شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر ویرجین ایالات متحده جزایر ویرجین ایالات متحده
جزایر ویرجین ایالات متحده

جزایر ویرجین ایالات متحده

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 8,395.4
 • بالاترین قیمت روز : 8,681.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,395.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 56.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.79%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,658.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۴:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 8,655
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 259.6
 • نرخ فعلی : 1,555.8
 • بالاترین قیمت روز : 1,563.74
 • پایین ترین قیمت روز : 1,552.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.37
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,558.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۵:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,558.22
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.42
 • نرخ فعلی : 55.69
 • بالاترین قیمت روز : 56.74
 • پایین ترین قیمت روز : 55.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.47%
 • نرخ بازگشایی بازار : 56.74
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۵:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 56.69
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.8%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
 • نرخ فعلی : 0.9017
 • بالاترین قیمت روز : 0.9027
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9011
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9017
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۵:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.9019
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی جزایر ویرجین ایالات متحده + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری