خبر
سنت هلن سنت هلن
 • نرخ فعلی : 61,266.18
 • بالاترین قیمت روز : 64,430.31
 • پایین ترین قیمت روز : 59,995.05
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,591.17
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 63,155.91
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۸:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 62,885.91
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.64%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,619.73
 • نرخ فعلی : 2,372.77
 • بالاترین قیمت روز : 2,394.82
 • پایین ترین قیمت روز : 2,362.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 9.96
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.44%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,382.93
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۹:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 2,382.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.16
 • نرخ فعلی : 82.89
 • بالاترین قیمت روز : 85.48
 • پایین ترین قیمت روز : 82.58
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.39
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 85.28
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۸:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 85.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.88%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.39
 • نرخ فعلی : 0.9399
 • بالاترین قیمت روز : 0.9399
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9399
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9399
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۵۵:۳۲
 • نرخ روز گذشته : 0.9422
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0023

بازارهای ارزی سنت هلن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند سنت هلنا / دلار 1.2619 - 1.2619 1.262 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ساعت ۲۲:۵۹
پوند انگلیس / پوند سنت هلنا 2.2842 - 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند سنت هلنا / پوند انگلیس 0.4378 - 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / پوند سنت هلنا 1.3204 - 1.3204 1.3204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سنت هلن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین