شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج ساحل عاج
 • نرخ فعلی : 9,124.3
 • بالاترین قیمت روز : 9,149.3
 • پایین ترین قیمت روز : 9,114.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 11.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,127.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۳۴:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 9,120.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.4
 • نرخ فعلی : 1,775.99
 • بالاترین قیمت روز : 1,777.12
 • پایین ترین قیمت روز : 1,772.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,775.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 40.28
 • بالاترین قیمت روز : 40.49
 • پایین ترین قیمت روز : 39.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 40.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8894
 • بالاترین قیمت روز : 0.8898
 • پایین ترین قیمت روز : 0.889
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ تیر
 • نرخ روز گذشته : 0.8894
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی