iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنت هلن سنت هلن
 • نرخ فعلی : 10,119
 • بالاترین قیمت روز : 10,215.5
 • پایین ترین قیمت روز : 10,040.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 71.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,118.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۱۷:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 10,065.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 53.6
 • نرخ فعلی : 1,607.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,611.08
 • پایین ترین قیمت روز : 1,599.61
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,602.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۱۷:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 1,602.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.11
 • نرخ فعلی : 53.08
 • بالاترین قیمت روز : 53.26
 • پایین ترین قیمت روز : 52.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۱۷:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 52.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74
 • نرخ فعلی : 0.9273
 • بالاترین قیمت روز : 0.9275
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9234
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9268
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۱۶:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 0.9267
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0006

بازارهای ارزی سنت هلن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SHP/USD Ask 1.3007 - 1.3007 1.3007 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۷
GBP/SHP Ask 2.2842 - 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
SHP/GBP Ask 0.4378 - 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
USD/SHP Ask 1.3204 - 1.3204 1.3204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴

شاخص‌های اقتصادی سنت هلن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری