شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزیره مان جزیره مان
جزیره مان

جزیره مان

جزیرهٔ مَن (به مانکس: Ellan Vannin or Mannin)، جزیره‌ای با جمعیتی حدود ۸۵ هزار نفر واقع در دریای ایرلند است. جزیرهٔ من یکی از جزایر نیمه‌خودمختار در دریای ایرلند است که از لحاظ جغرافیایی بین بریتانیا و ایرلند واقع شده‌است. این جزیره دارای پارلمان و دولت محلی مستقل است، اما از بسیاری جهات، از جمله سیاست خارجی وابسته به دولت بریتانیاست و مردم آن در انتخابات‌ و همه‌ پرسی‌های سراسری بریتانیا شرکت می‌کنند.
 • نرخ فعلی : 11,809.2
 • بالاترین قیمت روز : 11,901
 • پایین ترین قیمت روز : 11,667
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 267,547.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 408409.76%
 • نرخ بازگشایی بازار : 11,848.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۴۳:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 11,872.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.54%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 63.3
 • نرخ فعلی : 2,057.25
 • بالاترین قیمت روز : 2,074.73
 • پایین ترین قیمت روز : 2,050.33
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2,046,976
 • درصد بیشترین نوسان روز : 99486.83%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,061.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۴۳:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 2,061.22
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.97
 • نرخ فعلی : 41.56
 • بالاترین قیمت روز : 42.21
 • پایین ترین قیمت روز : 41.45
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 103,343,422.54
 • درصد بیشترین نوسان روز : 248660968.33%
 • نرخ بازگشایی بازار : 42.02
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۴۳:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 41.96
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.96%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4
 • نرخ فعلی : 0.8464
 • بالاترین قیمت روز : 0.8467
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8416
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 267,513.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 644.32%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8429
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۴۲:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8421
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.51%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0043

شاخص‌های اقتصادی جزیره مان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 08 336 1 : 336 روزانه 2020-08

Coronavirus Recovered

0 2020 08 312 0 : 312 روزانه 2020-08

Coronavirus Deaths

0 2020 08 24 0 : 24 روزانه 2020-08

آدرس های IP

0 2017 03 33213 11821 : 33371 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 08 : ماهیانه 90

تولید ناخالص داخلی سرانه

87381.80 2016 12 81413 18460 : 87382 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

6.59 2016 12 6.79 0.91 : 7.43 سالیانه USD - میلیارد

درجه حرارت

0 2013 08 16.46 -0.14 : 17.82 ماهیانه 2013-08

سرعت اینترنت

0 2017 03 11002 1827 : 12714 سه ماهه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

20.00 2020 12 20 18 : 20 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه 87381.80 91500 91500 91500 90000 91500 USD
تولید ناخالص داخلی 6.59 7.3 7.3 7.3 7.1 7.3 USD - میلیارد
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی