شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
توگو توگو
توگو

توگو

توگو (), به صورت رسمی جمهوری توگو (فرانسوی: République Togolaise‎), کشوری است در غرب آفریقا. یکی از کوچک‌ترین کشورهای آفریقا به‌شمار می‌آید. جمعیت این کشور ۸٫۲ میلیون نفر و پایتخت آن شهر لومه است. زبان رسمی این کشور فرانسوی و واحد پول آن فرانک سی‌اف‌ای نام دارد. در کنار فرانسوی زبان‌های بومی رایج عبارتند از زبان‌های گبه، زبان کوتوکولی، و کابیه. توگو در سال ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت.۵۱ درصد از مردم توگو به اعتقادات بومی آفریقا باور دارند، ۲۹ درصد از جمعیت کشور مسیحی و ۲۰ درصد نیز مسلمان هستند.توگو از سوی غرب با غنا، از سوی شرق با بنین و از سوی شمال با بورکینا فاسو هم‌مرز است. در جنوب، توگو ساحل کم‌مسافتی در کنار خلیج گینه دارد. توگو آب‌وهوایی گرمسیری دارد و اقتصاد آن وابستگی زیادی به کشاورزی دارد.
 • نرخ فعلی : 11,179.4
 • بالاترین قیمت روز : 11,408.6
 • پایین ترین قیمت روز : 11,063.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 240,775,939.97
 • درصد بیشترین نوسان روز : 42394287.56%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,377.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۲۷:۳۲
 • نرخ روز گذشته : 11,368.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.7%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 189.5
 • نرخ فعلی : 1,991.14
 • بالاترین قیمت روز : 1,993.67
 • پایین ترین قیمت روز : 1,968.87
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2,650,758,700
 • درصد بیشترین نوسان روز : 14083.83%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,977.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۲۸:۰۲
 • نرخ روز گذشته : 1,976.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 14.54
 • نرخ فعلی : 41.3
 • بالاترین قیمت روز : 41.4
 • پایین ترین قیمت روز : 40.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 452,716,559.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 516990.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۲۸:۰۳
 • نرخ روز گذشته : 40.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49
 • نرخ فعلی : 0.8506
 • بالاترین قیمت روز : 0.8531
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8472
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 49,149,799.94
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1315.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8505
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۲۳:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8501
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005

شاخص‌های اقتصادی توگو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 07 896 1 : 908 روزانه 2020-07

CPI مسکن آب و برق

0 2020 05 99.3 96.8 : 132 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 07 634 0 : 634 روزانه 2020-07

Coronavirus Deaths

0 2020 07 18 0 : 18 روزانه 2020-08

آسانی کسب و کار

0 2019 12 137 97 : 166 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 8517 319 : 11442 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 08 : ماهیانه 30

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 67.9 40.7 : 76.1 سه ماهه

بودجه دولت

-6.70 2018 12 -2.1 -6.7 : 2.4 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

20.40 2018 12 19.4 13.6 : 124 سالیانه 2018-12

پول

554.25 2020 07 554 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

695.80 2018 12 657 356 : 697 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1595.90 2018 12 1530 985 : 1566 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

5.46 2019 12 5.36 0.12 : 5.46 سالیانه

تولید صنعتی

0 2019 12 0.8 -22.3 : 36.9 سه ماهه

تورم مواد غذایی

-0.80 2020 06 1.6 -26.83 : 37.35 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 03 -4.9 -16.9 : 23.5 سه ماهه

جمعیت

8.19 2019 12 7.89 1.58 : 8.19 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-7.90 2018 12 -8.7 -26.4 : 23.5 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2018 12 -56.1 -281 : 78.7 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2017 12 33300 33300 : 33300 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2017 12 196600 196600 : 196600 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 129 107 : 143 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1483 158 : 1483 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 05 95.1 92.4 : 124 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 30 23 : 32 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.90 2020 06 107 91.2 : 107 ماهیانه

صادرات

0 2017 05 46.7 3.5 : 104 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد

موازنه تجاری

-46.00 2017 05 -17.9 -111 : 21.55 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد

مخارج نظامی

98.40 2018 12 88.4 5.5 : 98.4 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.10 2020 03 5.3 -15.1 : 15.46 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ بهره

4.00 2020 06 4.5 3.5 : 4.5 روزانه 2020-06

نرخ تورم

-0.70 2020 06 0.2 -3.4 : 1.9 ماهیانه

نرخ تورم

-0.40 2020 06 1.2 -26.77 : 15.83 ماهیانه 2020-06

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

1.70 2019 12 1.7 1.6 : 2.4 سالیانه 2019-12

واردات

0 2017 05 64.7 13.3 : 153 ماهیانه CFA - فرانک - میلیارد

هزینه زندگی انفرادی

0 2017 12 110200 110200 : 110200 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -6.70 -8 -6.7 -6.7 -8 -6.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.40 40 32 32 40 32 2018-12
پول 554.25 562 566 571 558 579
تولید ناخالص داخلی سرانه 695.80 620 655 655 620 655
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1595.90 1490 1570 1570 1490 1570
تولید ناخالص داخلی 5.46 4.7 5.2 5.2 4.7 5.2
تورم مواد غذایی -0.80 3.5 2.7 3 4 4
جمعیت 8.19 8.27 8.67 8.67 8.33 8.46 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.90 -7.3 -6.2 -6.2 -7.3 -6.2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90 106 107 108 104 108
موازنه تجاری -46.00 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 -36.99 CFA - فرانک - میلیارد
مخارج نظامی 98.40 100 100 100 100 98
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 1.1 2 3.5 0.8 4
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2020-06
نرخ تورم -0.70 0.4 -0.4 0.3 -0.1 0.3
نرخ تورم -0.40 2 1.5 1.7 1.6 2.2 2020-06
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 5.99 ٪
نرخ بیکاری 1.70 2.2 2.5 2.5 2.2 2.5 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی