سنت هلن سنت هلن
 • نرخ فعلی : 57,078.11
 • بالاترین قیمت روز : 57,343.38
 • پایین ترین قیمت روز : 56,572.90
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 361.58
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 57,217.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۲۵:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 57,217.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 139.76
 • نرخ فعلی : 1,781.45
 • بالاترین قیمت روز : 1,783.37
 • پایین ترین قیمت روز : 1,777.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.58
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,779.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۲۵:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 1,779.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.18
 • نرخ فعلی : 66.15
 • بالاترین قیمت روز : 66.73
 • پایین ترین قیمت روز : 65.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.41
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.88%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۲۵:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 65.44
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.71
 • نرخ فعلی : 0.8825
 • بالاترین قیمت روز : 0.8843
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8842
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۲۵:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8843
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0018

بازارهای ارزی سنت هلن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند سنت هلنا / دلار 1.3723 - 1.3723 1.3723 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
پوند انگلیس / پوند سنت هلنا 2.2842 - 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند سنت هلنا / پوند انگلیس 0.4378 - 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار / پوند سنت هلنا 1.3204 - 1.3204 1.3204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی سنت هلن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی