جزایر ویرجین ایالات متحده جزایر ویرجین ایالات متحده
جزایر ویرجین ایالات متحده

جزایر ویرجین ایالات متحده

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 62,432.8
 • بالاترین قیمت روز : 64,745.4
 • پایین ترین قیمت روز : 61,753.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 630
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.92%
 • نرخ بازگشایی بازار : 62,632.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۹:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 62,734.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 301.5
 • نرخ فعلی : 1,737.37
 • بالاترین قیمت روز : 1,749.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,732.99
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4.68
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,744.83
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۹:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 1,744.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.6
 • نرخ فعلی : 62.89
 • بالاترین قیمت روز : 63.43
 • پایین ترین قیمت روز : 60.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 60.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۸:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 60.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.49
 • نرخ فعلی : 0.8354
 • بالاترین قیمت روز : 0.8372
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8344
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.837
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۵:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8373
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0019

شاخص‌های اقتصادی جزایر ویرجین ایالات متحده + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی