شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوکراین اوکراین
 • نرخ فعلی : 502.88
 • بالاترین قیمت روز : 502.88
 • پایین ترین قیمت روز : 502.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 502.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1,552.79 (UAH)
 • بالاترین قیمت روز : 1,552.79
 • پایین ترین قیمت روز : 1,552.79
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,552.79
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 29.8236 (UAH)
 • بالاترین قیمت روز : 29.8236
 • پایین ترین قیمت روز : 29.3827
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 29.3827
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۲:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 29.7576
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.066
 • نرخ فعلی : 27.3035 (UAH)
 • بالاترین قیمت روز : 27.3835
 • پایین ترین قیمت روز : 27.204
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.18
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 27.204
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۶:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 27.3835
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08

بازارهای ارزی اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UAH/PLN Ask 0.1527 0.1533 0.1525 0.1539 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
PLN/UAH Ask 6.5597 6.5338 6.5043 6.5754 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
RUB/UAH Ask 0.3703 0.3699 0.3647 0.3705 0.01 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
UAH/RUB Ask 2.704 2.7066 2.7012 2.7443 0.04 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲
TRY/UAH Ask 4.0908 4.0609 4.0277 4.0908 0.05 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۲

شاخص های بورس اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 502.88 - 502.88 502.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۰

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiff Bank Ava 0.355 - 0.355 0.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۱۱
Krukov Vag Zav 20.9 - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۱۱
Ukrnafta 135 - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Ukrtelecom 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Tsentrenergo 7.25 - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۹

بازار اوراق قرضه اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 19.5 18.75 18.75 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Ukraine 2Y 18.67 - 18.67 18.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰
Ukraine 3Y 18.75 - 18.75 19.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰

شاخص‌های اقتصادی اوکراین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 1462 1 : 1668 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 28 0 : 35 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 45 0 : 52 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 71 64 : 152 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 5119604 538459 : 5566708 سه ماهه

افراد شاغل

0 2019 12 16210 15226 : 19466 سه ماهه 2019-12

اندازه اصل تورم

3.00 2020 02 3.3 0 : 47.1 ماهیانه 2020-02

افراد بیکار

0 2020 01 338 10 : 1234 ماهیانه 2020-02

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 26

ارزش بودجه دولت

15213.93 2020 01 78050 -72030 : 78050 ماهیانه 2020-01

اطمینان کسب و کار

0 2019 12 115 72 : 140 سه ماهه 2019-12

استخراج معدن

0 2020 01 -8.5 -29.1 : 10.6 ماهیانه

بودجه دولت

-1.90 2018 12 -1.4 -7 : 5.1 سالیانه -3.8

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

60.90 2018 12 71.8 12.3 : 81 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

0 2020 01 829495105 14428106 : 829495105 ماهیانه

بدهی خارجی

0 2019 12 119953 23811 : 142079 سه ماهه 2019-12

بازار سهام

502.88 2020 04 504 16.52 : 1209 روزانه

پول

27.33 2020 04 27.44 1.74 : 33 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

83423.00 2019 12 26312 22049 : 83423 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

27053.00 2019 12 9280 2757 : 27053 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1955.00 2019 12 802 611 : 2063 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

31015.00 2019 12 13424 11925 : 31015 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

92961.00 2019 12 59150 6803 : 92961 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

44449.00 2019 12 22980 16741 : 44449 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

90756.00 2019 12 35285 27971 : 90756 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

698297.00 2019 12 308668 96169 : 698297 سه ماهه 2019-12

تولید نفت خام

0 2019 11 35 26 : 67 ماهیانه 2019-11

تولیدات صنعتی

0.40 2020 02 -8.4 -19.7 : 16.6 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9233.15 2018 12 8694 3412 : 9233 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3110.20 2018 12 2994 1687 : 4244 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

140.00 2019 12 131 31.26 : 183 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

30832.00 2019 12 12174 10871 : 30832 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 28278 -86427 : 57512 سه ماهه

تولید فولاد

0 2020 01 1561 1325 : 3917 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

15.70 2020 02 12.1 -31.3 : 32.9 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

206683.00 2019 12 60835 14356 : 206683 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

177940.80 2020 01 173702 33310 : 186088 ماهیانه 161542

ترازنامه بانک

0 2019 11 1907784 374154 : 1984645 ماهیانه 2019-11

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 11 1028186 197215 : 1169957 ماهیانه 2019-11

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-0.70 2020 02 -21.9 -33.4 : 22.2 ماهیانه 2020-02

تغییر قیمت تولید کننده

-6.80 2020 02 -5.9 -7.4 : 9667 ماهیانه 2020-02

تولید صنعتی

0 2020 01 -5.4 -32.3 : 9.9 ماهیانه

تولید سیمان

0 2017 11 874 112 : 1560 ماهیانه هزاران تن

تولید الکتریسیته

0 2017 11 13106 11371 : 19300 ماهیانه گیگاوات ساعت

تورم مواد غذایی

1.80 2020 02 3.1 -5 : 53.7 ماهیانه 2020-02

تولید صنعتی

-1.50 2020 02 -5.1 -33.8 : 17.6 ماهیانه

جمعیت

41.98 2019 12 42.22 41.98 : 51.87 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 09 2913 1218 : 3140 سه ماهه 2019-09

حداقل دستمزد

4173.00 2019 01 3723 90 : 4173 سالیانه 2019-01

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.60 2018 12 -2.2 -8.7 : 10.6 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-159.00 2020 01 2395 -2498 : 2395 ماهیانه 2020-01

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

5720.00 2018 12 4210 3260 : 5720 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

3680.00 2018 12 2740 2060 : 3680 سالیانه

دستمزد

10847.00 2020 02 10727 115 : 12264 ماهیانه 2020-02

درآمدهای دولت

0 2020 01 1289780 4637 : 1289780 ماهیانه 2020-01

ذخایر طلا

0 2019 12 24.57 13.4 : 42.61 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

24920.00 2020 02 26293 4629 : 38352 ماهیانه 22500

رشد دستمزد

15.04 2020 02 16.31 -2.64 : 44.89 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2019 12 120 69 : 152 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 12 97.8 86.9 : 109 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 83 69 : 89 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

58.50 2018 12 58 55 : 58.5 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 09 698 -470 : 6502 سه ماهه 2019-09

سرعت اینترنت

0 2017 03 12439 1281 : 12941 سه ماهه

شاخص مسکن

0 2019 12 6.4 2.2 : 7.9 سه ماهه 2019-12

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

98.30 2020 02 98.2 94.2 : 114 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.03 3.9 : 57.03 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.05 0.15 : 7.2 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 32 15 : 32 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

99.90 2020 02 100 98.2 : 385 ماهیانه 2020-02

صادرات

4312.80 2020 01 4100 1215 : 7617 ماهیانه 2020-01

ضریب اطمینان مصرف کننده

0 2020 02 89 41.1 : 107 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M3

0 2020 02 1466726 6594 : 1477769 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 02 1462446 6514 : 1473899 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 422044 2600 : 422044 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 759774 4400 : 770043 ماهیانه 2020-02

فروش اسلحه

0 2018 12 293 82 : 1498 سالیانه

قیمت گازوئیل

0.88 2020 02 1.04 0.37 : 1.35 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

0 2020 01 103 86 : 117 ماهیانه 2020-01

قیمت مصرف کننده اصلی

103.00 2020 02 103 100 : 147 ماهیانه 2020-02

قیمت صادرات

0 2020 01 99.4 79.2 : 127 ماهیانه 2020-01

قیمت تولید

349.00 2020 02 349 119 : 377 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2019 09 -875 -6044 : 6964 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

138.10 2020 01 -1313 -2365 : 688 ماهیانه 2020-01

مخارج نظامی

0 2018 12 3648 302 : 4401 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.50 2019 12 4.1 -19.6 : 14.3 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.00 2019 12 0.6 -4.7 : 3.9 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 12 64 61.2 : 65.3 سه ماهه 2019-12

نرخ وام بانکی

13.95 2020 01 15.62 12 : 53.4 ماهیانه 14.06

نرخ تورم

2.40 2020 02 3.2 -1.2 : 530 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات شرکت

18.00 2020 12 18 18 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

18.00 2020 12 18 13 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-0.30 2020 02 0.2 -1.8 : 285 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره

10.00 2020 03 11 6.5 : 300 روزانه 2020-03

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

22.00 2019 12 22 22 : 49.7 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

0.00 2019 12 0 0 : 3.6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

12.05 2020 04 12.05 3.59 : 32.16 روزانه 12.17

نرخ اشتغال

0 2019 12 69 63.3 : 69 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره سپرده

7.38 2020 01 10.81 6 : 329 ماهیانه 11.77

نرخ تامین اجتماعی

22.00 2019 12 22 22 : 53.3 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

8.70 2019 12 7.3 6.3 : 10.6 سه ماهه 2019-12

واردات

4018.60 2020 01 5414 1025 : 8823 ماهیانه 2020-01

وام به بخش خصوصی

0 2020 01 683794 99820 : 935460 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

609161.00 2019 12 232934 41310 : 609161 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی خانواده

6610.00 2018 12 6110 6110 : 6610 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

4690.00 2018 12 4420 4210 : 4690 سالیانه

هزینه های دولت

128189.00 2019 12 48840 25043 : 128189 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2020 01 1370113 6879 : 1370113 ماهیانه 2020-01
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 3.00 4.8 5.1 5.3 5.4 5.5 2020-02
ارزش بودجه دولت 15213.93 23791 23791 24884 23791 25006 2020-01
بودجه دولت -1.90 -7.5 -7.5 -5.6 -7.5 -5.6 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 72 72 72 72 75 2018-12
بازار سهام 502.88 485 475 466 495 448
پول 27.33 27.42 27.6 27.78 27.25 28.15
تولید ناخالص داخلی از ساخت 83423.00 26687 25084 77583 24682 79135
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27053.00 8105 8847 25159 4780 25662 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1955.00 713 765 1818 607 1855
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 31015.00 12791 12798 28844 13173 29421
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 92961.00 12573 56389 86454 7516 88183 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44449.00 20984 21908 41338 18861 42164
تولید ناخالص داخلی از خدمات 90756.00 35294 33638 84403 30784 86091
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 698297.00 237379 294262 649416 222082 662405 2019-12
تولیدات صنعتی 0.40 0.6 1.8 1 1.2 1.1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9233.15 8077 8077 8077 8077 8474
تولید ناخالص داخلی سرانه 3110.20 2632 2632 2632 2632 2753
تولید ناخالص داخلی 140.00 77.29 77.29 77.29 77.29 96.19 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 30832.00 10976 11606 28674 11031 29247
تغییرات سالیانه خرده فروشی 15.70 6.7 6.4 6.1 7.2 4.8 2020-02
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 206683.00 48197 57996 192215 42695 196059
تسهیلات اعتباری خریدار 177940.80 161982 161542 174544 150520 164773 161542
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 -0.5 -5 16.5 12.9 17.6 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -6.80 2.5 2.2 2.8 3.2 3.6 2020-02
تورم مواد غذایی 1.80 3.6 4.5 5.2 3.8 5.7 2020-02
تولید صنعتی -1.50 2 2.1 2.2 1.9 1
جمعیت 41.98 41.05 41.05 41.84 41.05 41.65 2019-12
حداقل دستمزد 4173.00 4250 4250 4250 4250 4400 2019-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3 2018-12
حساب جاری -159.00 -140 -1380 -180 -800 -220 2020-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720.00 6567 6538 6521 6589 7303
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680.00 4225 4206 4195 4239 4699
دستمزد 10847.00 12379 12215 12229 11793 13696 2020-02
ذخایر ارزی 24920.00 21000 22500 22500 20800 23500 22500
رشد دستمزد 15.04 14.8 14.3 14 15.2 12 2020-02
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58.50 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.30 103 103 103 102 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.90 102 104 104 104 108 2020-02
صادرات 4312.80 3920 3900 4330 4200 4330 2020-01
قیمت گازوئیل 0.88 -0.81 -0.77 -0.71 -0.85 -0.71 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 103.00 113 112 110 113 116 2020-02
قیمت تولید 349.00 373 377 363 384 376 2020-02
موازنه تجاری 138.10 -1300 -970 -970 -630 -970 2020-01
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 -22 -14 -7 -1.8 2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 -5 -2 0.7 -1.2 0.8 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ وام بانکی 13.95 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06
نرخ تورم 2.40 2.8 3 4.2 2.6 3.5 2020-02
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ تورم -0.30 0.7 0.3 0.4 0.4 0.4 2020-02
نرخ بهره 10.00 9 8 7 10 7 2020-03
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00 22 22 22 22 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00 0 0 0 0 0 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 12.05 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17 12.17
نرخ بهره سپرده 7.38 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22 22 22 22 22 2019-12
نرخ بیکاری 8.70 9.5 10.5 11 8.9 10.1 2019-12
واردات 4018.60 4550 5200 5300 4700 5300 2020-01
هزینه های مصرف کننده 609161.00 195559 222063 566520 198089 577850 2019-12
هزینه زندگی خانواده 6610.00 7588 7555 7535 7615 8440
هزینه زندگی انفرادی 4690.00 5384 5361 5347 5403 5988
هزینه های دولت 128189.00 50094 46561 119216 48555 121600 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی