iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنت هلن سنت هلن
 • نرخ فعلی : 9,659.4
 • بالاترین قیمت روز : 9,715
 • پایین ترین قیمت روز : 9,572.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 30.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.66%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,650.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۱:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 9,623.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 35.8
 • نرخ فعلی : 1,643.46
 • بالاترین قیمت روز : 1,646.95
 • پایین ترین قیمت روز : 1,642.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.37
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,646.64
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 1,646.06
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.6
 • نرخ فعلی : 53.44
 • بالاترین قیمت روز : 53.44
 • پایین ترین قیمت روز : 53.31
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 53.37
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۷:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 53.39
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05
 • نرخ فعلی : 0.922
 • بالاترین قیمت روز : 0.9234
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9216
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9216
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۰:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 0.9214
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0006

بازارهای ارزی سنت هلن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SHP/USD Ask 1.2974 - 1.2974 1.2974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
GBP/SHP Ask 2.2842 - 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
SHP/GBP Ask 0.4378 - 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
USD/SHP Ask 1.3204 - 1.3204 1.3204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴

شاخص‌های اقتصادی سنت هلن + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری