سائو تومه و پرینسیپه سائو تومه و پرینسیپه
سائو تومه و پرینسیپه

سائو تومه و پرینسیپه

سائوتومه و پرنسیپ با نام کامل جمهوری دموکراتیک سائوتومه و پرنسیپ به پرتغالی: (República Democrática de São Tomé e Príncipe) کشوری است در خلیج گینه در باخترآفریقا. پایتخت آن سائوتومه است. این کشور از دو جزیره سائوتومه و پرنسیپ تشکیل شده و فاصله این کشور تا نزدیک‌ترین همسایه‌اش در خاک قاره آفریقا، گابون، ۲۲۵ کیلومتر است. این کشور بعد از سیشل، کم‌جمعیت‌ترین کشور در قاره آفریقا است. این کشور همچنین کوچکترین کشور پرتغالی زبان دنیا است. این دو جزیره تا پیش از رسیدن پرتغالی‌ها در سال ۱۴۷۱ خالی از سکنه بودند. پس از آن‌ها به عنوان پایگاهی برای تجارت با سرزمین اصلی آفریقا استفاده شد. سائوتومه و پرنسیپ تا سال ۱۹۷۵ مستعمره پرتغال بود.سائوتومه و پرنسیپ در خلیج گینه و فاصله ۲۴۰ کیلومتری از کرانه آفریقای شرقی قرار گرفته‌است. دارای ۹۵۸ کیلومتر مربع مساحت و ۲۱۹٬۰۰۰ نفر جمعیت است. پایتخت آن شهر سائوتومه با ۵۳٬۰۰۰ نفر جمعیت است. واحد پول آن دوبرا است. میزان سواد ۵۴ درصد است. بیشتر مردم آن از نسل بردگان آفریقایی است. پایه زندگی آنان بر کشاورزی و ماهیگیری استوار می‌باشد. صادارات عمده و قهوه و کاکائو است. در جزیره سائوتومه ده قله کوه آتشفشانی وجود دارد. سواحل آن قابل شنا است، اجرای نمایشنامه‌های قرون وسطی و جشن‌های مذهبی و روزهای مقدس از سرگرمی‌های فرهنگی در این کشور است. این کشور کشتزارهای قهوه و دهانه‌های آتشفشانی دارد. روز ... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 59,084.4
 • بالاترین قیمت روز : 59,084.4
 • پایین ترین قیمت روز : 59,084.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 59,084.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۱:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 59,084.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4
 • نرخ فعلی : 1,831.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,832.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,830.26
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,831.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 64.84
 • بالاترین قیمت روز : 64.9
 • پایین ترین قیمت روز : 64.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 64.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8222
 • بالاترین قیمت روز : 0.8224
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8217
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 0.8222
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی سائو تومه و پرینسیپه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / سائو تومین دوبرا 27.99 - 27.99 27.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱:۰۱
دلار / سائو تومین دوبرا 21070 - 21070 21070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
سائو تومین دوبرا / دلار 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سائو تومه و پرینسیپه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 2873 285 : 6035 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 170 160 : 180 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2021 01 2065 29.26 : 2162 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

92.70 2019 12 71.8 33.3 : 309 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-2.40 2019 12 -2.1 -17.3 : 122 سالیانه

پول

20.12 2021 05 20.29 19.5 : 23742 روزانه

تولید ناخالص داخلی

0.43 2019 12 0.42 0.07 : 0.43 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1303.60 2019 12 1297 844 : 1304 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3963.78 2019 12 3945 1998 : 3964 سالیانه

جمعیت

0.21 2020 12 0.21 0.06 : 0.21 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2020 12 -90.21 -104 : 8.7 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-24.70 2015 12 -31.7 -43 : -14.1 سالیانه ٪

ذخایر ارزی

129.18 2021 02 131 70.68 : 274 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 64 62 : 121 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2476 33.02 : 2687 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 46 27 : 47 سالیانه

صادرات

3.81 2020 12 2.09 0.01 : 4.64 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

148.43 2021 03 147 23.24 : 148 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 01 1913 94 : 1918 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 01 2244 77 : 2244 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 01 2665 89 : 2665 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 01 3364 148 : 3364 ماهیانه

موازنه تجاری

-10.31 2020 12 -7 -40.65 : -1.55 ماهیانه 2020-12

نرخ بهره

9.00 2021 03 9 9 : 29.5 روزانه 2021-03

نرخ بهره سپرده

3.36 2019 06 3.28 3.28 : 38.29 سه ماهه 2019-06

نرخ بیکاری

13.40 2019 12 13.3 13.1 : 17.6 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

9.10 2021 03 8.3 3.5 : 86.8 ماهیانه 2021-03

نرخ تورم

1.10 2021 03 0.5 -0.5 : 5.1 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-6.40 2020 12 1.3 -6.4 : 12.6 سالیانه

واردات

10.69 2020 12 9.09 3.23 : 42.28 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.70 75 75 75 75 70 2019-12
بودجه دولت -2.40 -10 -10 -10 -10 -8
پول 20.12 20.53 20.74 20.95 20.32 21.37
تولید ناخالص داخلی 0.43 0.28 0.28 0.28 0.28 0.34
تولید ناخالص داخلی سرانه 1303.60 1250 1250 1250 1250 1320
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3963.78 3800 3800 3800 3800 3850
جمعیت 0.21 0.22 0.21 0.21 0.22 0.21 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70 -12 -12 -12 -15 -12 ٪
ذخایر ارزی 129.18 165 160 160 163 170
صادرات 3.81 6.3 5.7 5.7 6.3 5.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148.43 154 158 160 152 171
موازنه تجاری -10.31 -31.2 -32.33 -32.33 -31.19 -32.33 2020-12
نرخ بهره 9.00 8 8 8 8 8 2021-03
نرخ بهره سپرده 3.36 2.86 2.86 2.86 3.36 2.36 2019-06
نرخ بیکاری 13.40 16.8 16.8 15.9 16.8 15.9 2019-12
نرخ تورم 9.10 8 8 7.5 8.5 7.8 2021-03
نرخ تورم 1.10 0.4 1.2 1.2 0.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 3.1 3.1 5 3.1 5
واردات 10.69 37.5 38 38 37.5 38
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی