سوریه سوریه
سوریه

سوریه

سوریه با نام رسمی جمهوری عربی سوریه (به عربی: الجمهورية العربية السورية) کشوری در غرب آسیا است. حزب حاکم این کشور، حزب سوسیالیست بعث است. این کشور از سمت شمال با ترکیه، از شرق و جنوب شرقی با عراق، از غرب با لبنان از جنوب غربی با اسرائیل و از جنوب و جنوب غربی با اردن همسایه است. سوریه از سمت غرب به دریای مدیترانه پیوند می‌خورد دمشق پایتخت سوریه و حلب بزرگترین شهر آن است.موقعیت سوریه در غرب آسیا و ساحل شرقی مدیترانه در طول تاریخ جایگاهی استراتژیک به این کشور بخشیده‌است. جنگ داخلی سوریه از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱ (۶ بهمن ۱۳۸۹) آغاز شده و موجب ویرانی‌ها و ناامنی‌های گسترده در این کشور شده‌است. این کشور در گذشته شام نامیده می‌شد. نام کنونی سوریه را فرانسویان پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و مستعمره نمودن این کشور از روی تاریخ کهن این بخش از جهان و آشوریان باستانی بر این سرزمین نهادند.از نظر مذهبی حدود ۷۴٪ جمعیت سوریه را مسلمانان سنی، ۱۳٪ مسلمانان شیعه (علویان، شیعیان دوازده‌امامی و اسماعیلیان)، ۱۰٪ مسیحیان سریانی و ۳٪ دروزی تشکیل می‌دهند. از نظر قومیتی هم اعراب بیش از ۶۹٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند در حالیکه کردها و سریانی‌ها حدود ۲۰ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند. ارامنه، ترک‌ها، چرکس‌ها و یهودیان مجموعاً کمتر از ۱٪ جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند.
 • نرخ فعلی : 49,588.09
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.69%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۸:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 147.38
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی سوریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند سوریه / دلار 0.0004 - 0.0004 0.0008 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۱۵
یورو / پوند سوریه 578.591 - 577.559 580.552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۴۳
دلار / پوند سوریه 516 - 438 516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سوریه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 963477 0 : 963477 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 5.27 0 : 5.27 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 545615 16913 : 656393 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 179 134 : 179 سالیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
30.01 2010 12 31.21 30.01 : 190 سالیانه ٪
بودجه دولت
-11.40 2012 12 -1.14 -11.4 : -1.04 سالیانه ٪
پول
2510.00 2021 10 2511 45.2 : 2988 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
1700.39 2010 12 1687 563 : 1700 سالیانه USD
تولید نفت خام
0 2021 06 35 18 : 598 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
4684.72 2012 12 4502 2811 : 4685 سالیانه USD
تورم مواد غذایی
39.10 2019 12 23.1 -39.96 : 169 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
714675.00 2019 12 689392 641640 : 1537191 سالیانه
تولید ناخالص داخلی
73.67 2012 12 59.15 0.86 : 73.67 سالیانه USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
30033.60 2012 12 26904 3224 : 30034 سالیانه SYP - میلیون
جمعیت
17.50 2020 12 17.07 4.57 : 21.36 سالیانه
حساب جاری
0 2011 12 -18.1 -418 : 47.05 سالیانه SYP - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-0.62 2010 12 -2.15 -2.15 : 3.45 سالیانه ٪
ذخایر طلا
0 2021 06 25.8 25.8 : 25.91 سه ماهه
رتبه رقابتی
0 2012 12 97 78 : 98 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 178 66 : 179 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 2274 307 : 3042 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2019 12 8.01 0 : 8.62 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2012 12 3.78 3.76 : 3.99 سالیانه امتیاز
شاخص فساد مالی
0 2020 12 13 13 : 34 سالیانه
صادرات
6580.21 2019 12 5277 1097 : 89021 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
2036.70 2021 07 1481 111 : 2037 ماهیانه
موازنه تجاری
-58.78 2019 12 -49.24 -115678 : 10464 سالیانه 2019-12
نرخ بهره سپرده
6.22 2010 12 6.35 4 : 9 سالیانه ٪
نرخ بیکاری
9.00 2020 12 8.2 6.8 : 11.6 سالیانه
نرخ تورم
71.51 2020 05 61.18 -31.05 : 121 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
4.80 2019 12 2.7 -26.3 : 25 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
22.00 2021 12 22 20 : 22 سالیانه
نرخ مالیات شرکت
28.00 2021 12 28 28 : 35 سالیانه
واردات
6638.99 2019 12 5326 2167 : 204699 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.01 70 77 77 70 77 ٪
بودجه دولت -11.40 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 -11.4 ٪
پول 2510.00 2758 2891 3030 2632 3328
تولید ناخالص داخلی سرانه 1700.39 870 870 870 870 870 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4684.72 900 900 900 900 900 USD
تورم مواد غذایی 39.10 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 714675.00 736115 736115 736115 653487 758199
تولید ناخالص داخلی 73.67 65 75 75 65 75 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30033.60 28832 30935 30935 28832 29697 SYP - میلیون
جمعیت 17.50 16.43 16.43 16.43 16.43 16.27
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.62 -10 -9 -9 -10 -9 ٪
صادرات 6580.21 237816 237816 237816 237816 237816
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2036.70 1682 1682 2314 1674 1874
موازنه تجاری -58.78 -1887669 -1887669 -1887669 -1887669 -1913799 2019-12
نرخ بهره سپرده 6.22 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7 ٪
نرخ بیکاری 9.00 8.5 8.5 8.5 9 8.5
نرخ تورم 71.51 13.6 13.6 13.6 14 12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 3 3 3 3 3
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
واردات 6638.99 2151615 2151615 2151615 2151615 2151615
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی