سنت هلن سنت هلن
 • نرخ فعلی : 46,372.6
 • بالاترین قیمت روز : 46,834.7
 • پایین ترین قیمت روز : 46,087.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 393.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 46,087.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۱۲:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 46,227.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 145.2
 • نرخ فعلی : 1,733.14
 • بالاترین قیمت روز : 1,733.14
 • پایین ترین قیمت روز : 1,729.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.28
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,729.64
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۱۰:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 1,729.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.07
 • نرخ فعلی : 61.59
 • بالاترین قیمت روز : 61.71
 • پایین ترین قیمت روز : 61.55
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.09
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 61.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۱۰:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 61.57
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02
 • نرخ فعلی : 0.8286
 • بالاترین قیمت روز : 0.829
 • پایین ترین قیمت روز : 0.828
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8282
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۸:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 0.8281
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005

بازارهای ارزی سنت هلن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند سنت هلنا / دلار 1.4014 - 1.4014 1.4014 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۸:۱۴
پوند انگلیس / پوند سنت هلنا 2.2842 - 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند سنت هلنا / پوند انگلیس 0.4378 - 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / پوند سنت هلنا 1.3204 - 1.3204 1.3204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سنت هلن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی