شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ نروژ
 • نرخ فعلی : 498.29
 • بالاترین قیمت روز : 499.57
 • پایین ترین قیمت روز : 497.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 498.29
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 10.8242 (NOK)
 • بالاترین قیمت روز : 10.8242
 • پایین ترین قیمت روز : 10.7877
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10.7965
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۵:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 10.7943
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0299
 • نرخ فعلی : 9.744 (NOK)
 • بالاترین قیمت روز : 9.744
 • پایین ترین قیمت روز : 9.7143
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9.7367
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 9.724
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02
 • نرخ فعلی : 0.582 (NOK)
 • بالاترین قیمت روز : 0.622
 • پایین ترین قیمت روز : 0.572
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.582
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
کرون نروژ / دلار باربادوس تقاضا 0.2068 0.2067 0.2067 0.2097 0.00 1.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
کرون نروژ / رئال برزیل تقاضا 0.5492 0.5485 0.5479 0.5502 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
دلار استرالیا / کرون نروژ تقاضا 6.4949 6.4855 6.4781 6.4949 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
کرون نروژ / پزوی آرژانتین تقاضا 7.0503 7.0498 7.0437 7.0548 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲
دلار کانادا / کرون نروژ تقاضا 7.0784 7.0717 7.0598 7.0784 0.02 0.26% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۴۲

شاخص های بورس نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OSE Benchmark 796.77 - 793.6 797.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
Oslo OBX 717.05 - 715.6 718.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
OBX Price 398.16 - 397.25 399.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Oslo 20 498.29 - 497.51 499.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
Oslo All Share 872.22 - 869.61 876.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 141.15 - 141.15 143.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۴۸
Telenor 147.4 - 146.35 147.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۴۸
DnB 132.2 - 131.55 132.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۴۸
Norsk Hydro 24.68 - 24.51 24.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۴۸
Aker BP 156.15 - 156.15 158.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۴۸

بازار اوراق قرضه نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 2Y 0.131 - 0.12 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
Norway 5Y 0.245 - 0.225 0.276 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹:۰۱
Norway 10Y 0.582 - 0.572 0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹:۰۱
Norway 6M -0.001 - -0.001 -0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲:۰۱
Norway 9M 0.011 - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Global II 2185.33 - 2185.33 2185.33 17.08 0.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DNB High Yield 913.049 - 913.049 913.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki B 807.794 - 807.794 822.239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki C 547.762 - 547.762 554.835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki C 772.119 - 772.119 785.396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 68.03 - 68.03 68.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹:۳۰
XACT Derivative Bear 32.17 - 31.52 32.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹:۳۰
XACT Derivative Bull 133 - 133 134.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹:۳۰
XACT OBX NOK 68.36 - 68.36 69.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۹:۰۱

شاخص‌های اقتصادی نروژ + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Medical Doctors

0 2018 12 5.38 4.6 : 5.53 سالیانه 2018-12

Coronavirus Cases

0 2020 05 8383 1 : 8401 روزانه 2020-05

Hospital Beds

0 2017 12 3.68 3.6 : 7.27 سالیانه 2017-12

Nurses

0 2018 12 20.8 18.93 : 20.83 سالیانه 2018-12

Coronavirus Deaths

0 2020 05 235 0 : 236 روزانه 2020-05

Coronavirus Recovered

0 2020 05 32 1 : 32 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

110.10 2020 04 111 19.5 : 117 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 7 6 : 10 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 2550734 1631719 : 3708569 سه ماهه

افراد بیکار

75150.00 2020 02 75670 38220 : 188587 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

0 2020 02 2737 1991 : 2747 ماهیانه 2020-03

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.61 2020 05 0.6 0.28 : 13.01 روزانه

اطمینان کسب و کار

-17.50 2020 03 -0.2 -22.9 : 20.1 سه ماهه 2020-03

اندازه اصل تورم

2.80 2020 04 2.1 -0.1 : 3.7 ماهیانه 2020-04

استخدام تمام وقت

0 2019 12 1961 1559 : 1961 سه ماهه 2019-12

ارزش بودجه دولت

-22430.00 2020 03 6390 -60215 : 198910 سه ماهه 2020-03

استفاده از ظرفیت

0 2019 12 79.4 76.2 : 85.5 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 99

استخراج معدن

0 2020 03 -7.5 -28.2 : 69 ماهیانه

بدهی های دولت

0 2019 12 593957 8631 : 734596 سه ماهه 2019-12

بهره وری

0 2020 03 106 57.16 : 106 سه ماهه 2020-03

بودجه دولت

6.40 2019 12 7.8 3.1 : 18.6 سالیانه 2019-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

275.30 2018 12 288 195 : 299 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 12 104 40.4 : 105 سه ماهه 2019-12

بازار سهام

872.22 2020 05 886 13.97 : 1080 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 12 5631357 0 : 5733170 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

40.60 2019 12 39.4 28.7 : 53.7 سالیانه 2019-12

بدهی خانوار به درآمد

0 2018 12 199 119 : 202 سالیانه 2018-12

پست های خالی شغلی

0 2019 12 65800 1395 : 84500 سه ماهه 2019-12

پول

9.69 2020 05 9.78 4.94 : 12.12 روزانه

پس انداز های شخصی

9.00 2019 12 7.7 -2 : 12.9 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

51628.00 2020 03 52903 21411 : 52903 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

5278.00 2020 03 5273 2759 : 6172 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از ساخت

55131.00 2020 03 55947 39709 : 59063 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

52586.00 2020 03 51528 22758 : 52586 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

5707.00 2020 03 5698 3107 : 6054 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

1276.00 2020 03 1340 668 : 2071 سه ماهه

تولید نفت خام

1682.00 2020 01 1785 2 : 3417 ماهیانه 2020-01

تولیدات صنعتی

1.40 2020 03 2.5 -9.3 : 12.3 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

450.00 2019 12 435 5.16 : 524 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص ملی

901222.00 2020 03 930025 55200 : 930228 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

65441.40 2018 12 64965 42814 : 65441 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

92121.40 2018 12 91451 23184 : 92121 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

843590.00 2020 03 856848 304538 : 856848 سه ماهه 2020-03

تسهیلات اعتباری خریدار

3662716.00 2020 03 3649811 448169 : 3662716 ماهیانه 2020-03

تغییر قیمت تولید کننده

-16.10 2020 04 -12.6 -18.7 : 33.9 ماهیانه 2020-04

تغییرات سالیانه خرده فروشی

3.80 2020 04 1.3 -4.4 : 8.9 ماهیانه 2020-04

تغییر اشتغال

0 2019 12 0.3 -0.9 : 1.5 سه ماهه 2019-12

تولید فولاد

0 2020 03 51.83 0 : 97 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 03 10855527 6389 : 11161340 ماهیانه 2020-03

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

4.80 2020 04 -0.9 -9 : 15.4 ماهیانه 2020-04

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

213672.00 2020 03 225183 71387 : 225478 سه ماهه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 03 20172 -1493 : 58517 سه ماهه

تولید صنعتی

-1.30 2020 03 0.6 -10.4 : 8.9 ماهیانه

تولید صنعتی

7.60 2020 03 5.4 -13.1 : 15.4 ماهیانه

تورم مواد غذایی

4.40 2020 04 2.7 -7.1 : 19.9 ماهیانه 2020-04

تولید الکتریسیته

0 2019 12 12867 6653 : 16376 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2020 03 12639 4089 : 19014 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2020 03 2016 761 : 5266 ماهیانه 2020-03

جمعیت

5.33 2019 12 5.3 3.57 : 5.33 سالیانه 2019-12

حساب جاری

19073.00 2019 12 19073 -16087 : 122200 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

7.10 2018 12 4.6 -6.1 : 16.2 سالیانه 2018-12

خطوط نفت خام

0 2020 04 14 6 : 25 ماهیانه

خانه های مسکونی نوساز

0 2020 03 2331 1137 : 4113 ماهیانه 2020-03

دستمزد

46940.00 2019 12 45900 20126 : 47220 سه ماهه 2019-12

دستمزد در تولید

111.00 2020 03 108 78.9 : 152 سه ماهه 2020-03

درخواست پناهندگی

0 2019 12 200 120 : 8570 ماهیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2020 03 354820 50596 : 404678 سه ماهه 2020-03

درآمد قابل تصرف شخص

395728.00 2019 12 387699 165112 : 395728 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

0 2020 04 741729 21053 : 741729 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 7 3 : 14 سالیانه

رشد دستمزد

2.78 2020 03 3.46 1.07 : 18.56 سه ماهه 2020-03

رتبه رقابتی

0 2019 12 16 11 : 17 سالیانه

رابطه مبادله

96.52 2020 03 94.46 75.84 : 116 سه ماهه

سن بازنشستگی مردان

62.00 2019 12 62 62 : 62 سالیانه 2019-12

سن بازنشستگی زنان

62.00 2019 12 62 62 : 62 سالیانه 2019-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 24025 -220006 : 118173 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 23633 4055 : 23633 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

113.20 2020 04 112 21 : 115 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 84 79 : 91 سالیانه

شاخص مسکن

0 2020 03 115 17.8 : 119 سه ماهه 2020-03

شاخص رقابتی

0 2019 12 78.16 5.14 : 78.94 سالیانه

شاخص PMI تولید

42.00 2020 04 41.4 36.9 : 64.1 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-2.10 2020 03 0 -2.1 : 1.2 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.15 0 : 4.71 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

111.70 2020 04 111 5.09 : 112 ماهیانه 2020-04

صادرات

58756.00 2020 04 70268 449 : 98223 ماهیانه 2020-04

ضریب اطمینان مصرف کننده

-7.60 2020 06 4.7 -17.4 : 34.9 سه ماهه 2020-06

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 105 19.12 : 108 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M2

0 2020 03 2362319 17026 : 2491590 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M0

0 2020 03 76615 33111 : 270012 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M1

0 2020 03 2177517 66049 : 2302630 ماهیانه 2020-03

فروش خانه جدید

0 2019 11 27115 23104 : 35670 ماهیانه

فروش اسلحه

0 2018 12 153 1 : 278 سالیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

111.50 2020 04 110 82.3 : 112 ماهیانه 2020-04

قیمت گازوئیل

1.33 2020 04 1.46 1.19 : 2.63 ماهیانه 2020-04

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

112.30 2020 04 112 69.2 : 112 ماهیانه 2020-04

قیمت واردات

0 2019 12 147 71.76 : 154 سه ماهه 2020-03

قیمت صادرات

0 2020 03 145 57.64 : 149 سه ماهه 2020-03

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 679 532 : 699 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

96.70 2020 04 100 16.71 : 124 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

0 2019 12 -23983 -61109 : 189108 سه ماهه 2019-12

میزان رشد وام

4.60 2020 04 4.7 -4.4 : 24.2 ماهیانه 2020-04

موازنه تجاری

3249.00 2020 04 1275 -5680 : 48677 ماهیانه 2020-04

مخارج نظامی

0 2018 12 6466 857 : 6824 سالیانه

مخارج خانوار

2.50 2020 04 -4.2 -10.9 : 16.1 ماهیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

51.80 2019 12 49.2 40.6 : 55.8 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-1.50 2020 03 1.5 -2.6 : 4 سه ماهه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.10 2020 03 1.8 -4.4 : 10.2 سه ماهه 2020-03

نرخ تورم

0.40 2020 04 0 -1.72 : 5.45 ماهیانه 2020-04

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 81.5 81.3 : 86.1 سالیانه 2018-12

نرخ وام

1.00 2020 05 1.25 1 : 10 ماهیانه 2020-05

نرخ تورم

0.80 2020 04 0.7 -1.8 : 18.9 ماهیانه 2020-04

نرخ مشارکت نیروی کار

70.20 2020 03 70.5 60.2 : 74.1 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

22.00 2020 12 22 22 : 50.8 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

38.20 2020 12 38.2 38.2 : 55.3 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی

22.30 2020 12 22.3 4.4 : 24.5 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

0.00 2020 05 0.25 0 : 11 روزانه 2020-05

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

8.20 2020 12 8.2 4.4 : 8.2 سالیانه 2020-12

نرخ اشتغال

0 2019 12 68.6 63 : 71.8 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

0.28 2020 05 0.28 0.26 : 27.21 روزانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

14.10 2020 12 14.1 12.8 : 16.7 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

-1.00 2020 05 -0.75 -1 : 1.25 ماهیانه 2020-05

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 12 0.8 0.3 : 2 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 02 9.9 6.8 : 15.7 ماهیانه 2020-02

نرخ بیکاری

3.60 2020 03 3.5 2.4 : 5.1 ماهیانه 2020-03

وام به بخش خصوصی

0 2020 03 1870065 275742 : 1904752 ماهیانه 2020-03

ورشکستگی

0 2020 03 418 43 : 595 ماهیانه 2020-03

واردات

55507.00 2020 04 68993 696 : 83880 ماهیانه 2020-04

هزینه های کار

125.10 2020 03 127 53.4 : 140 سه ماهه 2020-03

هزینه های دولت

207825.00 2020 03 206026 69603 : 207825 سه ماهه 2020-03

هزینه های مالی

0 2020 03 348430 74482 : 383877 سه ماهه 2020-03

هزینه های مصرف کننده

368297.00 2020 03 382237 125359 : 383629 سه ماهه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 110.10 113 118 113 112 120
افراد بیکار 75150.00 170000 165000 151000 175000 125250 2020-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.61 0.68 0.7 0.72 0.65 0.77
اطمینان کسب و کار -17.50 -16 -12 -8 -20 -4 2020-03
اندازه اصل تورم 2.80 -1.8 2.2 2.2 -1.9 2.1 2020-04
ارزش بودجه دولت -22430.00 1245 -4490 -4490 1245 -11660 2020-03
بودجه دولت 6.40 0.5 0.5 1 0.5 1 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275.30 262 262 262 262 255
بازار سهام 872.22 848 829 811 866 774
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.60 38 38 39.5 38 39.5 2019-12
پول 9.69 9.88 9.94 9.99 9.82 10.11
پس انداز های شخصی 9.00 7.7 7.6 7.6 7.7 7.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51628.00 50530 50469 51008 49496 52084 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5278.00 5131 5030 5215 5041 5191 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55131.00 53388 53373 54469 52720 55081
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52586.00 49026 49158 51955 48197 50731
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5707.00 5443 5436 5639 5276 5610
تولید ناخالص داخلی از معادن 1276.00 1298 1278 1261 1153 1319
تولید نفت خام 1682.00 1500 1550 1550 1450 1800 2020-01
تولیدات صنعتی 1.40 -0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
تولید ناخالص داخلی 450.00 470 470 495 470 495 2019-12
تولید ناخالص ملی 901222.00 811244 887244 890407 817585 915636
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441.40 66300 66300 63554 66300 63206
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121.40 93000 93000 94500 93000 94500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 843590.00 806931 817433 833467 794529 843591 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3662716.00 3434696 3461449 3618763 3342637 3572215 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده -16.10 -2 2 2 -6 2.2 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.80 2.1 2 2 1.9 2.2 2020-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.80 0.2 0.6 0.6 0.5 0.5 2020-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 213672.00 215806 217398 225145 205866 224354
تولید صنعتی -1.30 2.2 1.9 1.9 2.6 1.9
تولید صنعتی 7.60 2.4 2.5 2.5 2.3 2
تورم مواد غذایی 4.40 1 1.4 1.8 0.5 2.1 2020-04
جمعیت 5.33 5.38 5.38 5.42 5.38 5.42 2019-12
حساب جاری 19073.00 47200 51200 51200 57500 59100 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.10 7.2 7.2 7.9 7.2 7.9 2018-12
دستمزد 46940.00 47507 47552 47552 48878 49264 2019-12
دستمزد در تولید 111.00 109 111 111 114 115 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 395728.00 370640 377525 390979 359344 389605 2019-12
رشد دستمزد 2.78 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 2020-03
رابطه مبادله 96.52 109 109 109 109 109
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.20 111 114 114 112 116
شاخص PMI تولید 42.00 45 50 51.5 41 52.5
شاخص اقتصادی مقدم -2.10 3.4 0.6 0.5 -8.6 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.70 109 113 113 109 115 2020-04
صادرات 58756.00 71700 79900 79900 66500 86400 2020-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.60 -17 -12 -7 -40 -3 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 111.50 107 112 113 107 114 2020-04
قیمت گازوئیل 1.33 1.5 1.42 1.35 1.58 1.28 2020-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112.30 110 114 114 110 116 2020-04
قیمت تولید 96.70 105 116 102 102 118 2020-04
میزان رشد وام 4.60 5.1 6.2 6.2 5 7 2020-04
موازنه تجاری 3249.00 8500 18900 21700 10500 17200 2020-04
مخارج خانوار 2.50 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 56 56 54 56 54 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 3.4 2.5 1.7 -10.5 0.9 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 -8.8 -4.6 -1.2 -11.7 3.2 2020-03
نرخ تورم 0.40 0.5 0.2 0.2 0.3 0.1 2020-04
نرخ وام 1.00 1 1 1 1 1.25 2020-05
نرخ تورم 0.80 -1.6 1.7 1.7 -1.5 1.9 2020-04
نرخ مشارکت نیروی کار 70.20 70.8 70.9 70.9 70.5 71 2020-03
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 2020-12
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75 2020-05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 0.28 0.44 0.44 0.44 0.44 0.69 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 2020-12
نرخ بهره سپرده -1.00 -1 -1 -1 -1 -0.75 2020-05
نرخ بیکاری 3.60 27 26.8 22 23.2 12 2020-03
واردات 55507.00 63200 58200 58200 56000 66200 2020-04
هزینه های کار 125.10 131 131 131 145 136 2020-03
هزینه های دولت 207825.00 195578 196139 203129 191501 202415 2020-03
هزینه های مصرف کننده 368297.00 367581 366873 379948 360072 378613 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی