سائو تومه و پرینسیپه سائو تومه و پرینسیپه
سائو تومه و پرینسیپه

سائو تومه و پرینسیپه

سائوتومه و پرنسیپ با نام کامل جمهوری دموکراتیک سائوتومه و پرنسیپ به پرتغالی: (República Democrática de São Tomé e Príncipe) کشوری است در خلیج گینه در باخترآفریقا. پایتخت آن سائوتومه است. این کشور از دو جزیره سائوتومه و پرنسیپ تشکیل شده و فاصله این کشور تا نزدیک‌ترین همسایه‌اش در خاک قاره آفریقا، گابون، ۲۲۵ کیلومتر است. این کشور بعد از سیشل، کم‌جمعیت‌ترین کشور در قاره آفریقا است. این کشور همچنین کوچکترین کشور پرتغالی زبان دنیا است. این دو جزیره تا پیش از رسیدن پرتغالی‌ها در سال ۱۴۷۱ خالی از سکنه بودند. پس از آن‌ها به عنوان پایگاهی برای تجارت با سرزمین اصلی آفریقا استفاده شد. سائوتومه و پرنسیپ تا سال ۱۹۷۵ مستعمره پرتغال بود.سائوتومه و پرنسیپ در خلیج گینه و فاصله ۲۴۰ کیلومتری از کرانه آفریقای شرقی قرار گرفته‌است. دارای ۹۵۸ کیلومتر مربع مساحت و ۲۱۹٬۰۰۰ نفر جمعیت است. پایتخت آن شهر سائوتومه با ۵۳٬۰۰۰ نفر جمعیت است. واحد پول آن دوبرا است. میزان سواد ۵۴ درصد است. بیشتر مردم آن از نسل بردگان آفریقایی است. پایه زندگی آنان بر کشاورزی و ماهیگیری استوار می‌باشد. صادارات عمده و قهوه و کاکائو است. در جزیره سائوتومه ده قله کوه آتشفشانی وجود دارد. سواحل آن قابل شنا است، اجرای نمایشنامه‌های قرون وسطی و جشن‌های مذهبی و روزهای مقدس از سرگرمی‌های فرهنگی در این کشور است. این کشور کشتزارهای قهوه و دهانه‌های آتشفشانی دارد. روز ... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 38,679.9
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۶:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 12.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,276.5
 • نرخ فعلی : 1,804.46
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.32%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۸:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.28
 • نرخ فعلی : 72.11
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۶:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06
 • نرخ فعلی : 0.8482
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۷:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0011

بازارهای ارزی سائو تومه و پرینسیپه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / سائو تومین دوبرا 25 25.01 25 25.02 0.02 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۶:۴۳
دلار / سائو تومین دوبرا 21070 - 21070 21070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
سائو تومین دوبرا / دلار 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سائو تومه و پرینسیپه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 18.91 0 : 20.05 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 41436 0 : 43942 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 2873 285 : 6035 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 170 160 : 180 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2021 01 2065 29.26 : 2162 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

103.00 2019 12 71.8 33.3 : 309 سالیانه 2020-12

بودجه دولت

-5.00 2020 12 -2.4 -17.3 : 122 سالیانه

پول

20.77 2021 07 20.81 19.5 : 23742 روزانه

تولید ناخالص داخلی

0.47 2020 12 0.43 0.07 : 0.47 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1315.66 2020 12 1301 841 : 1316 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

4051.60 2020 12 4005 1998 : 4052 سالیانه

جمعیت

0.21 2020 12 0.21 0.06 : 0.21 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2020 12 -90.21 -104 : 8.7 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-24.70 2015 12 -31.7 -43 : -14.1 سالیانه ٪

ذخایر ارزی

211.19 2021 03 129 70.68 : 274 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 64 62 : 121 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2476 33.02 : 2687 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 46 27 : 47 سالیانه

صادرات

1.18 2021 03 1.11 0.01 : 4.64 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

149.10 2021 05 149 23.24 : 149 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 03 1766 94 : 1920 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 03 2089 77 : 2244 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 03 2461 89 : 2665 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 03 3185 148 : 3364 ماهیانه

موازنه تجاری

-10.69 2021 03 -11.49 -40.65 : -1.55 ماهیانه 2021-03

نرخ بهره

9.00 2021 05 9 9 : 29.5 روزانه 2021-05

نرخ بهره سپرده

3.36 2019 06 3.28 3.28 : 38.29 سه ماهه 2019-06

نرخ بیکاری

13.90 2020 12 13.1 13.1 : 17.6 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

6.80 2021 05 7.36 3.5 : 86.8 ماهیانه 2021-05

نرخ تورم

0.30 2021 05 0.15 -0.5 : 5.1 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-6.40 2020 12 1.3 -6.4 : 12.6 سالیانه

واردات

11.87 2021 03 12.6 3.23 : 42.28 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.00 100 100 75 100 75 2020-12
بودجه دولت -5.00 -4.7 -4.2 -4.2 -4.7 -4.2
پول 20.77 21.07 21.2 21.33 20.94 21.59
تولید ناخالص داخلی 0.47 0.28 0.28 0.28 0.28 0.34
تولید ناخالص داخلی سرانه 1315.66 1250 1250 1250 1250 1320
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4051.60 3800 3800 3800 3800 3850
جمعیت 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70 -12 -12 -12 -15 -12 ٪
ذخایر ارزی 211.19 160 160 160 165 170
صادرات 1.18 5.7 5.7 5.7 6.3 5.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 149.10 159 160 160 154 171
موازنه تجاری -10.69 -32.33 -32.33 -32.33 -31.19 -32.33 2021-03
نرخ بهره 9.00 9 10 10 9 10 2021-05
نرخ بهره سپرده 3.36 2.86 2.86 2.86 3.36 2.36 2019-06
نرخ بیکاری 13.90 14.3 14 14 14.3 14 2020-12
نرخ تورم 6.80 8.2 7.5 7 8 7.8 2021-05
نرخ تورم 0.30 1.2 1.2 1.2 0.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 3.1 3.5 3.5 3.1 3.5
واردات 11.87 38 38 38 37.5 38
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی