جزیره مان جزیره مان
جزیره مان

جزیره مان

جزیرهٔ مَن (به مانکس: Ellan Vannin or Mannin)، جزیره‌ای با جمعیتی حدود ۸۵ هزار نفر واقع در دریای ایرلند است. جزیرهٔ من یکی از جزایر نیمه‌خودمختار در دریای ایرلند است که از لحاظ جغرافیایی بین بریتانیا و ایرلند واقع شده‌است. این جزیره دارای پارلمان و دولت محلی مستقل است، اما از بسیاری جهات، از جمله سیاست خارجی وابسته به دولت بریتانیاست و مردم آن در انتخابات‌ و همه پرسی‌های سراسری بریتانیا شرکت می‌کنند.
 • نرخ فعلی : 13,232.4
 • بالاترین قیمت روز : 13,653.5
 • پایین ترین قیمت روز : 13,134.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 48.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.56%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,444.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۱۱:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 13,451.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 219.1
 • نرخ فعلی : 1,875.05
 • بالاترین قیمت روز : 1,878.09
 • پایین ترین قیمت روز : 1,864.71
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.83
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,867.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۱۱:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 1,867.83
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.39%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.22
 • نرخ فعلی : 36.05
 • بالاترین قیمت روز : 36.59
 • پایین ترین قیمت روز : 35.39
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.09
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۱۱:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 36.11
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06
 • نرخ فعلی : 0.8568
 • بالاترین قیمت روز : 0.8574
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8552
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8569
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۰۸:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8566
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی جزیره مان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 346 1 : 348 روزانه 2020-10

Coronavirus Deaths

0 2020 10 23 0 : 24 روزانه 2020-10

Coronavirus Recovered

0 2020 10 271 0 : 312 روزانه 2020-10

آدرس های IP

0 2017 03 33213 11821 : 33371 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 90

تولید ناخالص داخلی

6.59 2016 12 6.79 0.91 : 7.43 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

87381.80 2016 12 81413 18460 : 87382 سالیانه USD

درجه حرارت

0 2013 08 16.46 -0.14 : 17.82 ماهیانه 2013-08

سرعت اینترنت

0 2017 03 11002 1827 : 12714 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

20.00 2020 12 20 18 : 20 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی 6.59 7.3 7.3 7.3 7.1 7.3 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 87381.80 91500 91500 91500 90000 91500 USD
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی