شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوکراین اوکراین
اوکراین

اوکراین

اوکراین ( آوا به اوکراینی: Україна، به روسی: Украина) از کشورهای اروپای شرقی است. این کشور از شرق با روسیه؛ در شمال با بلاروس؛ از غرب با لهستان، اسلوواکی و مجارستان؛ از جنوب غربی با رومانی و مولداوی هم‌مرز است و در جنوب آن دریای سیاه و دریای آزوف قرار دارد و پایتخت آن شهر کی‌اف و زبان رسمی آن زبان اوکراینی می‌باشد. نوع حکومت اوکراین جمهوری بوده که از ۲۴ استان تشکیل شده‌است و دارای یک بخش خودمختار (کریمه) نیز می‌باشد؛ به‌صورت دقیق‌تر، اوکراین دارای یک حکومت متمرکز و نظام نیمه‌ریاستی است. پس از فروپاشی شوروی، اوکراین بعد از روسیه دارای بزرگترین ارتش در اروپا است. زبان اوکراینی زبان رسمی این کشور است و زبان روسی نیز کاربرد گسترده‌ای دارد.
 • نرخ فعلی : 505.43
 • بالاترین قیمت روز : 505.43
 • پایین ترین قیمت روز : 505.43
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 505.43
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۳:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 504.86
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.57
 • نرخ فعلی : 1,552.79 (UAH)
 • بالاترین قیمت روز : 1,552.79
 • پایین ترین قیمت روز : 1,552.79
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,552.79
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 27.3934 (UAH)
 • بالاترین قیمت روز : 27.4045
 • پایین ترین قیمت روز : 27.3053
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 148,943.64
 • درصد بیشترین نوسان روز : 142.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 27.3351
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۶:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 27.3326
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0608
 • نرخ فعلی : 24.885 (UAH)
 • بالاترین قیمت روز : 24.92
 • پایین ترین قیمت روز : 24.584
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5,664.39
 • درصد بیشترین نوسان روز : 22792.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 24.584
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۱۵:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 24.805
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08

بازارهای ارزی اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TRY/UAH Ask 4.1761 4.1766 4.1672 4.1847 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۲۱
PLN/UAH Ask 6.391 6.3954 6.3838 6.4027 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۲۱
RUB/UAH Ask 0.3967 0.3966 0.3963 0.3987 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۲۱
UAH/RUB Ask 2.5219 2.5223 2.5103 2.5244 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۲۱
JPY/UAH Ask 0.2281 0.2282 0.2271 0.2283 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۲۱

شاخص های بورس اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 505.43 - 505.43 505.43 0.57 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۸:۰۳
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukrnafta 137 - 137 137 1.90 1.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۳
Tsentrenergo 9.39 - 9.39 9.39 0.49 5.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
MHP DRC 237 - 237 237 1.00 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Raiff Bank Ava 0.336 - 0.336 0.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Krukov Vag Zav 16 - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴

بازار اوراق قرضه اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 9.995 10.5 10.11 9.995 0.40 4.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۳
Ukraine 2Y 10.82 - 10.82 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۸:۳۴
Ukraine 3-Year 10.32 - 10.07 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۸:۳۴

شاخص‌های اقتصادی اوکراین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 5119604 538459 : 5566708 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 71 64 : 152 سالیانه

افراد شاغل

0 2019 09 15781 15226 : 19466 سه ماهه هزار

اندازه اصل تورم

3.90 2019 12 4.8 0 : 47.1 ماهیانه ٪

اطمینان کسب و کار

0 2019 12 115 72 : 140 سه ماهه امتیاز

افراد بیکار

0 2019 12 289 10 : 1234 ماهیانه هزار

استخراج معدن

0 2019 12 -7.9 -29.1 : 10.6 ماهیانه ٪

ارزش بودجه دولت

34860.06 2019 11 30278 -72030 : 59248 ماهیانه UAH - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

بودجه دولت

-1.90 2018 12 -1.4 -7 : 5.1 سالیانه ٪

بدهی های دولت

0 2019 11 818181288 14428106 : 826812058 ماهیانه UAH هزار

بازار سهام

504.86 2020 01 506 16.52 : 1209 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 09 115511 23811 : 142079 سه ماهه USD - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

60.90 2018 12 71.8 12.3 : 81 سالیانه ٪

پول

24.86 2020 01 24.74 1.74 : 33 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

802.00 2019 09 769 611 : 2063 سه ماهه UAH - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

26312.00 2019 09 28799 22049 : 41074 سه ماهه UAH - میلیون

تولید ناخالص داخلی

130.83 2018 12 112 31.26 : 183 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از خدمات

35285.00 2019 09 38087 27971 : 43980 سه ماهه UAH - میلیون

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

13424.00 2019 09 13803 11925 : 14730 سه ماهه UAH - میلیون

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

22980.00 2019 09 22645 16741 : 24464 سه ماهه UAH - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

9280.00 2019 09 8746 2757 : 11152 سه ماهه UAH - میلیون

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

59150.00 2019 09 13568 6803 : 59150 سه ماهه UAH - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9233.15 2018 12 8694 3412 : 9233 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 08 34 26 : 67 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی سرانه

3110.20 2018 12 2994 1687 : 4244 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

308668.00 2019 09 256164 96169 : 319384 سه ماهه UAH - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

12174.00 2019 09 11845 10871 : 17972 سه ماهه UAH - میلیون

تولیدات صنعتی

-1.70 2019 12 -4.6 -19.7 : 16.6 ماهیانه ٪

تولید سیمان

0 2017 11 874 112 : 1560 ماهیانه هزاران تن

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

60835.00 2019 09 52011 14356 : 73438 سه ماهه UAH - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

-7.40 2019 12 -4.5 -7.4 : 9667 ماهیانه ٪

تولید فولاد

0 2019 11 1561 1325 : 3917 ماهیانه هزار تن

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 11 1028186 197215 : 1169957 ماهیانه UAH - میلیون

ترازنامه بانک

0 2019 11 1907784 374154 : 1984645 ماهیانه UAH - میلیون

تغییرات سالیانه خرده فروشی

12.50 2019 12 12.8 -31.3 : 32.9 ماهیانه ٪

تسهیلات اعتباری خریدار

175597.43 2019 11 173779 33310 : 186088 ماهیانه UAH - میلیون

تولید صنعتی

0 2019 12 -6.4 -32.3 : 9.9 ماهیانه ٪

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

18.70 2019 12 -2.8 -33.4 : 22.2 ماهیانه ٪

تولید الکتریسیته

0 2017 11 13106 11371 : 19300 ماهیانه گیگاوات ساعت

تولید صنعتی

-7.70 2019 12 -7.5 -33.8 : 17.6 ماهیانه ٪

تورم مواد غذایی

4.10 2019 12 6.6 -5 : 53.7 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2019 09 -16519 -27061 : 57512 سه ماهه UAH - میلیون

جمعیت

42.22 2018 12 42.41 42.22 : 51.87 سالیانه میلیون

حواله

0 2019 06 2693 1218 : 2961 سه ماهه USD - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.60 2018 12 -2.2 -8.7 : 10.6 سالیانه ٪

حداقل دستمزد

4173.00 2019 01 3723 90 : 4173 سالیانه UAH / ماه

حساب جاری

57.00 2019 11 -638 -2498 : 624 ماهیانه USD - میلیون

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

3680.00 2018 12 2740 2060 : 3680 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

5720.00 2018 12 4210 3260 : 5720 سالیانه

دستمزد

10679.00 2019 11 10727 115 : 10971 ماهیانه UAH / ماه

درآمدهای دولت

0 2019 11 1047463 4637 : 1184278 ماهیانه UAH - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 24.57 13.4 : 42.61 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

25300.00 2019 12 21932 4629 : 38352 ماهیانه USD - میلیون

رشد دستمزد

16.57 2019 11 16.37 -2.64 : 44.89 ماهیانه ٪

رتبه فساد مالی

0 2019 12 120 69 : 152 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 11 97.6 86.9 : 109 ماهیانه امتیاز

رتبه رقابتی

0 2019 12 83 69 : 89 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

58.50 2018 12 58 55 : 58.5 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 12439 1281 : 12941 سه ماهه KBps

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 09 698 -470 : 6502 سه ماهه USD - میلیون

شاخص مسکن

0 2019 12 6.4 2.2 : 7.9 سه ماهه ٪

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

99.30 2019 12 99.6 94.2 : 114 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 32 15 : 32 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.03 3.9 : 57.03 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.05 0.15 : 7.2 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

99.80 2019 12 100 98.2 : 385 ماهیانه امتیاز

صادرات

4323.30 2020 11 4550 1215 : 7617 ماهیانه USD - میلیون

ضریب اطمینان مصرف کننده

0 2019 12 91.7 41.1 : 107 ماهیانه امتیاز

عرضه پول M3

0 2019 12 1331786 6594 : 1435027 ماهیانه UAH - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 11 1328609 6514 : 1329000 ماهیانه UAH - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 12 359460 2600 : 385333 ماهیانه UAH - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 11 689260 4400 : 697533 ماهیانه UAH - میلیون

فروش اسلحه

0 2018 12 293 82 : 1498 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

103.90 2019 12 105 100 : 147 ماهیانه امتیاز

قیمت گازوئیل

1.04 2020 01 1.11 0.37 : 1.35 ماهیانه USD / لیتر

قیمت واردات

0 2019 11 100 86 : 117 ماهیانه امتیاز

قیمت صادرات

0 2019 11 97.9 79.2 : 127 ماهیانه امتیاز

قیمت تولید

341.00 2019 12 354 119 : 377 ماهیانه امتیاز

گردش سرمایه

0 2019 09 -875 -6044 : 6964 سه ماهه USD - میلیون

موازنه تجاری

-896.60 2020 11 -1282 -2365 : 688 ماهیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 3648 302 : 4401 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.10 2019 09 4.6 -19.6 : 14.3 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.60 2019 09 1.6 -4.7 : 3.9 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 09 63.2 61.2 : 65.3 سه ماهه ٪

نرخ وام بانکی

15.04 2019 11 15.67 12 : 53.4 ماهیانه ٪

نرخ تورم

4.10 2019 12 5.1 -1.2 : 530 ماهیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

18.00 2019 12 18 18 : 30 سالیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

18.00 2019 12 18 13 : 20 سالیانه ٪

نرخ تورم

-0.20 2019 12 0.1 -1.8 : 285 ماهیانه ٪

نرخ بهره

13.50 2019 12 15.5 6.5 : 300 روزانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

22.00 2019 12 22 22 : 49.7 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

0.00 2019 12 0 0 : 3.6 سالیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

14.72 2020 01 14.72 3.59 : 32.16 روزانه ٪

نرخ اشتغال

0 2019 09 67.2 63.3 : 69 سه ماهه ٪

نرخ بهره سپرده

11.77 2019 11 12.79 6 : 329 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

22.00 2019 12 22 22 : 53.3 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

7.30 2019 09 7.8 6.3 : 10.6 سه ماهه ٪

واردات

5219.90 2020 11 5832 1025 : 8823 ماهیانه USD - میلیون

وام به بخش خصوصی

0 2019 11 710244 99820 : 935460 ماهیانه UAH - میلیون

هزینه های مصرف کننده

232934.00 2019 09 211034 41310 : 250873 سه ماهه UAH - میلیون

هزینه زندگی خانواده

6610.00 2018 12 6110 6110 : 6610 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

4690.00 2018 12 4420 4210 : 4690 سالیانه

هزینه های دولت

48840.00 2019 09 54058 25043 : 69659 سه ماهه UAH - میلیون

هزینه های مالی

0 2019 11 1046224 6879 : 1250174 ماهیانه UAH - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 3.90 4.8 5.1 5.3 5.4 5.5 ٪
ارزش بودجه دولت 34860.06 23791 23791 24884 23791 25006 UAH - میلیون
بودجه دولت -1.90 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2 ٪
بازار سهام 504.86 500 495 490 505 480
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 57.6 57.6 57.6 57.6 55.5 ٪
پول 24.86 23.94 24.09 24.24 23.8 24.54
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 802.00 777 811 828 618 855 UAH - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26312.00 29087 26593 27154 25112 28050 UAH - میلیون
تولید ناخالص داخلی 130.83 151 151 151 151 159 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35285.00 38468 35661 36414 31321 37616 UAH - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13424.00 13941 13567 13854 13403 14311 UAH - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22980.00 22871 23225 23715 19190 24498 UAH - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9280.00 8833 9379 9577 4863 9893 UAH - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 59150.00 13704 59781 61043 7647 63057 UAH - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9233.15 8700 8700 8700 8700 9000 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 3110.20 3500 3500 3500 3500 3700 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 308668.00 258726 311961 318545 225954 329057 UAH - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 12174.00 11963 12304 12564 11224 12978 UAH - میلیون
تولیدات صنعتی -1.70 0.6 1.8 1 1.2 1.1 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 60835.00 52531 61484 62782 43440 64854 UAH - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده -7.40 2.5 2.2 2.8 3.2 3.6 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.50 6.7 6.4 6.1 7.2 4.8 ٪
تسهیلات اعتباری خریدار 175597.43 164055 171725 179340 159883 185258 UAH - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 18.70 -0.5 -5 18 12.9 17.6 ٪
تولید صنعتی -7.70 2 2.1 2.2 1.9 1 ٪
تورم مواد غذایی 4.10 6.5 6.6 6.9 6.8 7 ٪
جمعیت 42.22 41.05 41.05 41.84 41.05 41.65 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3 ٪
حداقل دستمزد 4173.00 4250 4250 4250 4250 4400 UAH / ماه
حساب جاری 57.00 -140 -1380 -180 -800 -220 USD - میلیون
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680.00 4225 4206 4195 4239 4699
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720.00 6567 6538 6521 6589 7303
دستمزد 10679.00 12379 12215 12229 11793 13696 UAH / ماه
ذخایر ارزی 25300.00 20800 21000 22500 20600 23500 USD - میلیون
رشد دستمزد 16.57 14.8 14.3 14 15.2 12 ٪
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 58.50 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.30 105 105 105 104 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.80 105 106 105 106 110 امتیاز
صادرات 4323.30 3920 3900 4330 4200 4330 USD - میلیون
قیمت مصرف کننده اصلی 103.90 113 112 110 113 116 امتیاز
قیمت گازوئیل 1.04 1.25 1.28 1.31 1.22 1.31 USD / لیتر
قیمت تولید 341.00 373 377 363 384 376 امتیاز
موازنه تجاری -896.60 -630 -1300 -970 -500 -830 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3 3.2 3.2 3.4 3.3 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.8 0.6 0.7 0.5 0.8 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ وام بانکی 15.04 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 ٪
نرخ تورم 4.10 5.2 5.3 5 5.1 5 ٪
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ تورم -0.20 0.7 0.3 0.4 0.4 0.4 ٪
نرخ بهره 13.50 12 11 9 12.5 8 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.00 22 22 22 22 22 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ بهره بین بانکی 14.72 15.13 15.13 15.13 15.13 15.13 ٪
نرخ بهره سپرده 11.77 13.7 13.7 13.7 13.2 13.7 ٪
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22 22 22 22 22 ٪
نرخ بیکاری 7.30 7.9 7.5 8.2 8.9 8.2 ٪
واردات 5219.90 4550 5200 5300 4700 5300 USD - میلیون
هزینه های مصرف کننده 232934.00 213144 235419 240388 201543 248321 UAH - میلیون
هزینه زندگی خانواده 6610.00 7588 7555 7535 7615 8440
هزینه زندگی انفرادی 4690.00 5384 5361 5347 5403 5988
هزینه های دولت 48840.00 54599 49361 50403 49401 52066 UAH - میلیون