جزایر ویرجین ایالات متحده جزایر ویرجین ایالات متحده
جزایر ویرجین ایالات متحده

جزایر ویرجین ایالات متحده

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 39,433
 • بالاترین قیمت روز : 39,954.8
 • پایین ترین قیمت روز : 39,219.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 137.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39,651.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۱:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 39,619.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 186.6
 • نرخ فعلی : 1,810.91
 • بالاترین قیمت روز : 1,812.5
 • پایین ترین قیمت روز : 1,809.26
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,812.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۲:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 1,812.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.39
 • نرخ فعلی : 68.44
 • بالاترین قیمت روز : 68.5
 • پایین ترین قیمت روز : 67.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 68.06
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۶:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 67.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47
 • نرخ فعلی : 0.8451
 • بالاترین قیمت روز : 0.8453
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8447
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8448
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۲:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.8448
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

شاخص‌های اقتصادی جزایر ویرجین ایالات متحده + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی