شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
قطر قطر
 • نرخ فعلی : 8,873.16
 • بالاترین قیمت روز : 8,873.16
 • پایین ترین قیمت روز : 8,765
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 8,873.16
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 3.667 (QAR)
 • بالاترین قیمت روز : 3.667
 • پایین ترین قیمت روز : 3.6663
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 3.6663
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۷:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 3.6656
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0014
 • نرخ فعلی : 4.0726 (QAR)
 • بالاترین قیمت روز : 4.074
 • پایین ترین قیمت روز : 4.0663
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 4.0663
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۵:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 4.0695
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0031
 • نرخ فعلی : 2.408 (QAR)
 • بالاترین قیمت روز : 2.408
 • پایین ترین قیمت روز : 2.402
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.402
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۱:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 2.421
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.54%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.013

بازارهای ارزی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
درهم امارات / ریال قطر 0.9983 0.9984 0.9981 0.9984 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
زلوتی لهستان / ریال قطر تقاضا 0.9156 - 0.9132 0.9158 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۵
دلار سنگاپور / ریال قطر تقاضا 2.5975 - 2.5945 2.5977 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۵
لیره ترکیه / ریال قطر تقاضا 0.5377 - 0.5366 0.538 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / ریال قطر تقاضا 0.209 - 0.2085 0.2091 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۵

شاخص های بورس قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 8873.16 - 8765 8873.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
QE All Shares 2765.72 - 2724.52 2765.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰
FTSE NASDAQ Qatar 10 6050.22 - 5889.33 6050.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۰۱

بازار سهام قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 17.68 - 17.19 17.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۰۹
Industries Qatar 7.87 - 7.87 8.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۰۹
Ezdan 0.73 - 0.717 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۰۹
Masraf al rayan 3.92 - 3.843 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۰۹
Qatar Telecom 6.299 - 6.298 6.299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۰۹

بازار اوراق قرضه قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 30Y 3.364 3.367 3.363 3.367 0.03 0.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰
Qatar 10Y 2.408 2.402 2.402 2.408 0.01 0.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۰۱
Qatar 3Y 1.48 1.476 1.476 1.48 0.02 1.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۰۱
Qatar 7Y 2.059 2.054 2.054 2.059 0.01 0.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۰۱
Qatar 5Y 1.906 - 1.906 1.906 0.01 0.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۳۰

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.436 - 1.436 1.436 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲:۳۰
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1346.46 - 1346.46 1346.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲:۳۰
QInvest Sukuk Fund 942.34 - 942.34 942.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Masraf Al Rayan GCC 1.75 - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۱
TFI GCC Equity Opportunities Q 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱

صندوق های معاملاتی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Rayan Qatar 23.7 - 23.7 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی قطر + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 48947 1 : 50914 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

93.73 2020 04 98.32 93 : 126 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 05 11844 0 : 13283 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 30 0 : 33 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 83 36 : 83 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 331179 72289 : 408462 سه ماهه

افراد شاغل

0 2019 12 2055014 310291 : 2329133 سه ماهه 2019-12

اوراق قرضه دولتی ده ساله

2.42 2020 05 2.43 0.78 : 4.7 روزانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 03 662308 4130 : 671290 ماهیانه 2020-03

ارزش بودجه دولت

6331.00 2019 12 15080 -50828 : 105209 سالیانه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 85

استخراج معدن

0 2017 12 -2.1 -2.1 : 0 سه ماهه ٪

اطمینان کسب و کار

0 2018 09 23.1 15.2 : 23.3 سه ماهه 2018-09

بودجه دولت

0.90 2019 12 2.2 -9.2 : 16.4 سالیانه 2019-12

بازار سهام

8873.16 2020 05 8873 1147 : 14350 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

65.80 2019 12 48.4 8.9 : 74.4 سالیانه 2019-12

پول

3.65 2020 05 3.66 3.58 : 3.92 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 12 305 154 : 312 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2019 12 22616 7311 : 23716 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

0 2019 06 20511 14798 : 22517 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

0 2019 06 721 319 : 1136 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

0 2019 06 96374 95257 : 103445 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

0 2019 06 14264 7209 : 15481 سه ماهه

تولیدات صنعتی

0 2020 02 -1.8 -4.3 : 6.2 ماهیانه

تولید نفت خام

1530.00 2019 12 1520 539 : 1520 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

112531.50 2018 12 113262 108287 : 124025 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

63222.10 2018 12 63633 60838 : 69679 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

206582.00 2019 12 209517 190227 : 209901 سه ماهه 2019-12

تغییرات موجودی انبار

0 2017 12 270 -544 : 4355 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2019 06 5026 3100 : 5026 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

76687.00 2019 12 74582 53360 : 79190 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 03 234191 1265 : 254433 ماهیانه 2020-03

ترازنامه بانک

0 2020 03 1566174 9830 : 1588578 ماهیانه 2020-03

تورم مواد غذایی

1.21 2020 04 0.44 -3.8 : 5.8 ماهیانه 2020-04

تغییر قیمت تولید کننده

-25.10 2020 03 -10.6 -44.4 : 40.2 ماهیانه 2020-03

تولید صنعتی

0 2017 12 -2.8 -2.8 : 6.9 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی

201.00 2019 12 192 0.3 : 206 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 06 10920 6990 : 12046 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2020 02 -2.1 -4.4 : 7.4 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2019 11 6557 3818 : 8271 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2020 04 637 42 : 954 ماهیانه 2020-04

جمعیت

2.71 2019 12 2.67 0.05 : 2.71 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.30 2019 12 8.7 -31 : 107 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 12 1704 -8942 : 66727 سه ماهه 2019-12

حداقل دستمزد

0 2019 12 750 750 : 750 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

214749.00 2019 12 207915 5884 : 342973 سالیانه 2019-12

ذخایر طلا

0 2020 03 42.21 0.59 : 42.21 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 03 200616 1252 : 201305 ماهیانه 2020-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 33 19 : 38 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 30 11 : 32 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 -666 -6990 : 3777 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 11895 808 : 13710 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

96.13 2020 04 95.92 83.7 : 132 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2020 03 224 219 : 311 ماهیانه 2020-03

شاخص فساد مالی

0 2019 12 62 52 : 77 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 71.02 4.58 : 72.87 سالیانه

شاخص PMI تولید

39.00 2020 03 49.3 45.2 : 56.3 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.06 0 : 2.23 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

96.19 2020 04 97.49 92.3 : 109 ماهیانه 2020-04

صادرات

15913.00 2020 03 21316 10709 : 124265 ماهیانه 2020-03

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2017 12 69.4 69.4 : 208 سالیانه 2017-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

0 2019 03 184 182 : 186 سه ماهه 2019-03

عرضه پول M2

617107.00 2020 03 593569 110881 : 617107 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 137310 34436 : 140179 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M0

0 2020 03 75830 1186 : 91809 ماهیانه 2020-03

قیمت گازوئیل

0.27 2020 05 0.34 0.27 : 0.56 ماهیانه 2020-05

قیمت تولید

49.20 2020 03 59.9 42.3 : 104 ماهیانه 2020-03

گردش سرمایه

0 2019 12 459 -227805 : 15937 سه ماهه 2019-12

میزان رشد وام

15.97 2020 04 14.26 -14.9 : 75.6 ماهیانه 2020-04

موازنه تجاری

7587.00 2020 03 13584 4795 : 98671 ماهیانه 2020-03

نرخ تورم

-1.33 2020 04 -0.94 -1.52 : 1.2 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-1.40 2019 12 4.7 -23.2 : 14.4 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2019 12 0 0 : 0 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

10.00 2020 12 10 10 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

0.00 2019 12 0 0 : 15 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.60 2019 12 -0.2 -15.3 : 32.9 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

-3.06 2020 04 -1.4 -9.96 : 16.59 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره

2.50 2020 05 2.5 1.53 : 5.85 روزانه 2020-05

نرخ تامین اجتماعی

0.00 2019 12 0 0 : 15 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

1.00 2020 05 1 0.75 : 5.15 ماهیانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

0.00 2019 12 0 0 : 0 سالیانه 2019-12

نرخ بهره معکوس

0 2020 05 1 1 : 6.65 روزانه

نرخ بیکاری

0.10 2019 12 0.1 0.1 : 3.9 سه ماهه 2019-12

واردات

8326.00 2020 03 7732 3911 : 28435 ماهیانه 2020-03

ورود توریست

1819.00 2018 12 2256 309 : 2941 سالیانه

هزینه های مالی

0 2019 12 192835 2464 : 250707 سالیانه 2019-12

هزینه های دولت

110645.00 2018 12 103350 1942 : 163227 سالیانه 2018-12

هزینه های مصرف کننده

157900.00 2019 12 153620 4509 : 157900 سالیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 93.73 107 106 100 102 108
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.42 2.51 2.56 2.62 2.45 2.74
ارزش بودجه دولت 6331.00 82047 82047 82047 82047 90115 2019-12
بودجه دولت 0.90 -9 -9 -6.6 -9 -6.6 2019-12
بازار سهام 8873.16 8476 8292 8112 8664 7753
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.80 89.5 89.5 92.5 89.5 92.5 2019-12
پول 3.65 3.66 3.67 3.68 3.65 3.7
تولید نفت خام 1530.00 1800 1950 1850 1750 1800 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 112531.50 109278 109278 109278 109278 116726
تولید ناخالص داخلی سرانه 63222.10 61394 61394 61394 61394 65578
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 206582.00 199104 204209 206211 198203 210540 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76687.00 71414 73245 73963 71091 75516
تورم مواد غذایی 1.21 1.4 1.5 1.5 1.2 1.3 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -25.10 3.8 3.8 3.8 3.1 1.5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 201.00 201 201 207 201 207 2019-12
جمعیت 2.71 2.73 2.73 2.76 2.73 2.76 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 4.3 4.3 2.5 4.3 2.5 2019-12
درآمدهای دولت 214749.00 267000 267000 267000 267000 267000 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.13 129 128 97.93 126 131
شاخص PMI تولید 39.00 46 48 50 44 51.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.19 110 101 99.54 105 103 2020-04
صادرات 15913.00 27982 28375 28664 27430 29143 2020-03
عرضه پول M2 617107.00 712079 761743 811407 662415 960399 2020-03
قیمت گازوئیل 0.27 0.4 0.38 0.36 0.42 0.34 2020-05
قیمت تولید 49.20 63.73 66.54 62.18 64.03 67.53 2020-03
میزان رشد وام 15.97 7.9 5.9 6.5 9.5 7.9 2020-04
موازنه تجاری 7587.00 19232 15770 19414 18630 16450 2020-03
نرخ تورم -1.33 -0.5 -0.5 -0.1 -1.5 -0.1 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 1.5 1.5 1.5 -3.2 1.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00 0 0 0 0 0 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.60 -1.1 2 3 -2 3.1 2019-12
نرخ تورم -3.06 1.9 2 2.1 -2.9 2.1 2020-04
نرخ بهره 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.5 2020-05
نرخ تامین اجتماعی 0.00 0 0 0 0 0 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00 0 0 0 0 0 2019-12
نرخ بیکاری 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 2019-12
واردات 8326.00 8750 9050 9250 8800 9650 2020-03
ورود توریست 1819.00 1600 1600 1600 1600 1400
هزینه های دولت 110645.00 110036 112858 113964 109539 116356 2018-12
هزینه های مصرف کننده 157900.00 152775 156692 158229 152084 161550 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی