خبر
ایران ایران
 • نرخ فعلی : 27,011.65
 • بالاترین قیمت روز : 27,062.23
 • پایین ترین قیمت روز : 26,871.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 41.68
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26,896.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۵:۳۲
 • نرخ روز گذشته : 26,896.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 115.47
 • نرخ فعلی : 1,848.73
 • بالاترین قیمت روز : 1,849.84
 • پایین ترین قیمت روز : 1,848.47
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.73
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,848.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۲:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 1,848.33
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4
 • نرخ فعلی : 90.77
 • بالاترین قیمت روز : 90.91
 • پایین ترین قیمت روز : 90.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 90.89
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۴۱:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 90.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11
 • نرخ فعلی : 0.9459
 • بالاترین قیمت روز : 0.946
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9455
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9457
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 0.9459
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی ایران

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / ریال ایران 42475 - 42475 42475 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۲۹
پوند انگلیس / ریال ایران 52451.6 - 52287.8 52460 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ساعت ۱۳:۱۸
یورو / ریال ایران 16157.3 - 16157.3 16157.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ریال ایران / دلار 2.0E-5 - 2.0E-5 2.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی ایران + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
178 2023 08 167 امتیاز
آسانی کسب و کار
127 2019 12 128
آدرس های IP
6878918 2017 03 7179821 IP
ارزش بودجه دولت
-1258000 2020 12 -937852 IRR - میلیارد
ارزیابی اعتبار
15
افراد شاغل
24305714 2023 03 24070000
بدهی خارجی
8830 2020 12 9031 USD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
34 2022 12 42.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت
-4 2022 12 -4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول
42025 2023 09 42000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
96492 2023 06 84920 IRR - میلیارد
تولید نفت خام
3000 2023 08 2857 BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
15308 2022 12 15005 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه
5453 2022 12 5345 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
2143612 2023 06 2076324 IRR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن
815575 2023 06 837283 IRR - میلیارد
تولید فولاد
1600 2023 08 2000 هزار تن
تولید ناخالص داخلی از خدمات
1224510 2023 06 1137618 IRR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی
389 2022 12 359 USD - میلیارد
تولید صنعتی
6.4 2021 12 -1.4 در صد
تولید خودرو
1181665 2023 03 868130 واحد
تورم مواد غذایی
37.7 2023 09 38.3 در صد
تغییرات موجودی انبار
93813 2023 03 205986 IRR - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
241735 2023 06 245952 IRR - میلیارد
جمعیت
84.1 2021 12 84 میلیون
حساب جاری
8208 2021 12 5997 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
4.7 2022 12 3.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
خطوط نفت خام
117 2023 08 117
درآمدهای دولت
2107000 2020 12 1838360 IRR - میلیارد
رتبه رقابتی
99 2019 12 89
رتبه فساد مالی
147 2022 12 150
سرعت اینترنت
4704 2017 03 4136 KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
1224 2020 12 906 USD - میلیون
شاخص رقابتی
52.97 2019 12 54.85 امتیاز
شاخص فساد مالی
25 2022 12 25 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
188 2023 09 187 امتیاز
شاخص تروریسم
5.69 2022 12 5.02 امتیاز
صادرات
18850 2022 09 17285 USD - میلیون
صادرات غیرنفتی
40748 2020 12 30375 USD - میلیون
صادرات نفت
38723 2020 12 29016 USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
202 2023 08 193 امتیاز
فروش اسلحه
20 2017 12 5 SIPRI - TIV - میلیون
قیمت تولید
892 2023 06 794 امتیاز
قیمت صادرات
163 2023 03 145 امتیاز
قیمت گازوئیل
0.36 2023 09 0.36 USD / لیتر
قیمت واردات
390 2023 03 345 امتیاز
موازنه تجاری
3813 2022 09 605 USD - میلیون
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
175 2023 04 175 دوز در هر 100 نفر
مرگ و میر کروناویروس
146204 2023 05 146129 افراد
موارد کروناویروس
7610676 2023 05 7609121 افراد
مخارج نظامی
6847 2021 12 15825 USD - میلیون
نرخ بهره
18 2023 01 18 در صد
نرخ بیکاری
9.7 2023 03 8.2 در صد
نرخ بیکاری جوانان
21.6 2023 03 19.2 در صد
نرخ تورم
39.5 2023 08 39.4 در صد
نرخ تورم
2 2023 08 2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
7.9 2023 03 2.8 در صد
واردات
15010 2022 09 13025 USD - میلیون
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
155369313 2023 04 155011109 دوزها
هزینه های دولت
134000 2020 12 176000 IRR - میلیارد
هزینه های مالی
3357800 2019 12 2429371 IRR - میلیارد
هزینه های مصرف کننده
1082335 2023 06 1130120 IRR - میلیارد
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 178 457 505 523 216 امتیاز
ارزش بودجه دولت -1258000 -4100000 IRR - میلیارد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34 32 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4 -6 -5.5 -5 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول 42025 42206 42412 42622 42827
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 96492 165342 148851 86788 98904 IRR - میلیارد
تولید نفت خام 3000 2600 2500 2500 2500 BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15308 15859 16160 16451 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 5453 5649 5757 5860 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2143612 2116711 2140829 2122003 2197202 IRR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 815575 791891 802958 855703 835964 IRR - میلیارد
تولید فولاد 1600 2900 3000 2800 2800 هزار تن
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1224510 1154731 1184265 1162646 1255123 IRR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 389 403 410 418 USD - میلیارد
تولید خودرو 1181665 910000 واحد
تورم مواد غذایی 37.7 35 45 38 30 در صد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 241735 252638 225213 251363 247778 IRR - میلیارد
جمعیت 84.1 84.58 84.6 84.7 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.7 1.8 2 1.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 2107000 2800000 IRR - میلیارد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 188 194 199 205 211 امتیاز
صادرات 18850 32000 34000 38000 38000 USD - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 202 205 217 240 250 امتیاز
موازنه تجاری 3813 12000 11000 6000 6000 USD - میلیون
نرخ بیکاری 9.7 9 8.6 9 9 در صد
نرخ تورم 39.5 42 40 38 32 در صد
نرخ تورم 2 3.2 3 2.8 2.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 4.5 3.6 2.2 2.5 در صد
واردات 15010 20000 23000 32000 32000 USD - میلیون
هزینه های دولت 134000 502000 136948 136948 136948 IRR - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 1082335 1126635 1011950 1154983 1109393 IRR - میلیارد
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین