ساحل عاج ساحل عاج
 • نرخ فعلی : 13,543.8
 • بالاترین قیمت روز : 13,653.5
 • پایین ترین قیمت روز : 13,376.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 43.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,444.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۶:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 13,451.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 92.3
 • نرخ فعلی : 1,875.31
 • بالاترین قیمت روز : 1,875.65
 • پایین ترین قیمت روز : 1,864.71
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.64
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,867.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۶:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 1,867.83
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.48
 • نرخ فعلی : 36.52
 • بالاترین قیمت روز : 36.59
 • پایین ترین قیمت روز : 35.89
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.06
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.09
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۶:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 36.11
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.41
 • نرخ فعلی : 0.8556
 • بالاترین قیمت روز : 0.8571
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8555
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8569
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۰۲:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 0.8566
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.001

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی