شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج ساحل عاج
 • نرخ فعلی : 6,919.6
 • بالاترین قیمت روز : 6,925.7
 • پایین ترین قیمت روز : 6,708.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 49.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,708.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 6,814.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 105.5
 • نرخ فعلی : 1,612.16
 • بالاترین قیمت روز : 1,614.28
 • پایین ترین قیمت روز : 1,611.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,614.28
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۰۱:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 1,611.65
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.51
 • نرخ فعلی : 24.97
 • بالاترین قیمت روز : 24.97
 • پایین ترین قیمت روز : 24.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 24.96
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۳:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 22.11
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 12.94%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.86
 • نرخ فعلی : 0.9262
 • بالاترین قیمت روز : 0.9267
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9206
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9221
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۲۹:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9224
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0038

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی