اوروگوئه اوروگوئه
اوروگوئه

اوروگوئه

اروگوئه (به اسپانیایی: Uruguay) (بخوانید: اوروگوئه) با نام رسمی جمهوری اروگوئه (به اسپانیایی: República Oriental del Uruguay) کشوری واقع در جنوب شرقی آمریکای جنوبی، و پایتخت آن مونته‌ویدئو است. نام رسمی اروگوئه «جمهوری خاوری اروگوئه» یا «جمهوری شرقی اروگوئه» است. اروگوئه ۳٬۴۷۴٬۰۰۰ نفر جمعیت داردکه ۱٫۸ میلیون نفر از آن‌ها در منطقه کلان‌شهری پایتخت کشور زندگی می‌کنند. زبان رسمی کشور، اسپانیایی و واحد پول آن پزوی اروگوئه است. حدود ۵۸ درصد از مردم این کشور مسیحی و حدود ۴۱ درصد بی‌دین هستند. اروگوئه به عنوان سکولارترین کشور آمریکای جنوبی شناخته می‌شود. یکی از دلایل آن این است که جمعیت بومی‌های آمریکای جنوبی در این منطقه کم بوده و به این خاطر مبلغان مسیحی اسپانیایی در زمان استعماری کمتر به این ناحیه اعزام می‌شدند. حدود ۸۶ درصد از مردم اروگوئه سفیدپوست هستند. بیشتر مردم این کشور از تبار اسپانیایی و ایتالیایی‌اند (یک‌چهارم جمعیت، ایتالیایی‌تبار است). این کشور تا سال ۱۸۱۱ مستعمره امپراتوری اسپانیا بود. اروگوئه در سال ۱۸۲۵ از امپراتوری برزیل اعلام استقلال کرد و این استقلال در سال ۱۸۲۸ به رسمیت شناخته شد. اروگوئه امروزه یک جمهوری ریاستی است.
 • نرخ فعلی : 18,988.8
 • بالاترین قیمت روز : 18,988.8
 • پایین ترین قیمت روز : 18,517.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.99%
 • نرخ بازگشایی بازار : 18,924.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۱۳:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 18,926.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 62.4
 • نرخ فعلی : 1,837.32
 • بالاترین قیمت روز : 1,839.27
 • پایین ترین قیمت روز : 1,835.69
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.54
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,837.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 1,836.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47
 • نرخ فعلی : 46.09
 • بالاترین قیمت روز : 46.14
 • پایین ترین قیمت روز : 46
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 46
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 45.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1
 • نرخ فعلی : 0.8252
 • بالاترین قیمت روز : 0.8258
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8243
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8243
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8239
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0013

بازارهای ارزی اوروگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پزو اوروگوئه 51.717 - 51.219 51.747 0.50 0.97% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.4637 0.4639 0.4635 0.4639 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
پزوی مکزیک / پزو اوروگوئه 2.1575 2.1571 2.1569 2.1583 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۴۹
پزو اوروگوئه / پزوی کلمبیا 81.32 - 81.32 81.32 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۲۸
رئال برزیل / پزو اوروگوئه 8.27 8.28 8.27 8.3 0.04 0.48% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۱۴

شاخص‌های اقتصادی اوروگوئه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 5303 0 : 5511 روزانه 2020-11

CPI مسکن آب و برق

223.02 2020 10 222 28.79 : 246 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 12 77 0 : 78 روزانه 2020-12

Coronavirus Recovered

0 2020 12 4107 0 : 4857 روزانه 2020-12

آدرس های IP

0 2017 03 846123 117262 : 1002106 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 95 85 : 114 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-339.97 2020 09 -7048 -34771 : 15557 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 55

بودجه دولت

-2.90 2019 12 -2 -3.4 : -0.4 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

61.30 2019 12 60.2 30.6 : 96.1 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

0 2020 03 42710 7726 : 43898 سه ماهه

پول

42.64 2020 11 42.6 17.78 : 45.94 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

14762040.00 2020 06 21454778 12796459 : 26176321 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

21561.10 2019 12 21591 10159 : 21591 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

14597.30 2019 12 14618 5249 : 14618 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

154988231.00 2020 06 173212891 100499529 : 184625886 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

8980558.27 2020 06 9678901 7382498 : 13084809 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

6942768.00 2020 06 6727921 5011317 : 9622486 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

19689412.00 2020 06 21112066 13963944 : 24136127 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

3708320.00 2020 06 3918034 399763 : 4813850 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

56.05 2019 12 59.6 1.24 : 59.6 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

39841324.00 2020 06 38927576 8622185 : 39841324 سه ماهه

تولید صنعتی

-1.90 2020 09 -9.9 -31.14 : 57.25 ماهیانه

تورم مواد غذایی

13.50 2020 08 17.81 -1.82 : 37.12 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 12235885 -3504788 : 12235885 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

2.01 2020 11 5.82 -5.37 : 150 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

24758247.43 2020 06 26382877 14555321 : 40541659 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 06 107797 5143 : 143332 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 09 2 0 : 11 ماهیانه

جمعیت

3.52 2019 12 3.51 2.54 : 3.52 سالیانه 2019-12

حواله

0 2016 12 116 61.75 : 129 سالیانه USD - میلیون

حساب جاری

60.60 2020 06 44.9 -924 : 450 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.60 2019 12 0.2 -6.34 : 2.8 سالیانه 2019-12

درآمد گردشگری

674928.47 2020 03 393615 40721 : 1092909 سه ماهه

درآمدهای دولت

0 2020 09 35110 3376 : 45150 ماهیانه

دستمزد

34874.00 2019 12 32092 6601 : 34874 سالیانه 2019-12

دستمزد در تولید

350.22 2020 09 349 33.84 : 350 ماهیانه 2020-09

ذخایر ارزی

0 2020 09 16681 1682 : 18810 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 03 0.1 0.1 : 56.73 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 23 19 : 42 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 53 50 : 85 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 8346 402 : 9506 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-634.90 2020 06 -437 -771 : 753 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.34 0 : 1.19 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 62.69 3.9 : 63.47 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 70 41.4 : 74 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

201.88 2020 10 202 34.75 : 213 ماهیانه

صادرات

623086.00 2020 09 700798 45706 : 1093747 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

221.92 2020 10 221 0 : 234 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 06 289 98.51 : 298 سه ماهه

عرضه پول M2

0 2020 09 349183 20697 : 364072 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 09 164889 11548 : 179529 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 09 61512 5552 : 64891 ماهیانه

قیمت تولید

0 2020 10 235 0 : 235 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.28 2020 10 1.29 0.46 : 1.97 ماهیانه

گردش سرمایه

399.80 2020 06 161 -1618 : 1918 سه ماهه

مخارج نظامی

1164.00 2018 12 1166 530 : 1865 سالیانه

موازنه تجاری

6950.00 2020 09 134788 -423348 : 226197 ماهیانه 2020-09

نرخ تورم

9.74 2020 11 9.74 -7.12 : 183 ماهیانه 2020-10

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 09 60.1 57.1 : 65.73 ماهیانه 2020-09

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 32 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

36.00 2020 12 36 0 : 36 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

22.00 2020 12 22 22 : 23 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-10.60 2020 06 -1.4 -10.6 : 10.5 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-9.00 2020 06 -1.6 -9 : 9.6 سه ماهه 2020-06

نرخ بهره

13.50 2020 07 14.5 9.3 : 174 روزانه 2020-08

نرخ تورم

0.58 2020 10 0.64 -5.5 : 20.35 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

23.13 2020 12 23.13 18.13 : 36.13 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

35.76 2020 12 35.76 30.75 : 54.75 سالیانه

نرخ بیکاری

11.00 2020 09 10.8 5.4 : 13.4 ماهیانه 2020-09

نرخ بهره سپرده

5.07 2019 12 5.12 1.83 : 148 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

0.25 2020 10 0.27 0.25 : 7.11 ماهیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.63 2020 12 12.63 12.63 : 18.63 سالیانه

نرخ اشتغال

54.10 2020 09 53.6 52.1 : 61.11 ماهیانه 2020-09

واردات

616136.00 2020 09 546719 119055 : 1064782 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2020 09 1204 78.75 : 1805 ماهیانه

ورود توریست

1000908.00 2020 03 864300 233156 : 1531746 سه ماهه

هزینه های دولت

16068888.52 2020 06 18631118 11533512 : 18638573 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2020 09 54907 5519 : 79672 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

112697639.25 2020 06 128528091 71493542 : 139012971 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 223.02 228 239 240 209 225
ارزش بودجه دولت -339.97 -16860 -16860 -16860 -16860 -16735
بودجه دولت -2.90 -4.5 -4 -4 -4.5 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.30 65 66 66 65 66 2019-12
پول 42.64 43.01 43.22 43.42 42.8 43.83
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14762040.00 22811661 21240230 15943003 22186374 23427576
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21561.10 20800 21400 21400 20800 21400
تولید ناخالص داخلی سرانه 14597.30 14100 14450 14450 14100 14450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 154988231.00 177240851 171480762 167387289 173910465 182026354
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8980558.27 10901603 11242278 12264303 10947448 11308714
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6942768.00 8002324 6660642 7498189 7661395 8218387
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19689412.00 21621228 20900945 21264565 22440471 22205002
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3708320.00 4301442 3878854 4004986 4452989 4417581
تولید ناخالص داخلی 56.05 54.4 56.7 56.7 54.4 56.7
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39841324.00 36979371 38538300 43028630 36381639 37977814
تولید صنعتی -1.90 1.5 2.1 6.5 -3.8 5
تورم مواد غذایی 13.50 12 10 10 14 7
تغییر قیمت تولید کننده 2.01 11 11 11 11 11
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24758247.43 29692814 26119048 26738907 27784361 30494520
جمعیت 3.52 3.53 3.54 3.54 3.53 3.54 2019-12
حساب جاری 60.60 50 80 100 70 110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -2 -2.7 -2.7 -2 -2.7 2019-12
درآمد گردشگری 674928.47 160000 210000 270000 100200 345000
دستمزد 34874.00 36000 38000 38000 36000 38000 2019-12
دستمزد در تولید 350.22 289 289 289 289 289 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -634.90 180 180 180 180 250
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 201.88 219 218 218 213 229
صادرات 623086.00 683000 675000 679000 698000 685000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 221.92 230 235 238 222 239
قیمت گازوئیل 1.28 1.16 1.11 1.05 1.47 1.4
گردش سرمایه 399.80 -380 -380 -380 -380 -270
مخارج نظامی 1164.00 1160 1160 1160 1160 1160
موازنه تجاری 6950.00 113000 75000 59000 148000 45000 2020-09
نرخ تورم 9.74 9 8.5 8 9.5 7.5 2020-10
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.60 -4 -1 8 -5 2.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.00 0.6 1 0.8 0.3 0.7 2020-06
نرخ بهره 13.50 13 13 13.2 13 14 2020-08
نرخ تورم 0.58 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13
نرخ تامین اجتماعی 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
نرخ بیکاری 11.00 10.5 10.1 9.8 11.3 9.5 2020-09
نرخ بهره سپرده 5.07 4.27 4.27 4.27 4.37 5.07
نرخ بهره بین بانکی 0.25 -0.49 -0.49 -0.49 2.74 2.74
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ اشتغال 54.10 52.9 53.1 53.1 52.5 55 2020-09
واردات 616136.00 570000 600000 620000 550000 640000
ورود توریست 1000908.00 500000 580000 620000 400000 680000
هزینه های دولت 16068888.52 17893030 18444807 17354400 17700078 18376142
هزینه های مصرف کننده 112697639.25 131834692 127242810 121713450 135533477 135394229
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی