ساحل عاج ساحل عاج
 • نرخ فعلی : 31,834.1
 • بالاترین قیمت روز : 33,395.5
 • پایین ترین قیمت روز : 31,497.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 296.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.91%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33,395.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۵:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 33,395.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.91%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,561.7
 • نرخ فعلی : 1,856.57
 • بالاترین قیمت روز : 1,861.62
 • پایین ترین قیمت روز : 1,853.61
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.64
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,854.29
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۴:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 1,854.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.37
 • نرخ فعلی : 52.41
 • بالاترین قیمت روز : 52.95
 • پایین ترین قیمت روز : 52.32
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.95%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.77
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۰۴:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 52.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36
 • نرخ فعلی : 0.8245
 • بالاترین قیمت روز : 0.8248
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8233
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8239
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۸:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8241
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0004

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی