شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو پرو
 • نرخ فعلی : 15,400.12
 • بالاترین قیمت روز : 15,400.12
 • پایین ترین قیمت روز : 15,400.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 15,400.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۱:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 15,349.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 50.82
 • نرخ فعلی : 3.4304
 • بالاترین قیمت روز : 3.4304
 • پایین ترین قیمت روز : 3.4217
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3.4304
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۸:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 3.4303
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001
 • نرخ فعلی : 3.7666
 • بالاترین قیمت روز : 3.7666
 • پایین ترین قیمت روز : 3.7367
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 3.7387
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۸:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 3.7388
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0278
 • نرخ فعلی : 3.757
 • بالاترین قیمت روز : 3.757
 • پایین ترین قیمت روز : 3.757
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 3.757
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
سول پرو / پزوی کلمبیا تقاضا 1086.35 1086.75 1084.38 1105.08 16.45 1.51% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۹
رئال برزیل / سول پرو تقاضا 0.6387 0.6378 0.6285 0.6392 0.01 1.62% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۸
سول پرو / رئال برزیل تقاضا 1.5668 1.5691 1.5658 1.5926 0.03 1.64% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۸
سول پرو / پزو شیلی تقاضا 233.47 233.44 233.11 235.07 1.51 0.65% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۸
یورو / سول پرو تقاضا 3.7666 3.7652 3.7367 3.7666 0.03 0.74% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۲۸

شاخص های بورس پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima General 15400.12 - 15400.12 15400.12 50.82 0.33% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۶:۰۱
S&P Lima Corporate Gov 158.8 - 158.8 158.8 1.02 0.65% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۶:۰۱
S&P Lima Select 19370.84 - 19370.84 19370.84 60.73 0.31% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۶:۰۱
S&P Peru Select 405.89 - 405.89 405.89 1.77 0.44% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۶:۰۱
FTSE Peru 79.07 - 79.07 79.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ساعت ۶:۰۰

بازار سهام پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bco Continenta 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۱:۴۴
Credicorp 149.75 - 149.75 149.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۱:۴۴
Cerro Verde 14.55 - 14.55 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۱:۴۴
Alicorp 6.86 - 6.86 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۱:۴۴
Volcan Cmp Min 0.289 - 0.289 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۱۱:۴۴

بازار اوراق قرضه پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 20Y 4.785 - 4.785 4.785 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۶:۳۰
Peru 30Y 5 - 5 5 0.30 6.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۶:۳۰
Peru 5Y 1.765 - 1.765 1.765 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۶:۳۰
Peru 2Y 0.505 - 0.505 0.505 0.11 26.57% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۶:۳۰
Peru 15Y 4.535 - 4.535 4.535 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۶:۳۰

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 23.09 - 23.09 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۶:۰۰
Horizons Marijuana Life Sciences 6.2 - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۲۱:۰۱
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 101.28 - 101.28 101.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۴

شاخص‌های اقتصادی پرو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 108769 6 : 111698 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

132.77 2020 03 133 100 : 136 ماهیانه

Gold Production

0 2020 02 9795 0 : 22604 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 05 3244 0 : 3456 روزانه 2020-05

Coronavirus Recovered

0 2020 05 44848 0 : 49795 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 68 39 : 76 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1025133 378792 : 1276429 سه ماهه

افراد شاغل

3655.00 2020 03 4998 3413 : 5037 ماهیانه 2020-04

افراد بیکار

360.70 2020 03 380 269 : 471 ماهیانه 2020-04

اندازه اصل تورم

1.77 2020 04 1.76 0.6 : 157 ماهیانه 2020-04

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.00 2020 05 5.43 3.67 : 10.03 روزانه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 02 376365 50535 : 380470 ماهیانه 2020-03

ارزش بودجه دولت

-3132.10 2020 04 -3045 -10723 : 4782 ماهیانه 2020-04

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 65

اطمینان کسب و کار

21.80 2020 03 48.2 21.8 : 75.3 ماهیانه 2020-03

بودجه دولت

-3.50 2018 12 -3.2 -8.11 : 3.1 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

26.80 2018 12 25.4 20 : 49 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

80356.00 2020 03 79956 9121 : 82479 سه ماهه 2020-03

بازار سهام

15400.12 2020 05 15349 8878 : 21516 روزانه

پول

3.43 2020 05 3.42 1.12 : 3.66 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

6567.00 2019 12 6715 4097 : 9681 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

6194.00 2019 12 7940 3533 : 9467 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از ساخت

14454.00 2019 12 17420 12009 : 19138 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

15036.00 2019 12 16866 10658 : 17484 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

2518.00 2019 12 2519 1349 : 2598 سه ماهه

تولید نفت خام

0 2020 01 60 34.66 : 140 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی از خدمات

12057.00 2019 12 14535 7351 : 15557 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

12794.21 2018 12 12518 5133 : 12794 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

6453.92 2018 12 6315 2589 : 6454 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

123111.36 2020 03 143699 33935 : 143699 سه ماهه 2020-03

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 -1426 -6238 : 6051 سه ماهه

تورم مواد غذایی

1.70 2020 04 2.03 -2.57 : 10.72 ماهیانه 2020-04

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

7284.00 2019 12 7538 3870 : 7722 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

79150.41 2020 04 80851 4125 : 81853 ماهیانه 2020-04

تولید صنعتی

5.10 2020 01 -5.37 -43.1 : 51.79 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

23520.41 2019 12 31804 4496 : 35764 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

6837.00 2019 12 7329 3225 : 8037 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

220.00 2019 12 222 2.57 : 222 سالیانه 2019-12

تولید مس

153870.28 2020 02 190841 5300 : 230388 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 03 95 8 : 112 ماهیانه

جمعیت

32.50 2019 12 32.16 9.93 : 32.5 سالیانه 2019-12

حواله

494.00 2020 03 851 21.75 : 851 سه ماهه 2020-03

حداقل دستمزد

930.00 2020 03 930 1 : 931 ماهیانه 2020-03

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.50 2019 12 -1.7 -9.5 : 3.31 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-1444.00 2020 03 -26.1 -3166 : 1347 سه ماهه 2020-03

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 1200 1120 : 1250 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

3830.00 2018 12 4190 3690 : 4190 سالیانه

دستمزد

1664.00 2020 04 1573 732 : 1887 ماهیانه 2020-04

درآمدهای دولت

0 2020 04 8703 0 : 14089 ماهیانه 2020-04

ذخایر طلا

0 2020 03 34.68 34.21 : 34.7 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

73735.00 2020 04 68150 -352 : 73735 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 105 40 : 105 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 63 60 : 86 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 02 97.45 51.38 : 116 ماهیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 03 3107 -2357 : 5304 سه ماهه 2020-03

سرعت اینترنت

0 2017 03 5558 750 : 6232 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

120.30 2020 03 120 99.31 : 120 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 35 33 : 45 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 2.95 2.54 : 3.93 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 61.26 3.86 : 61.66 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-16.26 2020 02 2.98 -2.86 : 14.08 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

133.83 2020 04 134 0 : 134 ماهیانه 2020-04

صادرات

2347.50 2020 02 3895 16.6 : 4608 ماهیانه 2020-03

ضریب اطمینان مصرف کننده

90.00 2019 08 95 80 : 121 ماهیانه امتیاز

عرضه پول M0

0 2020 02 52145 592 : 53357 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 02 225308 1535 : 230831 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 103745 0 : 105520 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

0.90 2020 03 0.91 0.55 : 1.63 ماهیانه 2020-03

قیمت واردات

0 2020 03 119 55.22 : 130 ماهیانه 2020-03

قیمت مصرف کننده اصلی

137.22 2020 04 137 8.45 : 137 ماهیانه 2020-04

قیمت صادرات

0 2020 03 112 32.53 : 150 ماهیانه 2020-03

قیمت تولید

108.27 2020 03 108 0 : 109 ماهیانه 2020-04

موازنه تجاری

-252.30 2020 02 287 -676 : 1290 ماهیانه 2020-03

مخارج نظامی

2689.00 2018 12 2666 793 : 10089 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 19 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-5.00 2019 12 0.9 -1.2 : 3.9 سه ماهه 2020-03

نرخ وام بانکی

0.67 2020 04 0.71 0.45 : 58.3 ماهیانه 2020-04

نرخ تورم

0.10 2020 04 0.65 -2.86 : 397 ماهیانه 2020-04

نرخ مالیات شرکت

29.50 2020 12 29.5 27 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-3.40 2020 03 1.8 -20.94 : 21.05 سه ماهه 2020-03

نرخ اشتغال

91.00 2020 03 92.9 88.7 : 94.6 ماهیانه 2020-04

نرخ تورم

1.72 2020 04 1.82 -1.11 : 12377 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره بین بانکی

2.68 2020 05 2.68 0.04 : 552 روزانه 2020-05

نرخ بهره

0.25 2020 05 0.25 0.25 : 8.9 روزانه 2020-05

نرخ بهره سپرده

2.65 2016 12 2.29 1.54 : 2440 سالیانه 2016-12

نرخ بیکاری

9.00 2020 03 7.1 5.6 : 13 ماهیانه 2020-05

واردات

2599.80 2020 02 3611 16.3 : 4012 ماهیانه 2020-03

وام به بخش خصوصی

209584.26 2020 04 205431 31414 : 209584 ماهیانه 2020-04

ورود توریست

4371787.00 2019 12 4419430 216534 : 4419430 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

83341.54 2019 12 89687 23229 : 90583 سه ماهه 2020-03

هزینه زندگی انفرادی

995.00 2018 12 995 995 : 995 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1710.00 2018 12 1710 1710 : 1710 سالیانه

هزینه های دولت

13274.41 2020 03 19302 3117 : 20204 سه ماهه 2020-03

هزینه های مالی

0 2020 04 9990 0 : 14364 ماهیانه 2020-04
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 132.77 133 135 136 138 139
افراد شاغل 3655.00 4890 4950 4850 4840 4900 2020-04
افراد بیکار 360.70 325 345 420 350 350 2020-04
اندازه اصل تورم 1.77 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
ارزش بودجه دولت -3132.10 1400 1150 1150 1400 1150 2020-04
اطمینان کسب و کار 21.80 40 45 47 38 50 2020-03
بودجه دولت -3.50 -7 -7 -5.5 -7 -5.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 30 30 30 30 29 2018-12
بدهی خارجی 80356.00 83900 83900 83900 76946 83649 2020-03
بازار سهام 15400.12 14850 14606 14367 15098 13888
پول 3.43 3.45 3.46 3.47 3.43 3.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6567.00 6648 6797 6879 9439 7049 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6194.00 7861 9054 9162 7830 9389 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14454.00 17246 18515 18737 17400 19200
تولید ناخالص داخلی از معادن 15036.00 16697 17536 17746 15917 18185
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2518.00 2494 2606 2637 2494 2702
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12057.00 14390 15604 15790 13826 16181
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12794.21 12821 12821 12821 12821 13520
تولید ناخالص داخلی سرانه 6453.92 6467 6467 6467 6467 6820
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 123111.36 136784 144130 145854 133918 149462 2020-03
تورم مواد غذایی 1.70 1.9 2.1 2.3 1.7 2.2 2020-04
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7284.00 7463 7738 7831 7529 8024
تسهیلات اعتباری خریدار 79150.41 77222 80787 83080 73836 83776 2020-04
تولید صنعتی 5.10 3.3 3.3 3.3 3.1 2.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23520.41 31486 35339 35762 30142 36647
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6837.00 7256 8061 8158 6484 8359
تولید ناخالص داخلی 220.00 225 225 228 220 228 2019-12
تولید مس 153870.28 212000 235000 218000 200000 240000
جمعیت 32.50 32.7 32.82 32.82 32.7 33.15 2019-12
حواله 494.00 900 940 940 910 940 2020-03
حداقل دستمزد 930.00 930 930 930 930 970 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -2 -2 -2 -2 -2.1 2019-12
حساب جاری -1444.00 -1300 -560 -1250 -1000 -120 2020-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830.00 4350 4350 4500 4350 4500
دستمزد 1664.00 1680 1700 1700 1680 1700 2020-04
ذخایر ارزی 73735.00 76000 76500 76500 74000 78000 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.30 120 122 122 120 125
شاخص اقتصادی مقدم -16.26 -0.5 1.5 1.9 -3 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133.83 135 135 137 135 138 2020-04
صادرات 2347.50 4130 4750 4650 4250 4750 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 98 97 98 95 97 امتیاز
قیمت گازوئیل 0.90 0.82 0.78 0.74 0.86 0.7 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 137.22 132 134 134 132 134 2020-04
قیمت تولید 108.27 109 109 109 109 109 2020-04
موازنه تجاری -252.30 780 1130 850 1100 1130 2020-03
مخارج نظامی 2689.00 2670 2670 2670 2670 2690
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.00 -3 -1 1.6 -1.5 2.3 2020-03
نرخ وام بانکی 0.67 0.71 0.71 0.71 0.71 1.46 2020-04
نرخ تورم 0.10 0.1 0.4 0.3 0.4 0.4 2020-04
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 -2 0.3 1.5 -5 3.7 2020-03
نرخ اشتغال 91.00 93.8 93.3 93.3 93.5 93.1 2020-04
نرخ تورم 1.72 1.8 1.9 2.1 1.8 2.4 2020-04
نرخ بهره بین بانکی 2.68 2.85 2.85 2.85 2.85 3.6 2020-05
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1 2020-05
نرخ بهره سپرده 2.65 2.65 2.9 2.65 2.65 2.9 2016-12
نرخ بیکاری 9.00 9.5 9.5 9.3 9.8 9.5 2020-05
واردات 2599.80 3350 3670 3800 3150 3710 2020-03
وام به بخش خصوصی 209584.26 192906 199189 201001 187672 206559 2020-04
ورود توریست 4371787.00 4390000 4390000 4390000 4390000 4450000
هزینه های مصرف کننده 83341.54 88790 87947 88999 88319 91201 2020-03
هزینه زندگی انفرادی 995.00 950 950 1000 950 1000
هزینه زندگی خانواده 1710.00 1740 1740 1780 1740 1740
هزینه های دولت 13274.41 14674 19668 19904 13809 20396 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی