شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند
 • نرخ فعلی : 10,889.2
 • بالاترین قیمت روز : 11,089.6
 • پایین ترین قیمت روز : 10,774.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 45.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,072.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۱۵:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 11,064.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 175.7
 • نرخ فعلی : 1,950.52
 • بالاترین قیمت روز : 1,951.62
 • پایین ترین قیمت روز : 1,949.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 1,950.52
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 41.32
 • بالاترین قیمت روز : 41.32
 • پایین ترین قیمت روز : 41.32
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 41.32
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۰۲:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 40.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35
 • نرخ فعلی : 0.8448
 • بالاترین قیمت روز : 0.8448
 • پایین ترین قیمت روز : 0.844
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 0.8448
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی