شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی مالزی
 • نرخ فعلی : 1,369.76
 • بالاترین قیمت روز : 1,370.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,367.14
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,367.14
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۰:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,361.39
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.37
 • نرخ فعلی : 4.34 (MYR)
 • بالاترین قیمت روز : 4.358
 • پایین ترین قیمت روز : 4.3355
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4.358
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۲:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 4.35
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
 • نرخ فعلی : 4.7189 (MYR)
 • بالاترین قیمت روز : 4.7244
 • پایین ترین قیمت روز : 4.7003
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4.7003
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۷:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 4.727
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0081
 • نرخ فعلی : 3.397 (MYR)
 • بالاترین قیمت روز : 3.401
 • پایین ترین قیمت روز : 3.397
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 3.401
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۱:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 3.396
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.001

بازارهای ارزی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MXN/MYR Ask 0.1812 0.1811 0.1805 0.1821 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۷
NOK/MYR Ask 0.4198 0.421 0.4198 0.4255 0.00 1.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۷
PLN/MYR Ask 1.0363 1.0351 1.0351 1.0444 0.01 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۷
RUB/MYR Ask 0.0587 0.0585 0.0579 0.0589 0.00 1.38% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۷
SEK/MYR Ask 0.4308 0.4302 0.4302 0.433 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۷

شاخص های بورس مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1369.76 1368.41 1367.14 1370.63 8.37 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
Malaysia ACE 4179.7 4163.45 4150.68 4185.95 94.03 2.30% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
FTSE BM Mid 70 11051.43 11078.04 11051.43 11143.33 50.94 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
Malaysia Top 100 9360.8 9357.87 9357.87 9377.27 54.09 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
FTSE Malaysia 188.52 - 188.52 188.52 1.25 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۰

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Barakah Offshore Petroleum 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۸
Nexgram 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۸
Eduspec 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۸
Eversafe Rubber 0.195 - 0.19 0.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۸
PeterLabs 0.19 - 0.19 0.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۸

بازار اوراق قرضه مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 5Y 2.986 2.982 2.97 2.986 0.01 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Malaysia 7Y 3.315 3.306 3.283 3.315 0.05 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۰
Malaysia 3Y 2.619 2.621 2.608 2.621 0.01 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia 10Y 3.397 3.399 3.397 3.401 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia 20Y 3.902 3.899 3.898 3.902 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.753 - 0.753 0.753 0.01 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Affin Hwang Select Income Fund 0.678 - 0.678 0.678 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Affin Hwang Select Cash Fund 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.869 - 0.869 0.869 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.243 - 1.243 1.243 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIMB China 50 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۰
MyETF MSCI Sea Islamic Dividend 0.44 - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۰
TradePlus S&P New China Tracker 5.8 - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۳۰
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.48 - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۰
CIMB FTSE ASEAN 40 Malaysia 1.34 - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰

شاخص‌های اقتصادی مالزی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 3793 3 : 3963 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

122.60 2020 02 122 99.4 : 123 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 04 1241 26 : 1321 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 62 0 : 63 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 15 6 : 24 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1654177 681617 : 2205250 سه ماهه

افراد شاغل

0 2020 01 15286 5625 : 15318 ماهیانه 2020-01

اندازه اصل تورم

1.30 2020 02 1.7 -0.2 : 3.6 ماهیانه 2020-02

اوراق قرضه دولتی ده ساله

3.38 2020 04 3.37 2.77 : 5.35 روزانه

افراد بیکار

511.70 2020 01 517 210 : 535 ماهیانه 2020-01

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 66

ارزش بودجه دولت

-25.70 2019 09 -3230 -10914 : 11959 سه ماهه 2019-09

اطمینان کسب و کار

85.50 2019 12 70 70 : 126 سه ماهه 2019-12

استخراج معدن

-3.90 2020 01 -4.9 -20.3 : 16.2 ماهیانه

بودجه دولت

-3.70 2018 12 -3 -6.7 : 2.4 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

51.80 2018 12 50.7 31.8 : 80.74 سالیانه 2018-12

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

68.00 2019 09 67.8 48.7 : 69.8 سه ماهه 2019-09

بازار سهام

1368.73 2020 04 1370 170 : 1896 روزانه

بدهی خارجی

946292.04 2019 12 916441 9063 : 946292 سه ماهه 2019-12

پول

4.34 2020 04 4.34 2.43 : 4.88 روزانه

پست های خالی شغلی

217432.00 2019 12 244676 7850 : 745205 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

26431.00 2019 12 23003 20435 : 27542 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

24473.00 2019 12 28029 19362 : 28029 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

216720.00 2019 12 208165 99821 : 216720 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

369878.00 2019 12 360136 130630 : 369878 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

81745.00 2019 12 79938 45868 : 81745 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

16582.00 2019 12 16950 6464 : 17207 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

28176.40 2018 12 27272 10557 : 28176 سالیانه

تولیدات صنعتی

-0.04 2020 01 -0.4 -5 : 7.2 ماهیانه

تولید نفت خام

607.00 2019 12 632 489 : 791 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص ملی

359.50 2019 12 353 127 : 360 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

370.00 2019 12 359 1.9 : 370 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

12109.50 2018 12 11721 1354 : 12110 سالیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-2.00 2020 01 4.2 -5.3 : 5.3 ماهیانه 2020-01

تغییر قیمت تولید کننده

0.90 2020 01 3.5 -18.2 : 22.5 ماهیانه 2020-01

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

80297.00 2019 12 82144 27407 : 86850 سه ماهه

تولید صنعتی

2.10 2020 01 3.4 -44.4 : 38.5 ماهیانه

ترازنامه بانک

2832525.30 2020 01 2785108 1022141 : 2794439 ماهیانه 2850000

تغییرات سالیانه خرده فروشی

6.70 2020 01 7 5.9 : 14.8 ماهیانه 2020-01

ترازنامه بانک مرکزی

448938.79 2020 01 451647 2221 : 506381 ماهیانه 460000

تولید صنعتی

0.60 2020 01 1.3 -17.6 : 12.8 ماهیانه

تولید سیمان

1377.00 2020 01 1418 147 : 2442 ماهیانه

تولید خودرو

42527.00 2020 01 40274 1112 : 64333 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

-2872.00 2019 12 -6808 -10585 : 6475 سه ماهه

تورم مواد غذایی

0.80 2020 02 0.9 0.4 : 5.67 ماهیانه 2020-02

ثبت خودرو

104735.00 2019 11 108231 9732 : 138727 ماهیانه

جمعیت

32.60 2019 12 32.4 8.2 : 32.6 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

1200.00 2020 02 1100 900 : 1200 سالیانه 2020-02

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.30 2018 12 3 -13.2 : 17.1 سالیانه 2018-12

حساب جاری

7643.00 2019 12 11452 978 : 39982 سه ماهه 2019-12

دستمزد در تولید

3970.00 2019 12 3640 2391 : 3998 ماهیانه 2019-12

دستمزد

3087.00 2018 12 2879 1814 : 3087 سالیانه 2018-12

درآمد گردشگری

84135.20 2018 12 82165 8580 : 84135 سالیانه

درآمدهای دولت

68775.10 2019 09 62086 2735 : 68775 سه ماهه 2019-09

ذخایر طلا

38.88 2019 12 38.88 35.46 : 38.9 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

105923.45 2020 01 105908 20234 : 155165 ماهیانه 108700

رتبه فساد مالی

0 2019 12 61 23 : 62 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 25 18 : 27 سالیانه

رابطه مبادله

100.20 2020 01 99 92.5 : 117 ماهیانه

سن بازنشستگی مردان

60.00 2018 12 60 55 : 60 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

60.00 2018 12 60 55 : 60 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

3731.61 2019 12 2906 -1983 : 21726 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 8200 827 : 8945 سه ماهه

شاخص مسکن

0.40 2019 09 0.9 -39.2 : 44.5 سه ماهه 2019-09

شاخص همزمان

138.30 2020 01 138 56.8 : 140 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 47 43 : 53.2 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

113.90 2020 02 115 97.1 : 120 ماهیانه

شاخص PMI تولید

48.40 2020 02 48.8 46.8 : 52 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 74.38 4.87 : 74.6 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

0.10 2020 02 -0.3 -3.3 : 4.5 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 2.7 0 : 3.58 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

122.40 2020 02 122 24.3 : 122 ماهیانه 2020-02

صادرات

74500.00 2020 01 86375 328 : 97122 ماهیانه 2020-01

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 105 65 : 106 سه ماهه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

80.80 2019 12 81 63.8 : 133 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M2

1948485.88 2020 01 1950568 4122 : 1950873 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M3

1958708.05 2020 01 1961554 8313 : 1961554 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M1

444417.81 2020 01 452559 2032 : 452559 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M0

0 2020 01 100559 1000 : 105091 ماهیانه 2020-01

قیمت واردات

116.70 2020 02 117 85.3 : 121 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

0.33 2020 02 0.51 0.28 : 0.66 ماهیانه 2020-02

قیمت تولید

105.90 2020 01 107 66.83 : 115 ماهیانه 2020-01

قیمت صادرات

116.90 2020 02 117 92.5 : 117 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2019 12 -1342 -71537 : 51436 سه ماهه 2019-12

مخارج نظامی

3208.00 2018 12 3495 169 : 4344 سالیانه

میزان ساخت و ساز

1.30 2019 12 -0.6 -6 : 35.3 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

12600.00 2020 01 12495 -2881 : 17326 ماهیانه 2020-01

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 6 : 10 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.60 2019 12 0.9 -5.9 : 5.5 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 28 25 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

68.90 2020 01 68.9 62.3 : 68.9 ماهیانه 2020-01

نسبت ذخیره نقدی

3.00 2019 12 3 1 : 13.5 ماهیانه 2019-12

نرخ وام بانکی

4.60 2020 01 4.7 4.44 : 13.53 ماهیانه 6.14

نرخ تورم

0.10 2020 02 0.1 -1.52 : 3.94 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات شرکت

24.00 2020 12 24 24 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.60 2019 12 4.4 -6.2 : 10.3 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

2.80 2020 03 2.8 2.03 : 14.5 روزانه 2020-03

نرخ بهره

2.50 2020 03 2.75 2 : 3.5 روزانه 2020-03

نرخ تورم

1.30 2020 02 1.6 -2.4 : 23.9 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره سپرده

3.10 2018 12 2.9 2.08 : 9.75 سالیانه 2018-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.00 2019 12 12 12 : 13.78 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

11.00 2019 12 11 8 : 11.5 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

23.00 2019 12 23 20 : 25.29 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

3.20 2020 01 3.3 2.7 : 4.5 ماهیانه 2020-01

واردات

61800.00 2020 01 73880 314 : 80536 ماهیانه 2020-01

ورود توریست

1991068.00 2019 12 1969315 459374 : 2806565 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

1979341.04 2020 01 1976462 289998 : 1976462 ماهیانه 2023897

هزینه های مصرف کننده

214608.00 2019 12 217902 56768 : 217902 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

54425.00 2019 12 40557 12420 : 54425 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 1170 1080 : 1200 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 2030 1900 : 2030 سالیانه

هزینه های مالی

68800.80 2019 09 65316 2759 : 68801 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 122.60 123 124 125 122 127
اندازه اصل تورم 1.30 0.8 1.5 2.5 1.2 2.5 2020-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.38 3.44 3.47 3.5 3.41 3.57
افراد بیکار 511.70 534 519 511 530 511 2020-01
ارزش بودجه دولت -25.70 493800 493100 2800 3100 3900 2019-09
اطمینان کسب و کار 85.50 70 72 76 75 85 2019-12
استخراج معدن -3.90 1 -3 1.6 1.5 1.6
بودجه دولت -3.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.80 53 53 53 53 50 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.00 68.1 68.5 68.5 68.3 69 2019-09
بازار سهام 1368.73 1329 1311 1294 1346 1259
بدهی خارجی 946292.04 965582 940731 968000 957500 968000 2019-12
پول 4.34 4.36 4.37 4.39 4.35 4.41
پست های خالی شغلی 217432.00 360000 360000 357000 345000 357000 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 26431.00 25668 22842 27065 25850 28337
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24473.00 23865 27833 25060 24347 26238 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 216720.00 196805 206708 221921 192888 232352
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 369878.00 344059 357615 378755 338293 396557 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 81745.00 77944 79378 83707 74903 87641
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16582.00 15847 16831 16980 16489 17778 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28176.40 27500 27500 27500 27500 28620
تولیدات صنعتی -0.04 1.7 1.7 1.1 1.5 1.1
تولید نفت خام 607.00 630 640 650 600 670 2019-12
تولید ناخالص ملی 359.50 343 350 368 332 385
تولید ناخالص داخلی 370.00 341 341 341 341 394 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 12109.50 11819 11819 11819 11819 12300
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.00 3 0.8 2.7 2.2 2.7 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 2 2 2.2 2.2 2.2 2020-01
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80297.00 85142 81569 82224 78822 86089
تولید صنعتی 2.10 3.2 3.5 6.9 5.2 6.9
ترازنامه بانک 2832525.30 2690000 2850000 2850000 2690000 2850000 2850000
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.70 6 6 6.9 5.5 6.9 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 448938.79 460000 460000 460000 440000 460000 460000
تولید صنعتی 0.60 3.2 2.8 4.8 1.5 4.8
تولید سیمان 1377.00 1250 1400 1700 1350 1700
تولید خودرو 42527.00 35000 34000 42800 45000 42800
تغییرات موجودی انبار -2872.00 -590 -590 -4610 -590 -4610
تورم مواد غذایی 0.80 2.2 2 3.5 2 3.5 2020-02
ثبت خودرو 104735.00 76000 100000 100000 110000 120000
جمعیت 32.60 33.1 33.1 33.1 33.1 33.45 2019-12
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1200 1200 1200 2020-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2 2 2 2 2.1 2018-12
حساب جاری 7643.00 5500 10000 9500 12500 9100 2019-12
دستمزد در تولید 3970.00 4140 3710 4150 3940 4380 2019-12
دستمزد 3087.00 3400 3400 3400 3400 3583 2018-12
درآمد گردشگری 84135.20 83800 83800 84100 83800 84100
درآمدهای دولت 68775.10 556000 556000 66000 64500 68000 2019-09
ذخایر طلا 38.88 37.4 37.4 37.8 37.4 37.8 2019-12
ذخایر ارزی 105923.45 107000 108700 108700 105900 108700 108700
رابطه مبادله 100.20 97.32 97.11 97.11 97.32 97.11
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3731.61 11000 15000 15900 12000 15900 2019-12
شاخص مسکن 0.40 2.5 2.2 3.7 2 5.7 2019-09
شاخص همزمان 138.30 142 143 144 141 148
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.90 116 117 117 116 119
شاخص PMI تولید 48.40 43 48.2 49.2 46.5 49.4
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 0.5 1.8 1.8 1.5 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.40 123 124 125 123 127 2020-02
صادرات 74500.00 78500 85500 87000 88000 89000 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.80 72 74 76 71 80 2019-12
عرضه پول M2 1948485.88 1890000 1890000 1960000 1890000 1960000 2020-01
عرضه پول M3 1958708.05 1910000 1910000 2040000 5.7 2040000 2020-01
عرضه پول M1 444417.81 423500 423500 437000 423500 437000 2020-01
قیمت واردات 116.70 119 121 121 119 121 2020-02
قیمت گازوئیل 0.33 -0.38 -0.36 -0.33 -0.4 -0.33 2020-02
قیمت تولید 105.90 107 107 110 107 112 2020-01
قیمت صادرات 116.90 116 118 118 116 118 2020-02
مخارج نظامی 3208.00 3870 3870 3870 3870 3870
میزان ساخت و ساز 1.30 5 3 5 4.3 6 2019-12
موازنه تجاری 12600.00 15100 18500 11200 16500 12200 2020-01
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.5 0.7 -2.7 1 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.90 69 69.3 69.5 68.9 70.7 2020-01
نسبت ذخیره نقدی 3.00 3 3 3 3 3.5 2019-12
نرخ وام بانکی 4.60 5.64 6.14 6.39 5.14 6.39 6.14
نرخ تورم 0.10 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 2020-02
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 -2.7 -1.4 2.4 -2 4.7 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 2.80 3.28 3.78 4.28 2.78 4.53 2020-03
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2020-03
نرخ تورم 1.30 1.7 1.7 1.9 1.4 1.9 2020-02
نرخ بهره سپرده 3.10 3.6 4.1 4.6 3.1 4.85 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 8 8 8 8 8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 23.00 20 20 20 20 20 2019-12
نرخ بیکاری 3.20 3.4 3.5 3.4 3.5 3.6 2020-01
واردات 61800.00 63400 67000 75800 70500 75800 2020-01
ورود توریست 1991068.00 2360000 2100000 2250000 2000000 2350000
وام به بخش خصوصی 1979341.04 1930694 2023897 2072965 1899771 2119020 2023897
هزینه های مصرف کننده 214608.00 200642 216377 219759 196737 230087 2019-12
هزینه های دولت 54425.00 38963 40273 55731 38248 58351 2019-12
هزینه های مالی 68800.80 62200 62900 63200 61400 64100 2019-09
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی