شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنت هلن سنت هلن
 • نرخ فعلی : 9,528.2
 • بالاترین قیمت روز : 9,552
 • پایین ترین قیمت روز : 9,427.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 37.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.46%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,531.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۰۴:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 9,525.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.3
 • نرخ فعلی : 1,718.26
 • بالاترین قیمت روز : 1,732.03
 • پایین ترین قیمت روز : 1,713.53
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۰۴:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 1,729.21
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.64%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.95
 • نرخ فعلی : 37.46
 • بالاترین قیمت روز : 38.14
 • پایین ترین قیمت روز : 36.81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۰۴:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 36.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.65
 • نرخ فعلی : 0.8916
 • بالاترین قیمت روز : 0.8961
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8909
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8958
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۰۱:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8959
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0043

بازارهای ارزی سنت هلن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند سنت هلنا / دلار 1.2315 - 1.2315 1.2315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / پوند سنت هلنا 2.2842 - 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند سنت هلنا / پوند انگلیس 0.4378 - 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / پوند سنت هلنا 1.3204 - 1.3204 1.3204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سنت هلن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی