اوروگوئه اوروگوئه
اوروگوئه

اوروگوئه

اروگوئه (به اسپانیایی: Uruguay) (بخوانید: اوروگوئه) با نام رسمی جمهوری اروگوئه (به اسپانیایی: República Oriental del Uruguay) کشوری واقع در جنوب شرقی آمریکای جنوبی، و پایتخت آن مونته‌ویدئو است. نام رسمی اروگوئه «جمهوری خاوری اروگوئه» یا «جمهوری شرقی اروگوئه» است. اروگوئه ۳٬۵۱۹٬۰۰۰ نفر جمعیت داردکه ۱٫۸ میلیون نفر از آن‌ها در منطقه کلان‌شهری پایتخت کشور زندگی می‌کنند. زبان رسمی کشور، اسپانیایی و واحد پول آن پزوی اروگوئه است. حدود ۵۸ درصد از مردم این کشور مسیحی و حدود ۴۱ درصد بی‌دین هستند. اروگوئه به عنوان سکولارترین کشور آمریکای جنوبی شناخته می‌شود. یکی از دلایل آن این است که جمعیت بومی‌های آمریکای جنوبی در این منطقه کم بوده و به این خاطر مبلغان مسیحی اسپانیایی در زمان استعماری کمتر به این ناحیه اعزام می‌شدند. حدود ۸۶ درصد از مردم اروگوئه سفیدپوست هستند. بیشتر مردم این کشور از تبار اسپانیایی و ایتالیایی‌اند (یک‌چهارم جمعیت، ایتالیایی‌تبار است). این کشور تا سال ۱۸۱۱ مستعمره امپراتوری اسپانیا بود. اروگوئه در سال ۱۸۲۵ از امپراتوری برزیل اعلام استقلال کرد و این استقلال در سال ۱۸۲۸ به رسمیت شناخته شد. اروگوئه امروزه یک جمهوری ریاستی است.
 • نرخ فعلی : 38,366.2
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.88%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۵:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.52%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,962.8
 • نرخ فعلی : 1,803.23
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.05
 • نرخ فعلی : 71.78
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.83%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۵:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.54%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.39
 • نرخ فعلی : 0.8469
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8468
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۲:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0024

بازارهای ارزی اوروگوئه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پزو اوروگوئه 51.511 51.592 51.504 51.74 0.23 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۷
پزو اوروگوئه / پزوی مکزیک 0.4594 0.4595 0.4585 0.4607 0.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
پزوی مکزیک / پزو اوروگوئه 2.1781 2.1774 2.1721 2.1826 0.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۴۳
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.1193 0.1192 0.1189 0.1193 0.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۴۲
پزو شیلی / پزو اوروگوئه 0.0572 0.0573 0.0572 0.0575 0.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۴۲

شاخص‌های اقتصادی اوروگوئه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 379376 0 : 379613 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

235.66 2021 06 234 28.79 : 236 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 5919 0 : 5927 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 344803 0 : 346857 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 846123 117262 : 1002106 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 95 85 : 114 سالیانه

ارزش بودجه دولت

-6737.18 2021 05 29319 -34771 : 29319 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 55

بودجه دولت

-5.10 2020 12 -2.8 -5.1 : -0.4 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

73.00 2020 12 60.5 30.6 : 96.1 سالیانه 2020-12

بدهی خارجی

0 2021 03 48123 7726 : 48123 سه ماهه

پول

43.74 2021 07 43.74 17.78 : 45.94 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

53562.00 2021 03 78102 44905 : 26176321 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

21608.43 2020 12 23033 11066 : 23035 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

13430.72 2020 12 14316 5249 : 14317 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

417004.00 2021 03 443102 389139 : 176376369 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

34468.00 2020 12 23420 22239 : 12965829 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

19194.00 2021 03 33546 16101 : 9622486 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

42278.00 2021 03 66434 41647 : 23660868 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

11641.00 2021 03 13533 8853 : 4813850 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

53.63 2020 12 61.23 1.24 : 64.52 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

36010.00 2021 03 50127 33001 : 29530376 سه ماهه

تولید صنعتی

22.90 2021 05 24.5 -31.14 : 57.25 ماهیانه

تورم مواد غذایی

5.55 2021 06 4.47 -1.82 : 37.12 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 12235885 -3504788 : 12235885 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

15.48 2021 06 9.57 -5.37 : 150 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

66171.92 2021 03 89823 54412 : 39582344 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2021 04 159264 5143 : 159264 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 12 5 0 : 11 ماهیانه

جمعیت

3.53 2020 12 3.52 2.54 : 3.53 سالیانه 2020-12

حواله

0 2016 12 116 61.75 : 129 سالیانه USD - میلیون

حساب جاری

-534.30 2021 03 -303 -871 : 494 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.60 2020 12 1.3 -6.34 : 2.8 سالیانه 2020-12

درآمد گردشگری

674928.47 2020 03 393615 40721 : 1092909 سه ماهه

درآمدهای دولت

0 2021 05 50455 3376 : 50455 ماهیانه

دستمزد

34874.00 2019 12 32092 6601 : 34874 سالیانه 2019-12

دستمزد در تولید

364.27 2021 05 364 33.84 : 364 ماهیانه 2021-05

ذخایر ارزی

0 2021 05 16058 1682 : 18810 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 12 0.1 0.1 : 56.73 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 21 19 : 42 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 53 50 : 85 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 8346 402 : 9506 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-634.90 2020 06 -437 -771 : 753 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0.17 0 : 1.19 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 62.69 3.9 : 63.47 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 71 41.4 : 74 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

217.41 2021 06 214 34.75 : 217 ماهیانه

صادرات

942364.00 2021 05 588291 45706 : 1093747 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

232.69 2021 06 231 0 : 234 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 12 135 98.51 : 226 سه ماهه

عرضه پول M2

0 2021 06 403867 20697 : 421833 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 06 191761 11548 : 198949 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 06 67531 5552 : 71928 ماهیانه

قیمت تولید

0 2021 06 256 0 : 266 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.50 2021 06 1.33 0.46 : 1.97 ماهیانه

گردش سرمایه

399.80 2020 06 161 -1797 : 2845 سه ماهه

مخارج نظامی

1260.00 2020 12 1155 500 : 1760 سالیانه

موازنه تجاری

101676.00 2021 05 -88091 -423348 : 226197 ماهیانه 2021-05

نرخ تورم

0.67 2021 06 0.46 -5.5 : 20.35 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2021 05 60.9 57.1 : 65.73 ماهیانه 2021-05

نرخ مالیات شرکت

25.00 2021 12 25 25 : 32 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

36.00 2021 12 36 0 : 36 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

22.00 2021 12 22 22 : 23 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.80 2021 03 -2.9 -12.5 : 10.5 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

7.80 2020 09 -10.4 -10.4 : 9.6 سه ماهه 2020-09

نرخ بهره

4.50 2021 06 4.5 4.5 : 10 روزانه 2021-06

نرخ تورم

7.33 2021 06 6.64 -7.12 : 183 ماهیانه 2021-06

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

23.10 2021 12 23.13 18.13 : 36.13 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

35.76 2021 12 35.76 30.75 : 54.75 سالیانه

نرخ بیکاری

10.20 2021 05 10.2 5.4 : 13.4 ماهیانه 2021-05

نرخ بهره سپرده

4.79 2020 12 5.07 1.83 : 148 سالیانه

نرخ بهره بین بانکی

0.16 2021 06 0.19 0.16 : 7.11 ماهیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.63 2021 12 12.63 12.63 : 18.63 سالیانه

نرخ اشتغال

54.50 2021 05 54.5 52.1 : 61.11 ماهیانه 2021-05

واردات

840688.00 2021 05 676382 119055 : 1064782 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2021 05 1202 78.75 : 1805 ماهیانه

ورود توریست

1000908.00 2020 03 864300 233156 : 1531746 سه ماهه

هزینه های دولت

74635.52 2021 03 70691 61468 : 18154732 سه ماهه

هزینه های مالی

0 2021 05 34562 5519 : 90234 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

268287.78 2021 03 272358 242401 : 130129414 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 235.66 233 229 248 235 244
ارزش بودجه دولت -6737.18 -16735 -16735 -16735 -16860 -16735
بودجه دولت -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.00 66 66 66 66 67 2020-12
پول 43.74 44.03 44.17 44.32 43.88 44.61
تولید ناخالص داخلی از خدمات 53562.00 25994396 80445 55008 48497 82939
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21608.43 21400 21400 21400 21400 21600
تولید ناخالص داخلی سرانه 13430.72 14450 14450 14450 14450 14600
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 417004.00 202821921 456395 428263 420270 470543
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34468.00 11308714 35502 35399 33995 36603
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19194.00 9336449 34552 19712 17389 35624
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42278.00 25342469 68427 43420 44979 70548
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11641.00 4650048 13939 11955 12971 14371
تولید ناخالص داخلی 53.63 56.7 56.7 56.7 56.7 59
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36010.00 41403405 51631 36982 49401 53231
تولید صنعتی 22.90 5 5 3 6.5 4
تورم مواد غذایی 5.55 7 5 5 10 4.5
تغییر قیمت تولید کننده 15.48 11 11 11 11 11
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 66171.92 32711237 92518 67959 61650 95386
جمعیت 3.53 3.54 3.54 3.54 3.54 3.55 2020-12
حساب جاری -534.30 -520 58 -150 -450 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5 2020-12
درآمد گردشگری 674928.47 345000 345000 345000 310000 405000
دستمزد 34874.00 38000 38000 38000 38000 39000 2019-12
دستمزد در تولید 364.27 289 289 289 289 289 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -634.90 250 250 250 180 250
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 217.41 222 225 232 218 237
صادرات 942364.00 685000 685000 685000 679000 690000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 232.69 230 239 245 231 255
قیمت گازوئیل 1.50 1.35 1.29 1.22 1.43 1.16
گردش سرمایه 399.80 -270 -270 -270 -380 -270
مخارج نظامی 1260.00 1160 1160 1160 1160 1160
موازنه تجاری 101676.00 -114811 -114811 -114811 -81000 -114811 2021-05
نرخ تورم 0.67 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 3 2.7 3 4 3.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.80 0.7 0.7 0.7 0.8 1.1 2020-09
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75 2021-06
نرخ تورم 7.33 7.5 7 6.5 8 6.6 2021-06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.10 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13
نرخ تامین اجتماعی 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
نرخ بیکاری 10.20 10 9.5 9.5 9 9 2021-05
نرخ بهره سپرده 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 5.04
نرخ بهره بین بانکی 0.16 2.74 0.21 0.21 0.21 0.46
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ اشتغال 54.50 55 55 55 53.1 56.3 2021-05
واردات 840688.00 640000 640000 640000 620000 715000
ورود توریست 1000908.00 680000 680000 680000 660000 790000
هزینه های دولت 74635.52 20393928 72811 76651 66386 75068
هزینه های مصرف کننده 268287.78 149743162 280529 275532 261793 289225
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی