : 8250400 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

4752300.00 2018 12 4693900 4693900 : 5258200 سالیانه

هزینه های دولت

358592.00 2018 12 325804 3164 : 358592 سالیانه 2018-12

هزینه های مالی

1616414.00 2018 12 1462965 35 : 1616414 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 2.71 1.6 1.7 1.7 1.5 1.7 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.05 3.13 3.17 3.21 3.09 3.28
افراد شاغل 55.03 56 55.2 55.6 55.2 55.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -191500.00 -120000 -120000 -120000 -120000 -120000 2018-12
افراد بیکار 1.10 1.2 1.2 1.3 1.1 1.3 2018-12
استخراج معدن -10.70 3.5 3.3 3.3 0.8 3.3
بودجه دولت -4.40 -6.8 -6.8 -7.5 -6.8 -7.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 58 58 58 58 56 2018-12
بدهی خارجی 112114.00 150000 150000 150000 150000 160000 2018-12
بازار سهام 864.29 827 811 795 843 764
پول 23300.00 23275 23275 23275 23275 23275
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72406.00 360986 525609 543823 232552 559773 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35837.00 152391 252073 260808 87342 268457 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4688.00 16165 22813 23604 10014 24296
تولید ناخالص داخلی از معادن 37786.00 137806 216637 224144 90808 230718
تولید ناخالص داخلی از ساخت 147153.00 507318 733343 758756 311668 781010
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964.50 2017 2017 2017 2017 2084
تولید نفت خام 208.00 260 280 280 260 280 2020-01
تولید ناخالص ملی 5154552.00 5247334 5275684 5305735 5229293 5650608
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6608.60 6785 6785 6785 6785 7010
تولید ناخالص داخلی از خدمات 285964.00 1000227 1496313 1548166 606629 1593574
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 707223.00 2582268 3848198 3981551 1593887 4098330 2020-03
تولید الکتریسیته 17900.00 19500 20500 20500 21000 21500
تغییرات موجودی انبار 148644.00 159000 159000 159000 159000 159000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21475.00 77244 114959 118942 47523 122431
تغییرات سالیانه خرده فروشی -26.00 11.5 10.6 10.6 10 10.6 2020-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321905.90 1345700 1352971 1360677 1341074 1449121
تورم مواد غذایی 5.10 1.9 3 2.5 2.5 3 2020-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.10 0.6 2.3 2.3 0.8 2.3 2020-03
تولید ناخالص داخلی 255.00 265 265 289 265 289 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19670.00 67462 100994 104494 43523 107558
تولید صنعتی -11.30 10.5 9.6 9.6 11 9.8
تولید صنعتی -10.50 9.5 6.9 6.9 8 6.9
ثبت خودرو 10816.00 26000 31200 31200 25000 31200
جمعیت 96.48 97.6 97.6 98.7 97.6 98.7 2019-12
حداقل دستمزد 4420.00 4420 4420 4650 4420 4650 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 2018-12
حساب جاری 5219.00 2500 2730 2730 1500 2730 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12900000 12300000 14500000
دستمزد در تولید 5874.00 5800 5900 6400 5900 6100 2018-12
دستمزد 5981.00 5900 6000 6400 6100 6200 2018-12
درآمدهای دولت 1424914.00 1450000 1450000 1450000 1450000 1450000 2018-12
ذخایر ارزی 80741.00 78505 81172 83840 75838 91841 2020-01
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6.70 15.1 22.5 22.5 10.1 27 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 74.81 97.74 96.72 89.8 93.91 102
شاخص PMI تولید 32.70 49 51 52 46 50.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.24 120 121 121 113 127 2020-04
صادرات 8260.00 23500 23700 23700 22100 25400 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158.65 168 165 164 159 173 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 126.00 115 116 116 112 120 2020-03
عرضه پول M2 9211848.05 9150000 9150000 9150000 9150000 9150000 2018-12
عرضه پول M1 2174032.77 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000 2018-12
عرضه پول M0 1085018.14 925000 925000 925000 925000 925000 2018-12
قیمت گازوئیل 0.47 0.46 0.44 0.42 0.48 0.4 2020-04
قیمت واردات 111.20 108 108 108 108 108 2018-12
قیمت صادرات 113.30 107 107 107 107 107 2018-12
قیمت تولید 101.05 103 106 106 103 104 2020-03
گردش سرمایه 835.00 2500 2500 700 3000 700 2019-06
موازنه تجاری -128.00 1000 1600 1000 500 1600 2020-04
مخارج نظامی 5451.00 5800 5800 5800 5800 5800
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.82 4.7 4.4 6.5 3.6 6.5 2020-03
نرخ تورم -1.54 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 2020-04
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.6 76.6 77.8 76.6 77.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 17 20 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2019-12
نرخ تورم 2.93 6 4 3.4 0.1 5 2020-04
نرخ بهره 4.50 4 4 5 4.25 5 2020-05
نرخ تامین اجتماعی 32.00 32 32 32 32 32 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 2.61 2.12 2.12 3.12 2.37 3.12 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 2019-12
نرخ بهره سپرده 4.68 4.43 5.2 4.43 4.68 4.43 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.31 6.2 6.5 6.5 6.2 6.5 2019-12
نرخ بیکاری 2.15 2.5 2.4 2.4 2.7 2.6 2019-12
واردات 9540.00 22500 22700 22700 21600 23800 2020-04
ورود توریست 26.20 1100 1800 1400 900 1950
هزینه های مصرف کننده 3745063.00 3833072 3854906 3988492 3812474 4105475 2018-12
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7800000 7580000 8000000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4300000 4220000 4300000
هزینه های دولت 358592.00 367019 369110 381900 365047 393102 2018-12
هزینه های مالی 1616414.00 1570000 1570000 1570000 1570000 1570000 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی