مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند
 • نرخ فعلی : 31,520.2
 • بالاترین قیمت روز : 33,395.5
 • پایین ترین قیمت روز : 31,208.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 366.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33,395.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۱:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 33,395.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.95%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,875.6
 • نرخ فعلی : 1,855.39
 • بالاترین قیمت روز : 1,861.62
 • پایین ترین قیمت روز : 1,849.45
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,854.29
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۲:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 1,854.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.19
 • نرخ فعلی : 53.22
 • بالاترین قیمت روز : 53.22
 • پایین ترین قیمت روز : 52.32
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.77
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۲:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 52.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45
 • نرخ فعلی : 0.8235
 • بالاترین قیمت روز : 0.826
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8232
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8239
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۳:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 0.8241
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0006

شاخص‌های اقتصادی مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی