شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند
 • نرخ فعلی : 9,570.9
 • بالاترین قیمت روز : 9,582.2
 • پایین ترین قیمت روز : 9,550
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,550
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۵۱:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 9,604.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.35%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 33.4
 • نرخ فعلی : 1,697.48
 • بالاترین قیمت روز : 1,699.05
 • پایین ترین قیمت روز : 1,696.89
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,698.51
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۵۱:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 1,697.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49
 • نرخ فعلی : 36.73
 • بالاترین قیمت روز : 37.08
 • پایین ترین قیمت روز : 36.61
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.17
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.49%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.97
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۵۱:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 36.55
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18
 • نرخ فعلی : 0.8932
 • بالاترین قیمت روز : 0.8961
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8909
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8932
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی