سنت هلن سنت هلن
 • نرخ فعلی : 50,958.7
 • بالاترین قیمت روز : 57,929.9
 • پایین ترین قیمت روز : 46,725.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,405.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 5.47%
 • نرخ بازگشایی بازار : 56,203
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۸:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 56,489.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 10.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5,530.7
 • نرخ فعلی : 1,817.17
 • بالاترین قیمت روز : 1,843.44
 • پایین ترین قیمت روز : 1,813.43
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 8.57
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,837.56
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۷:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,837.55
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 20.38
 • نرخ فعلی : 65.31
 • بالاترین قیمت روز : 66.57
 • پایین ترین قیمت روز : 63.77
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.24
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 64.84
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۷:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 64.86
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45
 • نرخ فعلی : 0.8282
 • بالاترین قیمت روز : 0.8288
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8211
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8236
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۸:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8235
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.57%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0047

بازارهای ارزی سنت هلن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند سنت هلنا / دلار 1.4152 - 1.4 1.4152 0.02 1.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۵
پوند انگلیس / پوند سنت هلنا 2.2842 - 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند سنت هلنا / پوند انگلیس 0.4378 - 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / پوند سنت هلنا 1.3204 - 1.3204 1.3204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سنت هلن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی