توگو توگو
توگو

توگو

توگو (با تلفظ اُ برای هر دو واو) به صورت رسمی جمهوری توگو (فرانسوی: République Togolaise‎), کشوری است در غرب آفریقا. یکی از کوچک‌ترین کشورهای آفریقا به‌شمار می‌آید. جمعیت این کشور ۸٫۲ میلیون نفرو پایتخت آن شهر لومه است. زبان رسمی این کشور فرانسوی و واحد پول آن فرانک سی‌اف‌ای نام دارد. در کنار فرانسوی زبان‌های بومی رایج عبارتند از زبان‌های گبه، زبان کوتوکولی، و کابیه. توگو در سال ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت.۵۱ درصد از مردم توگو به اعتقادات بومی آفریقا باور دارند، ۲۹ درصد از جمعیت کشور مسیحی و ۲۰ درصد نیز مسلمان هستند.توگو از سوی غرب با غنا، از سوی شرق با بنین و از سوی شمال با بورکینا فاسو هم‌مرز است. در جنوب، توگو ساحل کم‌مسافتی در کنار خلیج گینه دارد. توگو آب‌وهوایی گرمسیری دارد و اقتصاد آن وابستگی زیادی به کشاورزی دارد. مردم ولتائی و کوآ اولین ساکنان منطقهٔ توگوی فعلی بودند، سپس قبایل اوه در قرن ۱۴ و آنه در قرن ۱۸ میلادی در این منطقه سکنی گزیدند. در قرن ۱۸ میلادی دانمارک ادعای مالکیت این سرزمین را مطرح نمود ولی در سال ۱۸۸۴ این منطقه تحت عنوان توگولند به عنوان مستعمرهٔ آلمان درآمد. پس از جنگ جهانی اول و شکست آلمان‌ها، توگو دو تکه شد و با نظارت اتحادیهٔ ملل تحت قیومیت فرانسه و بریتانیا درآمد. قسمت بریتانیایی توگو به غنا الصاق گردید و قسمت فرانسوی آن در ۲۷ آوریل ۱۹۶۰ با عنوان کشور مستقل توگو از فرانسه اعلام ... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 38,432.9
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.71%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.71%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,029.5
 • نرخ فعلی : 1,798.3
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.66%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۶:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.88
 • نرخ فعلی : 72.28
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.53%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۶:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11
 • نرخ فعلی : 0.847
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8468
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۷:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0023

شاخص‌های اقتصادی توگو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 14877 0 : 14877 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 140 0 : 142 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 13465 0 : 13506 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 5.49 0 : 5.49 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 454208 0 : 454208 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 100 96.1 : 132 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 8517 319 : 11442 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 137 97 : 166 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 30

استفاده از ظرفیت

0 2020 12 73.6 40.7 : 76.6 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

29.50 2019 12 20.2 13.6 : 124 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-4.70 2020 12 -0.8 -6.7 : 2.4 سالیانه

پول

553.00 2021 07 554 415 : 632 روزانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 12 -4.2 -16.9 : 23.5 سه ماهه

تورم مواد غذایی

7.60 2021 05 5.4 -26.83 : 37.35 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 12 12.3 -22.3 : 36.9 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

7.57 2020 12 7.22 0.12 : 7.57 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

692.51 2020 12 697 375 : 733 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2107.88 2020 12 2122 1355 : 2122 سالیانه

جمعیت

8.28 2020 12 8.08 1.58 : 8.28 سالیانه 2020-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.20 2020 12 -2.2 -26.4 : 23.5 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2018 12 -56.1 -281 : 78.7 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2017 12 196600 196600 : 196600 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2017 12 33300 33300 : 33300 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 130 107 : 143 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1483 158 : 1483 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 0 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 29 23 : 32 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 06 90.8 90.3 : 124 ماهیانه

صادرات

0 2017 05 46.7 3.5 : 104 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

112.50 2021 06 111 91.2 : 112 ماهیانه

مخارج نظامی

112.60 2020 12 171 5.8 : 171 سالیانه

موازنه تجاری

-46.00 2017 05 -17.9 -111 : 21.55 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد

نرخ بهره

4.00 2021 04 4 3.5 : 4.5 روزانه 2021-05

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

4.10 2020 12 3.6 2 : 4.5 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.00 2021 05 2.7 -3.4 : 2.7 ماهیانه

نرخ تورم

6.20 2021 06 3.7 -26.77 : 15.83 ماهیانه 2021-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.20 2020 12 0.6 -15.1 : 15.46 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2021 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

0 2017 05 64.7 13.3 : 153 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد

هزینه زندگی انفرادی

0 2017 12 110200 110200 : 110200 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.50 37 35 35 37 35 2019-12
بودجه دولت -4.70 -4.4 -3.5 -3.5 -4.4 -3.5
پول 553.00 564 570 575 559 587
تورم مواد غذایی 7.60 3.5 2.6 1.7 5 1.4
تولید ناخالص داخلی 7.57 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 692.51 655 655 655 655 730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2107.88 1570 1570 1570 1570 1590
جمعیت 8.28 8.46 8.46 8.46 8.67 8.65 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -2.8 -2.3 -2.3 -2.8 -2.3 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.50 109 109 114 107 112
مخارج نظامی 112.60 98 98 98 100 98
موازنه تجاری -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2021-05
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 5.99 ٪
نرخ بیکاری 4.10 4.2 3.9 3.9 4.2 3.9 2020-12
نرخ تورم 1.00 0.3 0.3 0.1 0.7 0.8
نرخ تورم 6.20 1.7 1.9 1.6 1.5 2.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.20 3 3.9 4.3 1.8 4.6
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی